Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

1Aja’ muwacairi senna’i tau iya lebbi macowaé na iya iko, sangadinna érai méngkalingai ada-adammu pada-pada rékko samannai ambo’mu. Gaukengngi sining kalloloé selaku saudara,

2sibawa sining makkunrai macowaé selaku indo’. Sining ana’daraé sitinajai mugaukeng selaku anri, sibawa kédo-kédo iya malempué.

3Pakalebbii sining jandaé iya tonget-tongengngé tuwo ri alé-alé.

4Iyakiya rékko séddié janda mappunnai ana’-ana’ iyaré’ga eppo-eppo, mennang ritu lebbi riyolo harusu riwéréng pappahang makkedaé waji’i mennang jampangiwi kaluwargana, sibawa mpale’i pappédécénna tomatowanna sibawa nénéna mennang. Nasaba gau’énnaro pésennangiwi atinna Allataala.

5Janda iya tonget-tongengngé alé-alé, sibawa dé’ nappunnai niga-niga iya weddingngé piyarai, banna mamménasai ri Allataala. Esso wenniwi matteru massempajang lao ri Allataala untu’ méllauwi pattulun-Na.

6Iyakiya janda iya pojiyéngngi tuwo massennas-sennang, maténi namuni tuwo mupi.

7Palettukengngi iyaé panunju’-panunju’é lao ri mennang, kuwammengngi natuwo dé’ cellana.

8Iyakiya rékko engka tau iya dé’é napiyarai siyajinna, lebbi-lebbipi kaluwargana muto, iyaro tauwé nassakkarengngi atepperenna, lebbi majai naiya tau dé’é namateppe’.

9Banna janda iya pennoiyéngngi sara’-sara’éwé wedding riputtama ri laleng daftar janda-jandaé: umuru’na harusu’i dé’ nakurang enneng pulona taung, banna wékkasiseng kawing

10sibawa kalabba selaku makkunrai iya pogau’éngngi gau’-gau’ iya makessingngé, padaénna ébara’na: napawekke’i ana’-ana’na sibawa makessing, masennang tarima tamu-tamu mappéruma ri bolana, natumaningiwi sining tau mateppe’é, nabantui sining tau masussaé, enrengngé napogau’i sibawa mattonget-tongeng sininna rupanna jama-jamang iya makessingngé.

11Aja’ nariputtama janda-janda iya maloloé mupa ri laleng daftar-éro. Saba’ rékko poléi pappénedding pangélorenna iya mawatang senna’é, maéloi mennang kawing sibawa nasalaiwi Kristus.

12Napasala mennang nasaba dé’ napaddupai janci iya nabbéréyangngé lao ri Kristus.

13Ri lainnaé paimeng nabbéyang bawami wettué ri laleng massu muttama’na ri bolana tauwé. Na iya lebbi majaéppasi, iyanaritu makkedaé maggurui mennang pétenna’i asenna tau laingngé enrengngé campuru’i urusanna tauwé kuwaéttopa bicarai gau’-gau’ iya dé’é nasipato ribicara.

14Iyanaro saba’na naumaélo kuwammengngi nakawing paimeng janda maloloé mupa, lolongeng ana’ sibawa murusu’i ruma tanggana, kuwammengngi dé’ nalolongeng kasempatang sining balitta untu’ kebbongiwi asetta.

15Saba’ engka janda-janda iya pusaénna maccowériwi Ibillisi’é.

16Iyakiya rékko séddié makkunrai Kristéng mappunnai anggota kaluwarga iya jandaénna, harusu’i nabantu iyaro sining jandaé; aja’ muleppessangngi jema’é tanggungngi mennang. Nallalengiro weddingngi jema’é bantui janda-janda iya dé’ sises-sisengngé nappunnai siyajing.

17Pamimping jema’é iya pogau’éngngi jamanna sibawa makessing, sitinajai riwéréng pappakalebbi leppe’ wékkaduwa, lebbi-lebbipi mennang iya mapatoé makkatobba sibawa mappagguru.

18Saba’ tarokii ri laleng Kitta’é, "Saping iya mattengngangngé maddése gandong untu’ paddunui dandongngé polé ri uléna, aja’ naringong pannyoro’na," makkuwatoro, "Tau iya majjamaé natarimai sarona."

19Aja’ mutarimai iya ritenrekengngéngngi séddié pamimping jema’, sangadinna rékko ripakkasse’i ri duwa tau sabbi iyaré’ga lebbi.

20Tau iya pogau’é dosa, harusu’i riyampareng ri yolona sininna jema’é, kuwammengngi namétau iya laingngé.

21Ri yolona Allataala, Kristus Yésus, sibawa malaéka-malaéka’na iya tappilé, uwéllauwi sibawa masero kuwammengngi muturusiwi panunju’-panunju’éwé tebbata-bataiwi muwi niga, sibawa tekkacowé-cowé.

22Aja’ mumasitta senna’ palénne’i limammu ri yasé’na séddié tau untu’ résmikangngi riyakka selaku pattumaninna Puwangngé. Rékko madosai tau laingngé, aja’ muwaccowé ri laleng dosaéro. Jagaiwi alému kuwammengngi natette mapaccing.

23Aja’na na uwai bawang muwénung; énung tokko céddé anggoro untu’ bantui lise’ ri lalemmu, saba’ biyasako malasa-lasa.

24Sibagiyang dosana tauwé, riwettu dé’napa nariadéléki, paitani sibawa manessa. Iyakiya dosana sibagiyang tau laingngé nappai naisseng rékko purairo.

25Makkuwatoro sining pangkaukeng makessingngé matteru paita. Sibawa muwi iya dé’é namagampang paita, dé’ nawedding matteru tassubbu. <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran