Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Karana aku kahendaki, kamu tahu bagimana besar paparang itu, jang aku ber-parang awleh karana kamu, dan awleh karana awrang-awrang itu jang ada di La; o-dikia dan sabarapa-barapa itu, jang sudah tijada me-lihat mukaku di dalam da-ging;

2Sopaja hati marika itu bawleh deperkowatkan dan deperhubong sama-sama di da-lam pengasehan, itupawn akan saganap kakaja; an deri pada pengatahuwan jang punoh-punoh deri pada pengenalan rahasija Allah di dalam Tuhan CHRISTOS;

3Dalam sijapa ada tersim-pan segala mata-benda hik-met dan pengatahuwan.

4Aku bilang itu, agar djangan barang sa; awrang per-dajakan kamu dengan perka-ta; an manis-manis perlente;

5Karana maski djuga b/eta djawoh deri pada kamu me-nurut daging, b/eta djuga ber-sama-sama dengan kamu me-nurut roch, dan bersuka-suka djuga, sedang b/eta me-lihat pengatoran kamu jang bajik, dan kowat iman kamu di dalam Tuhan CHRISTOS.

6Maka sabagimana saka-rang kamu sudah tarima CHRISTOS JESUS, salaku maha Tuhan, bagitupawn hendak-lah kamu berdjalan-djalan di dalam Dija;

7Deperakar dan deperusah di dalam Dija, dan deperko-watkan di dalam pertjaja, sa-bagimana kamu sudah dapat adjar, dengan bertambah-tam-bah di dalam Dija dengan mengutjap sukur.

8Djaga lihat bajik-bajik, agar djangan barang sa; aw-rang djadikan kamu akan satu rampasan, awleh ilmu sija dan perdusta; an jang ko-song, menurut tutoran purba-kala manusija-manusija, me-nurut permula; an jang perta-ma-pertama deri pada alam ini, dan bukan menurut Tu-han CHRISTOS.

9Karana di dalam Dija djuga saganap kapunohan ka; a-da; an Allah mengadijami tja-ra badani.

10Dan kamu ini sudah depunohi di dalam Dija itu, jang ada Panghulu deri pada sasawatu patuwanan dan sa-sawatu pengawasa; an;

11Dalam sijapa lagi kamu sudah dapat derpersunatkan, itupawn dengan tjara sunat jang tijada debowat dengan tangan-tangan, awleh kale-pasan tuboh daging; ija itu dengan sunat Tuhan CHRISTOS.

12Dan sudah tertanam ba-serta dengan Dija awleh per-mandi; an, dalam jang mana lagi kamu sudah debangkitkan sama-sama, awleh pertjaja; an kapada pakardja; an Allah, jang sudah membangkitkan Dija, deri antara awrang-aw-ang mati.

13Lagipawn kamu ini, jang sudah ada mati di dalam kasalahan-kasalahan dan di dalam tuboh kamu jang tijada tersunat, lagipawn kamu ini, Ija sudah menghidopkan pula baserta dengan Dija, sedang Ija sudah kasi ampon pada ka-mu sakalijen kasalahan kamu.

14Sedang Ija sudah meng-hapuskan surat hutang, se-gala ondang itu, jang adalah malawan kami; dan sudah kasi kaluwar itu deri tengah-tengah pada tatkala Ija su-dah pakukan itu di kaju tsa-lib.

15Dan sudah merampas sindjata-sindjata segala patu-wanan dan pengawasa; an, dan sudah permalukan marika-itu dengan njata-njata, pada tat-kala Ija sudah dapat kame-nangan atas marika itu.

16Sebab itu djangan ba-rang sa; awrang akan mawu parentah lagi atas kamu, di dalam hal makanan ataw mi-noman ataw bulan baharu ataw hari sabbat,

17Jang bukan ada lajin, melajinkan satu sombar an-de-ande; an sadja deri perkara-perkara jang nanti djadi; te-tapi pohon deri padanja itu-lah Tuhan CHRISTOS djuga.

18Djangan barang sa; aw-rang merampas deri pada ka-mu upah kamenangan, sedang ija mawu itu, dengan rin-dah diri dan bertondjok hor-mat pada mela; ikat-mela; ikat, dengan mawu tjahari meng-arti perkara-perkara jang ija sudah tijada melihat; itupawn dengan hati tingka; i jang ber-sija-sija awleh akal dagingnja,

19Dan tijada baku-pegang dengan kapala, awleh jang mana saganap tuboh dapat tertongkos dan deperhubong sawatu dengan jang lajin aw-leh pankantjing-pankantjing dan pengikat-pengikat, dan dapat bertambah di dalam ka-tambahan Allah.

20Maka djikalaw kamu sudah mati baserta dengan Tuhan CHRISTOS akan se-gala permula; an alam ini, apa kurang kamu kasi memowat atas diri kamu ondang-on-dang, sa; awleh-awleh kamu djuga ada hidop di dalam dunja:

21Ija itu: Djangan rabah djangan rasa, djangan pegang?

22Jang samowanja ter-tantu akan kabinasa; an, serta sudah habis pake itu; dan bukan ada lajin, melajinkan ondang dan adjaran manusija-manusija djuga;

23Pada jang mana ada rupa hikmet, awleh satu kabak-tian turut suka sendiri, dan awleh karandahan hati dan satu peri jang sangat akan tuboh, tetapi jang tijada ber-harga sabarang apa, dan ada djuga akan kakinnjangan da-ging. <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran