Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BABA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Di Antakiah, dalam eklisia yang di situ, ada brapa nabi-nabi dan guru-guru, ia'itu Bar-nabas, dan Simion yang berglar Niger, dan Lukius orang Kurini, dan Manahim sudara-susu raja Herodis, dan Sa'ul.

2Dan ktika dia-orang smbahyang sama Tuhan dan berpuasa, Roh Alkudus kata, "Asingkan kerna sahya Bar-nabas dan Sa'ul sbab itu pkerja'an yang sahya sudah panggil dia-orang buat."

3Habis itu, bila dia-orang sudah puasa dan minta do'a dan taroh tangan atas dia dua-dua, dia-orang lpaskan dia pergi.

4Ini dua orang, sbab di-hantarkan oleh Roh Alkudus, sudah pergi negri Salukiah, dan deri sana dia-orang blayer di Pulau Kuprus.

5Dan bila sudah sampai di Salamis, dia-orang khabarkan perkata'an Allah dalam rumah smbahyang orang Yahudi: dan Yahya pun ada ikut dan tolong sama dia-orang.

6Bila dia-orang sudah jalan satu pulau itu, sampai di Pafus, dia-orang jumpa satu orang yang pakai obat-guna, ia'itu nabi dusta, orang Yahudi, bernama Bar-yush'a.

7Dia ada sama-sama itu gobernor, Sergius Paulus, satu orang yang berakal. Ini orang panggil Bar-nabas sama Sa'ul, dan minta dngar perkata'an Allah.

8Ttapi Ilumas, orang obat-guna itu (kerna itu-lah nama-nya kalau tersalin), mlawan dia-orang, maksud-nya mau kasi itu gobernor balek deri-pada ini agama.

9Ttapi Sa'ul, yang di-glarkan Paulus juga, pnoh dngan Roh Alkudus, mrnong sama dia,

10dan kata, "Hei angkau yang pnoh dngan sgala tipu-daya dan sgala pkerja'an yang hina, anak iblis dan musoh sgala yang bnar, t'ada-kah angkau mau brenti ssatkan jalan Tuhan yang btul itu?

11Tengok, skarang juga Tuhan punya tangan ada atas angkau, dan angkau nanti jadi buta, t'ada boleh tengok matahari sdikit waktu." Dan dngan s-kjapan datang klam-kabot atas dia, dan dia mraba-raba chari orang pimpinkan tangan-nya.

12Bila itu gobernor tengok ini perkara dia perchaya, serta hairan sama pngajaran Tuhan.

13Paulus sama orang-orang yang bserta dngan dia blayer deri Pafus, dan sampai Perga yang di tanah Pamfuliah: dan Yahya tinggalkan dia-orang, pulang Yerusalim.

14Ttapi dia-orang berjalan deri Perga, dan sampai di Antakiah yang di tanah Pisidiah, dan masok rumah smbahyang waktu hari perhentian, dan dudok.

15Bila sudah habis bacha taurit dan surat nabi-nabi, kpala-kpala rumah smbahyang suroh orang pergi k-pada dia-orang, dan kata, "Hei sudara-sudara, jikalau kamu ada nasihat kerna bangsa ini, kamu chakap-lah."

16Dan Paulus berdiri, dan lambai dngan tangan-nya, serta kata, "Hei orang Isra'el, dan orang yang takot Allah, dngar-lah.

17Allah Tuhan bangsa ini sudah pileh kita punya nenek-moyang, dan sudah tinggikan ini bangsa ktika dia-orang tumpang di tanah Masir, dan sudah bawa dia-orang kluar deri sana dngan tangan yang berkuasa.

18Dan ada lbeh kurang ampat-puloh tahun punya lama dia sabarkan dia-orang punya klakuan dalam tanah-sunyi.

19Dan bila dia sudah binasakan tujoh bangsa di tanah Kana'an, dia kasikan dia-orang punya tanah mnjadi satu psaka, ada lbeh kurang ampat-ratus lima-puloh tahun punya lama:

20kmdian deri-pada ini perkara smoa, dia kasi dia-orang hakim-hakim sampai nabi Samu'el.

21Habis itu, dia-orang minta satu raja pula: dan Allah kasi dia-orang Sa'ul anak Kis, orang suku-bangsa Binyamin, ampat-puloh tahun punya lama.

22Dan bila dia sudah tolakkan Sa'ul dia angkatkan Da'ud mnjadi dia-orang punya raja: dan fasal dia Tuhan sudah bersaksi, dan kata, 'Sahya sudah dapat Da'ud anak Yishai, satu orang yang berknan pada hati sahya, dia-lah nanti buat smoa kahandak sahya.

23Deri-pada ini orang punya kturunan, mnurut perjanjian, Allah sudah bawa k-pada orang Isra'el satu Juru-slamat ia'itu Isa.

24Dhulu deri-pada Isa datang, Yahya sudah khabarkan baptisan tobat k-pada s-gnap bangsa Isra'el.

25Dan ktika Yahya sudah mau habiskan pkerja'an-nya, dia kata, 'Apa-kah kamu fikir sahya ini? Sahya bukan Almaseh itu. Ttapi tengok, ada satu orang yang datang kmdian deri-pada sahya, dan sahya t'ada layak bukakan kasut deri-pada kaki-nya.'

26Sudara-sudara, kturunan Ibrahim, dan barang siapa antara kamu yang takot Allah, k-pada kita-lah ini perkata'an slamat sudah sampai.

27Kerna sgala orang yang tinggal di Yerusalim, dan dia-orang punya pnghulu-pnghulu sudah bnarkan perkata'an nabi-nabi yang di-bacha tiap-tiap hari perhentian, bila dia-orang hukumkan Isa, sbab ta'tahu perkata'an nabi-nabi itu atau Isa pun.

28Dan mski pun dia-orang t'ada dapat satu sbab yang dia patut mati, ttapi dia-orang minta Pilatus spaya dia boleh kna bunoh.

29Dan bila dia-orang sudah habis buat smoa perkara yang sudah tertulis deri-hal dia, dia-orang bawa dia turun deri atas kayu itu, dan taroh dia dalam kubor.

30Ttapi Allah bangkitkan dia deri antara orang mati.

31Dan ada brapa hari punya lama dia sudah ternampak k-pada orang-orang yang ikut sama dia deri Galil pergi Yerusalim; ini smoa-lah skarang mnjadi dia punya saksi k-pada bangsa ini.

32Dan kita bawa k-pada kamu khabar yang baik, ia'itu perjanjian yang sudah di-janji pada nenek-moyang kita,

33bagimana Allah sudah sampaikan itu perjanjian pada kita punya anak-buah, dalam hal dia bangkitkan Isa; sperti yang tersurat dalam mazmur nombor dua, 'Angkau-lah Anak sahya, ini hari sahya sudah beranakkan angkau.'

34Dan deri-hal Allah sudah bangkitkan dia deri antara orang mati, spaya jangan dia balek k-pada busok, bgini dia sudah kata, 'Sahya nanti kasi kamu sgala berkat yang suchi dan kperchaya'an yang sudah di-janjikan k-pada Da'ud.'

35Itu sbab-lah dia ada kata dalam lain mazmur, 'Tuhan t'ada nanti biarkan Yang Kudus-mu itu mnjadi busok.'

36Kerna Da'ud, bila dia sudah jadi hamba k-pada kahandak Allah dalam dia punya jman, dia tidor, dan orang sudah tarohkan dia sama-sama dia punya nenek-moyang, dan dia jadi busok:

37ttapi dia itu yang Allah sudah bangkitkan t'ada mnjadi busok.

38Sbab itu biar-lah kamu tahu, sudara-sudara, yang oleh ini orang-lah ampun dosa ada di-khabarkan:

39dan oleh dia-lah barang-siapa yang perchaya nanti di-bnarkan dalam hal sgala perkara-yang kamu ta'boleh di-bnarkan oleh hukum-taurit Musa.

40Sbab itu ingat baik-baik spaya jangan jadi atas kamu sperti ada tersbot dalam surat nabi-nabi:

41'Tengok-lah, kamu yang hinakan orang, jadi-lah hairan, dan hilang: Kerna pada jman kamu juga sahya kerjakan satu pkerja'an, Satu pkerja'an yang t'ada skali-kali kamu nanti perchaya, kalau orang trangkan sama kamu pun.'"

42Serta Paulus dan Bar-nabas kluar, dia-orang minta spaya ini perkata'an smoa boleh di-ajarkan k-pada dia-orang hari-perhentian yang datang.

43Bila itu perhimponan sudah berpchah, banyak orang Yahudi dan orang mu'alaf yang berbakti ikut sama Paulus dan Bar-nabas; dan dua-dua itu berchakap sama dia-orang, dan nasihatkan dia-orang tinggal ttap dalam Tuhan Allah punya anugrah.

44Dan hari perhentian yang datang, hampir-hampir s-gnap negri punya orang sudah datang berhimpon, mau dngar perkata'an Allah.

45Ttapi bila orang Yahudi tengok orang-orang banyak itu, pnoh-lah hati dia-orang dngan dngki, dan dia-orang bertngkar fasal perkara-perkara yang Paulus sudah kata, dan dia-orang mngumpat-umpat.

46Dan Paulus sama Bar-nabas berchakap dngan brani, dan kata, "S-patut-nya perkata'an Allah di-katakan k-pada kamu dhulu; ttapi sbab kamu sudah tolakkan itu, dan sudah bilangkan diri kamu t'ada layak trima hidop yang kkal baik-lah, kita balek k-pada orang bangsa-asing.

47Kerna bgitu-lah Tuhan sudah kasi hukum, kata-nya, 'Sahya sudah tntukan angkau mnjadi satu trang k-pada sgala bangsa-asing, Spaya angkau bawa slamat sampai hujong bumi.'"

48Dan bila orang bangsa-asing dngar ini, dia-orang suka hati, dan muliakan perkata'an Allah, dan s-brapa banyak orang yang sudah di-tntukan k-pada hidop yang kkal perchaya-lah.

49Dan perkata'an Tuhan jadi mashhur pada sluroh jajahan itu.

50Ttapi orang Yahudi usutkan prempuan-prempuan yang berbakti dan yang berpangkat, dan orang bsar-bsar negri itu, dan jadikan satu aniaya atas Paulus dan Bar-nabas, dan halaukan dia-orang kluar deri smpadan-nya.

51Ttapi dua-dua itu kbaskan habok deri-pada kaki-nya, mnjadi satu ksaksian atas orang-orang itu, dan dia-orang berjalan sampai di Ikonium.

52Dan murid-murid itu pnoh-lah dngan ksuka'an dan dngan Roh Alkudus. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran