Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 >> 

PETRUS MENJEMBUHKAN SEORANG LUMPUH

1Pada suatu hari diwaktu sembahjang, kira-kira pukul kesembilan, Petrus beserta Joanes naik kekenisah.

2Dan ketika itu diusung orang kesitu seorang jang lumpuh sedjak lahirnja. Tiap-tiap hari ia diletakkan pada gapura kenisah jang disebut Gapura-Indah, supaja ia minta sedekah kepada orang-orang jang masuk kenisah.

3Melihat Petrus dan Joanes hendak masuk, dimintanja sedekah dari mereka.

4Tetapi Petrus dan Joanes menatap dia dan berkata kepadanja: pandangilah kami.

5Lalu ia menatap mereka dengan mengharap akan mendapat sesuatu.

6Tetapi Petrus berkata: Perak dan mas tak ada pada kami, tetapi apa jang kupunjai kuberikan kepadamu: Atas Nama Jesus Kristus dari Nazaret bangkitlah dan berdjalanlah.

7Dan sambil memegang tangan kanan orang itu Petrus menegakkannja, maka segera kaki dan buku kaki orang itu mendjadi kuat.

8Iapun melondjak berdiri tegak, lalu berdjalan dan mengikuti mereka masuk kenisah, sambil melangkahkan kakinja dan melondjak-londjak serta memuliakan Allah.

9Semua orang jang melihat dia itu berdjalan, memudji Allah, sebab

10mereka mengenal dia sebagai pengemis jang biasa duduk pada Gapura-Indah. Mereka takdjub dan heran akan kedjadian pada diri orang itu.

11Dan sebab dia tetap mengikuti Petrus dan Joanes, maka semua orang jang sangat keheranan itu berkerumun keliling mereka diserambi jang disebut Serambi Salomon.

PEMBITJARAAN PETRUS

12Melihat orang sebanjak itu Petruspun mulai mengadjar serta berkata: Hai orang Israel sekalian: mengapa kamu heran tentang kedjadian itu dan menatap kami, seolah-olah oleh kuasa kamilah atau berkat kesalehan kami, orang ini diberi tenaga berdjalan?

13Tuhan Abraham, Isaak dan Jakob, Tuhan leluhur kita, Dialah jang telah mempermuliakan HambaNja Jesus, jang kamu serahkan dan kamu sangkali dihadapan Pilatus, sedangkan Pilatus berichtiar melepaskanNja.

14Jang Kudus itu kamu tolak, sedangkan kamu menuntut sebagai suatu hadiah bagimu, supaja Barabas, pembunuh itu, dilepaskan.

15Kamu telah membunuh Pemimpinmu kepada kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkanNja dari antara orang mati, dan tentang hal itu kamilah jang mendjadi saksi.

16Dan berkat kepertjajaan akan NamaNjalah, maka Nama ini telah memberikan tenaga kepada orang jang kamu lihat dan kenal ini. Oleh kepertjajaan jang dikurniakan kepadanja seluruh tubuh orang ini telah sembuh sebagaimana kamu sekalian saksikan.

17Hai saudara-saudaraku, aku tahu, bahwa dalam hal itu kamu telah bertindak tak sadar dan demikianpun para pemimpinmu.

18Tetapi demikianlah telah terlaksana oleh Allah, apa jang lebih dahulu dinjatakanNja dengan lidah para nabi, jaitu bahwa Jang DiurapiNja akan menderita sengsara.

19Sebab itu hendaklah kamu menjesal dan bertobat, supaja dosamu dihapuskan,

20dan Allah mendatangkan masa hiburan itu bagimu, serta mengutus jang ditentukan mendjadi Mesias bagimu, ialah Kristus,

21jang harus tinggal dalam surga, hingga zaman pemulihan segala-galanja akan tiba, seperti dinjatakan Allah dengan lidah para nabi sutji.

22Maklumlah Moses telah bersabda: Tuhanmu Allah akan membangkitkan dari antara saudara-saudaramu seorang nabi sebagai aku ini, dan haruslah kamu mempeladjari pada Dia segala hal jang akan dinjatakanNja kepadamu.

23Semua orang jang tidak hendak mendengarkan Dia, akan dibasmi dari umat.

24Dan segala nabi jang pernah berbitjara, mulai dari Samuel dan pengganti-penggantinja, mereka semua telah bernubuat tentang zaman ini.

25Kamulah jang mendjadi putera nabi-nabi dan putera-putera perdjandjian, jang ditetapkan Allah dengan leluhurmu, ketika Ia bersabda kepada Abraham: Dalam kaum keturunanmu segala bangsa dimuka bumi akan diberkati.

26Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan HambaNja, dan Ia telah diutusNja menjampaikan berkat kepadamu, supaja kamu masing-masing bertobat dari segala kedjahatan. <<  Kisah Para Rasul 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran