Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

SEORANG LUMPUH DISEMBUHKAN (MK. 2:1-12; LK. 5:17-26)

1Setelah itu Jesus naik pula kedalam perahu dan bertolak keseberang, kemudian sampailah Ia dikota kediamanNja.

2Dan orang membawa kepadaNja seorang lumpuh terbaring diatas suatu pembaringan. Melihat kepertjajaan mereka bersabdalah Jesus kepada orang lumpuh itu: "Pertjajalah hai anakKu, dosamu sudah diampuni".

3Lalu beberapa ahli taurat berkata dalam hati: Dia menghodjat Allah.

4Tetapi Jesus mengetahui pikiran mereka dan bersabda: Mengapa kamu berpikir djahat dalam hatimu?

5Mana jang lebih mudah, mengatakan: dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: bangunlah dan berdjalanlah.

6Tetapi supaja kamu tahu, bahwa Putera manusia berkuasa mengampuni dosa didunia, (lalu Ia bersabda kepada orang lumpuh): Bangunlah, angkatlah pembaringanmu dan pulanglah kerumahmu.

7Maka iapun bangun lalu pulang kerumahnja.

8Dan orang banjak jang melihat itu merasa takut dan memuliakan Allah, jang memberi kuasa begitu besar kepada manusia.

JESUS MEMANGGIL MATEUS (MK. 2:13-17; LK. 5:27-32)

9Setelah berangkat dari sana Ia melihat seorang bernama Mateus duduk dipabean. Kata Jesus kepadanja: Ikutlah Aku. Iapun bangun lalu mengikuti Jesus.

10Dan ketika Jesus sedang berbaring makan dalam rumah, banjak pemungut bea dan orang berdosa turut makan bersama Jesus beserta para muridNja.

11Melihat itu berkatalah orang parisi kepada murid-murid itu: Mengapa Guru kamu makan bersama dengan orang-orang pemungut bea dan orang-orang berdosa?

12Tetapi hal itu terdengar oleh Jesus, dan Ia bersabda: Bukan orang sehat jang memerlukan tabib, melainkan orang sakit.

13Pergilah dan peladjarilah apakah artinja: Belas kasihan, itulah jang Kukehendaki, bukan kurban-kurban. Karena Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang saleh, melainkan orang-orang berdosa.

MENGAPA MURID-MURID JESUS TIDAK BERPUASA? (MK. 2:18-22; LK. 5:33-39)

14Murid-murid Johanes datang kepada Jesus, lalu berkata: Mengapa kami dan orang parisi berpuasa dan murid-muridMu tidak berpuasa?

15Sabda Jesus kepada mereka: Bolehkah para tamu bersedih hati pada pesta nikah, selama mempelai laki-laki ada sertanja? Tetapi akan tiba waktunja, maka mempelai diambil dari padanja dan sesudah itu mereka akan berpuasa.

16Orang tidak menampalkan kain baru pada pakaian lama, karena kain tampal akan mengojakkan pakaian, sehingga kojaknja bertambah besar.

17Tidak djuga orang menjimpan anggur dalam kerbat-kerbat lama, karena kalau begitu, kerbat-kerbat petjah, lalu anggur tumpah dan kerbat-kerbatpun binasa. Air anggur baru biasa disimpan orang dalam kerbat-kerbat baru. Kalau begitu kedua-duanja terpelihara.

JESUS MENGHIDUPKAN PUTERI SEORANG KEPALA SINAGOGA DAN MENJEMBUHKAN SEORANG WANITA (MK. 5:21-43; LK. 8:40-56)

18Ketika Jesus sedang berbitjara demikian, datanglah seorang kepala sinagoga dan sambil menjembah sudjud berkata kepadaNja: Tuan, puteriku baru-baru meninggal; marilah Tuan letakkanlah tanganMu atasnja, tentu ia akan hidup kembali.

19Lalu Jesus pergi mengikuti dia bersama dengan murid-muridNja.

20Dan ada seorang wanita, jang sakit leleh darah sudah duabelas tahun lamanja, menjusul dari belakang. Ia menjentuh djumbai mantol Jesus,

21sebab ia berkata dalam hati: Djika sadja menjentuh pakaiannja sadja, tentu saja akan sembuh.

22Tetapi Jesus menoleh dan melihat dia lalu bersabda kepadaNja: "Bergembiralah hai anakKu, kepertjajaanmu telah menjembuhkan dikau". Dan pada ketika itu djuga sembuhlah wanita itu.

23Dan setiba Jesus dirumah kepala itu, serta dilihatNja peniup-peniup suling dan orang banjak sedang ribut, bersabdalah Ia:

24Undurlah kamu; anak ini bukan mati melainkan tidur. Tetapi mereka menertawakanNja.

25Dan setelah segala orang itu diusir, Jesus masuk dan dipegangNja tangan anak itu, maka segera ia bangun.

26Dan petjahlah kabar tentang hal itu keseluruh daerah.

DUA ORANG BUTA DISEMBUHKAN

27Sesudah berangkat dari sana dua orang buta mengikutiNja dan berseru: Hai Putera David, kasihanilah kami.

28Dan sesampai dirumah, datanglah kedua orang itu kepadaNja, dan Jesus berkata kepada mereka: Pertjajakah kamu, bahwa Aku berkuasa membuat itu? Kata mereka kepadaNja: Ja Tuan, kami pertjaja.

29Lalu Ia menjentuh mata mereka sambil berkata: Djadilah bagimu menurut kepertjajaanmu,

30maka terbukalah mata mereka. Dan Jesus melarang dengan keras, kataNja: Djagalah supaja seorangpun tidak mengetahui hal ini.

31Tetapi baru sadja keluar merekapun mulai memasjhurkan namaNja keseluruh daerah itu.

SEORANG KELU DISEMBUHKAN

32Setelah mereka itu keluar, orang membawa kepadaNja seorang kelu jang kerasukan setan.

33Setelah setan terusir bertuturlah orang kelu itu. Maka tertjenganglah orang banjak, katanja: Peristiwa jang demikian belum pernah dilihat ditanah Israel.

34Tetapi orang-orang parisi berkata: Dengan kuasa kepala segala setan Ia mengusir setan-setan.

35Lalu Jesus berkeliling mengundjungi segala kota dan dusun serta mengadjar dalam segala sinagoga mereka, memaklumkan Kabar gembira tentang Keradjaan Surga serta menjembuhkan segala penjakit dan idapan.

36Melihat orang banjak itu Ia merasa belas-kasihan akan mereka, sebab mereka itu letih dan terlantar laksana domba-domba tidak bergembala.

37Maka bersabdalah Ia kepada murid-muridNja: Panen itu limpah, tetapi pekerdja-pekerdja hanja sedikit;

38sebab itu mintalah kepada Tuhan jang empunja panen, supaja Ia mengirim pekerdja-pekerdja untuk panen itu. <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran