Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

1Saudara-saudara! Sitinajai naéngngerang Saudara aga iya kajajiyangngé lao ri néné-nénéta wettunna mennang naccowériwi Musa. Rilinrungi manengngi mennang ri ellungngé, sibawa salama’i malléttoiwi Tasi’ Cella’é.

2Untu’ mancaji ana’-ana’ gurunna Musa, ricemmé manengngi mennang ri laleng ellungngé sibawa ri laleng tasi’éro.

3Manré manengngi mennang nanré rohani iya padaé,

4sibawa ménung énungeng rohani iya padaé. Ménung manengngi mennang polé ri bulu batu rohani iya sibawangngéngngi mennang; iyaro bulu batué iyanaritu Kristus.

5Namuni makkuwaro, dé’ namasennang Allataala lao ri maégangngéngngi polé ri mennang, na iyanaro saba’na sining ujuna mennang makkalénnekengngi ri padang kessi’é.

6Iya manennaro mancaji contoi ri idi, untu’ paréngngerangiki kuwammengngi na aja’ nariyacinnai gau’-gau’ iya majaé pada-pada mennang.

7Kuwammengngi na aja’to tassompa barahala pada-pada iya napogau’é sibagiyang polé ri mennang. Ri laleng Kitta’é tarokii, "Nappammulana iyaro bangsaé manré ménung, sibawa séré-séré untu’ sompai barahalaé."

8Dé’ nawedding ripogau’ gau’-gau’ iya mappangaddié pada-pada iya napogau’é sibagiyang polé ri mennang. Saba’, duwappulo tellu sebbu tau polé ri mennang maté ri laleng siesso nasaba napogau’i iyaro.

9Dé’ naweddikki coba-cobaiwi Puwangngé pada-pada iya napogau’é sibagiyang polé ri mennang riyolo, angkanna matéi mennang napitto ula momosoé.

10Dé’to naweddikki mannoko’-noko’; pada-pada iya napogau’é sibagiyang polé ri mennang riyolo, angkanna riyunoi mennang ri Malaéka’ Amaténgngé.

11Iya manenna gau’éro kajajiyangngi lao ri mennang untu’ mancaji conto lao risining tau laingngé. Na iya manennaro taroki towi untu’ mancaji papparéngngerang lao ri idi. Saba’ tuwoki makkekkuwangngé ri wettu accappurenna linoé.

12Tau masengngéngngi aléta tettong masse, sitinajai matutu; aja’ narapii menrung.

13Tungke’ paccobang iya napéneddingiyé Saudara iyanaritu paccobang iya biyasaé napéneddingi rupa tauwé. Iyakiya matinului Allataala ri jancin-Na. Dé’ naleppessangngi Saudara ricobai lebbi na iya pakkulémmu. Ri wettu nakennana Saudara paccobang, nawérékko matu laleng untu’ mancaji mawatang kuwammengngi Saudara naulléi mattahang.

14Rimakkuwannanaro, Saudara-saudara iya uwamaséiyé, sitinajako benci assompang barahalaé.

15Mabbicaraka lao ri iko pada-pada lao ri sining tau iya maccaé. Sitinajako timbangngi ada-adakkué.

16Wettutta ménung anggoro sibawa mattarima kasi lao ri Allataala, dé’ga na iyaro nappaitangngi makkedaé masséddiki sibawa Kristus ri laleng amatén-Na? Sibawa wettutta bagé-bagéwi rotié untu’ riyanré’ massibawa, dé’ga na iyaro nappaitangngi makkedaé masséddiki ri laleng tubunna Kristus?

17Nasaba banna séddimi roti, na idi maneng manréki polé ri roti iya séddiétto, na idi iya maégaéwé sinrupaki séddi tubu.

18Coba pénessaiwi sining tau Yahudié. Iya mennang manrééngngi inanré iya riyakkasuwiyangengngé ri yasé’na onrong akkasuwiyangeng akkarobangengngé, iyanaritu sining tau iya masséddié sibawa onrongngéro.

19Aga akkataku sibawa iyaro? Barahala iyaré’ga inanré iya riyakkasuwiyangengngé lao ri barahalaéro dé’ sises-siseng napunnai bettuwang.

20Aga iya riyakkasuwiyangengngé ri onronna akkarobangenna barahalaé dé’ nariyakkasuwiyangeng lao ri Allataala, sangadinna lao risining sétangngé. Nadé’ umaélo masséddiko sibawa sétangngé.

21Dé’ naweddikko ménung polé ri énungeng anggoro’na Puwangngé sibawa massamang polé ri énungeng anggoro’na sétangngétto. Dé’ naweddikko manré ri méjanna Puwangngé, sibawa ri méjannato sétangngé.

22Maéloki’ga mébbui Puwangngé mangémpuru? Lebbi watakki’ga naiya Puwangngé?

23Adanna tauwé, "Weddikki pogau’ agi-agi iya riyéloriyé." Tongeng! Iyakiya dé’ naiya maneng iya riyéloriyéro makkéguna. "Weddikki pogau’ agi-agi iya riyéloriyé" — iyakiya dé’ naiya maneng iya riyéloriyéro napakessingiwi atuwo-tuwotta.

24Aja’ namuwi séddi tau lellungngi apentingeng aléna bawang. Tungke’ tau harusu’i lellung towi apentingenna tau laingngé.

25Weddikko nanré agi-agi iya ribalu’é ri pasa jukué. Dé’ naparellu risalidiki lebbi riyolo, namuni engka pappotane’ ri laleng ati marilalemmu.

26Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii, "Iyaé linoé sibawa sininna lise’na iyanaritu appunnangenna Puwangngé."

27Rékko riundakko manré ri séddié tau iya tenniyaé Kristéng, namutarimai iyaro undangengngé, anréni aga iya napatalangengngékko. Aja’na musalidikiwi polé kégi iyaro inanré, kuwammengngi aja’ naengka pappotane’-pappotane’ ri laleng ati marilalemmu.

28Iyakiya rékko engka makkeda lao ri iko, "Iyaé inanré purai riyakkasuwiyangeng lao ri barahalaé," aja’ muwanréi iyaro inanré, nasaba mujampangiwi apentingenna iyaro tauwé sibawa nasaba sadda ati marilalenna.

29Akkattaku tenniya sadda ati marilalemmu, iyakiya sadda ati marilalenna iyaro tauwé. Naullé engka makkutana, "Wah, magi na amaradékakku harusu’i rilawai ri sadda ati marilalenna tau laingngé?

30Rékko manréka inanré sibawa mattarima kasi lao ri Allataala, magi na tauwé harusu’i cellaka nasaba iyaro inanré, napurana mattarima kasi lao ri Allataala?"

31Muwi aga napogau’ Saudara — manréi Saudara iyaré’ga ménungngi — pogau’i iya manennaro untu’ pakalebbii Allataala.

32Tuwono pékkugi baténa angkanna Saudara dé’ nassabariwi tau laingngé pogau’ dosa; tau Yahudigi mennang iyaré’ga tau tenniya Yahudigi, iyaré’ga jema’na Allataala.

33Tuwono pada-pada iyya. Makkuragaka sennangiwi atinna sininna tauwé ri laleng sininna séuwa-séuwaé, sibawa dé’gaga akkatta-akkatta apentingeng ri alé. Akkattaku iyanaritu banna kuwammengngi nawedding ripassalama’ maneng mennang. <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran