Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

1Pada satu awrang jang tuwa, djangan katakan dengan kasar, tetapi natsihetkan dija seperti satu bapa; awrang muda-muda seperti sudara-sudara laki-laki.

2Parampuwan tuwa-tuwa seperti ibu-ibu; parampuwan muda-muda seperti sudara-sudara parampuwan, dengan segala kasutjian.

3Bertondjok hormat pada parampuwan-parampuwan balu, jang songgoh-songgoh ada balu.

4Tetapi djikalaw sa; awrang parampuwan balu ada anak-anak ataw tjutju-tjutju, bagitupawan dija awrang ini bawleh adjar di-hulu bertondjok kabajikan pada dija awrang punja isi rumah sendiri, dan bowat pembalasan pada dija awrang punja ibu-bapa, karana bagitupawn Tuhan Allah ada suka itu.

5Tetapi satu awrang jang songgoh-songgoh ada parampuwan balu dan jang sudah tinggal sendiri, ija djuga taroh pengharapannja dalam Allah, dan berkandjang dalam pemohonan dan perminta; an do; a sijang dan malam.

6Tetapi satu parampuwan djanda jang hidop takaruwan, dengan hidop-hidop djuga ija sudah mati.

7Bagitupawn hendaklah angkaw beradjar-adjar itu dengan tarang, agar djangan marika itu ada dengan kasalahan

8Tetapi djikalaw barang sa; awrang tijada faduli bajik-bajik awrang-awrangnja sendiri, dan terlebeh dija punja isi rumah, ija djuga lebeh djahat deri sa; awrang kafir.

9Djangan barang sa; awrang parampuwan djadi terpileh di bawah anam puloh tahon umornja, jang sudah ada isteri deri sawatu djuga suwami;

10Pada jang mana ada kasaksian deri bowatan-bowatan jang bajik, jang sudah pijara anak-anak, jang sudah tarima awrang-awrang dagang, jang sudah tahu basoh kaki awrang-awrang mutaki, jang sudah tulong awrang-awrang dalam susah, jang sudah radjin pada sasawatu pakardja; an jang bajik.

11Tetapi parampuwan-parampuwan balu janglebeh muda, djangan mengambil, karana manakala marika itu sudah dapat beringin, sedang marika itu ada di dalam pakardja; an Tuhan CHRISTOS, dija awrang mawukawin kombali;

12Dan marika itu kasi datang satu hukum siksa atas dija awrang punja diri sendiri, awleh karana marika itu sudah merombak katulusan hati jang pertama itu.

13Deri atas itu lagi dija awrang adjar masok-masok awrang punja rumah di-luwar barang kardja, dan bukan sadja di-luwar barang kardja, tetapi lagi mulut pande dengan bertjampor diri dengan perkara-perkara jang tijada haros.

14Bagitupawn aku mawu jang parampuwan djanda muda-muda kawin, beranak, pijara anak-anak, berdjaga rumah tanga, dan djangan marika itu djadi pohon sebab pada sateru-pelawan itu akan menghodjat.

15Karana m/eman satengah deri dija awrang itu sudah berpaling dirinja, mengikot S/etan.

16Maka djikalaw pada baang sudara laki-ladi jang beriman, ataw pada barang sudara parampuwan jang beriman, ada barang parampuwan balu, bejar marika itu tulong-tulong dija awrang dengan apa jang haros, dan djangan djama; et itu dapat kabaratan awlehnja itu, sopaja marika ini bawleh bowat tulongan pada awrang, jang songgoh-songgoh ada parampuwan djanda.

17Bejar segala penatuwa jang memegang parentah dengan bajik dekira-kirakan mustahak berduwa lapis hormat, terlebeh segala awrang itu jang bakardja di dalam perkata; an dan di dalam pengadjaran.

18Karana Elkitab berkata: "pada sa; ekor lembu jang berdjalan-djalan kupas bidji-bidji; an, djangan angkaw taroh tjabang" dan: "sa; awrang bakardja ada mustahak akan upahnja."

19Pengadohon-pengadohan melawan sa; awrang penatuwa djangan tarima melajinkan di bawah duwa ataw tiga saksi.

20Awrang-awrangjangbersalah, hendaklah angkaw menghardik di muka sakalijen awrang, sopaja jang lajin itu bawleh dapat takot lagi.

21Aku bersaksi berhadapan Allah dan Tuhan JESUS CHRISTOS dan segala mela; ikat kapilehan itu, jang sa harosnja angkaw bowat dengan tijada pandang satu manusija lebeh bajik deri pada jang lajin, dan djangan angkaw bowat sabarang apa-apa dengan angkat muka awrang.

22Djangan dengan lakas-lakas taroh tangan atas barang sa; awrang, dan djangan angkaw dapat bahagian dengan awrang lajin-lajin ampunja dawsa; djaga simpan angkaw punja diri sendiri dengan sutji.

23Djangan angkaw minom-minom ajer djuga, tetapi pake ajer anggawr sedikit, awleh karana angkaw punja tampat makan dan awleh karana angkaw punja badan kurang sedap, jang ulang-ulang.

24Deri pada barang awrang, dawsa-dawsanja ada dengan njata-njata, dan ada di muka djuga di dalam hukum, tetapi deri pada barang awrang lagi baharu njata deri balakang.

25Demikijen lagi segala bowatan jang bajik ada njata-njata; dan kalu tijada, tijada lama djuga itu akan djadi njata. <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran