Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 2 >> 

Atura

1Yening wenten anak ngaturang aturan sesajen ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, gandume punika pinih riin patut kanggen tepung. Tepunge punika patut kadagingin minyak saitun miwah menyan,

2tumuli raris kaserahang ring parapandita katurunan Dane Harun. Sang pandita sane nabdabang upacarane punika patut ngambil tepung miwah minyak saitun punika agemel, miwah menyane punika makasami, tumuli kaborbor ring pamorboran aturane, makadados cihna mungguing aturane punika makasami sampun katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ambun aturan rayunane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Sisan aturan gandume punika dados druen sang pandita. Sisane punika kalintang suci, santukan punika kambil saking aturan sane sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Yening aturane punika marupa roti sane kaopen ring pangopenan rotine, roti punika patut nenten madaging ragi. Rotine punika dados marupa roti tebel sane kakardi antuk tepung madaging minyak saitun wiadin roti biskuit sane kolesin antuk minyak saitun.

5Yening aturane punika marupa roti sane mapanggang ring pamanggangane, roti punika patut kakaryanin antuk tepung madaging minyak saitun. Nanging nenten madaging ragi.

6Rikalaning ngaturang roti punika, rotine punika patut kenyagang tur kasriokin antuk minyak saitun.

7Yening aturane punika marupa roti sane magoreng antuk pangorengan, roti punika patut kakaryanin antuk tepung miwah minyak saitun.

8Rotine punika makadados aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur kaserahang ring sang pandita sane jagi ngaturang rotine punika ring pamorboran aturane.

9Sang pandita patut ngambil rotine punika abagian makadados cihna, mungguing rotine punika makasami sampun katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur rotine sane kambil punika patut kaborbor ring pamorboran aturane. Ambun aturan rayunane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Sisan aturane punika dados druen sang pandita. Sisane punika kalintang suci, santukan punika kambil saking aturan sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Saananing aturan sesajen sane aturang semeton pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten pisan dados kadagingin ragi. Semeton nenten pisan dados nganggen ragi wiadin madu, ring rayunan sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

12Aturan gandum saking upon-upon semetone sane pangawit nyabran taun patut aturang semeton ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging sampunang borbora ring pamorboran aturane.

13Saananing aturan semetone sane marupa gandum patut kadagingin tasik, santukan tasike punika makadados cihna prajanjian semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. (Sakancan aturan semetone, patut kadagingin tasik.)

14Yening semeton ngaturang aturan sesajen saking upon-upon semetone sane pangawit ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, aturangja gandum sane sampun manyahnyah wiadin sane sampun matepung.

15Aturane punika patut kadagingin minyak saitun miwah menyan.

16Sang pandita patut morbor abagian saking tepung miwah minyak saitune punika, miwah menyane makasami makadados cihna mungguing aturane punika sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados aturan rayunan. <<  Imamat 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran