Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 43 >> 

Pembebasan Israil.

1Sekarang demikianlah kata Jahwe, Pentjiptamu, hai Jakub, Pembentukmu, hai Israil: "Djanganlah takut, sebab engkau telah Kutebus; engkau sudah Kupanggil dengan namamu, engkau mendjadi milikKu.

2Pabila engkau melalui air, maka Aku beserta denganmu, (pabila engkau melalui) sungai, maka engkau tidaklah hanjut; pabila engkau berdjalan ditengah api, maka engkau tidak terbakar oleh njalanja.

3Sebab Aku Jahwe, Allahmu, Sang Kudus Israil, Penjelamatmu. Sebagai uang tebusan Kuserahkan Mesir, Kusj dan Seba akan gantimu.

4Oleh karena engkau berharga dipandanganKu lagi bernilai serta Kukasihi, maka manusia Kuserahkan akan gantimu dan dengan kaum2 engkau Kutukar.

5Djanganlah takut, sebab Aku beserta denganmu. Dari timur Aku mendatangkan keturunanmu, dari barat engkau Kuhimpun.

6Kepada utara Aku berkata: Berikanlah kembali, kepada selatan: Djangan menahan! Dari djauh puteri2Ku datangkan dan puteri2Ku dari udjung bumi;

7semua orang jang disebut menurut namaKu, jang Kutjiptakan demi kemuliaanKu, jang Kubentuk dan djuga Kubuat."

Se-mata2 Jahwelah Allah

8Hantarkanlah keluar umat jang buta, sekalipun ada mata padanja. dan jang tuli, sekalipun ada telinga padanja.

9Hendaklah segala bangsa berhimpun serentak dan sekalian kaum berkumpul. Siapa gerangan diantara mereka itu dapat memberitahukan jang sedemikian itu dan memaklumkan kepada kita jang dahulu? Hendaklah mereka menampilkan saksinja, agar mereka njata benar, maka orang akan mendengar dan lalu berkata: "Betul demikian."

10Kamulah saksiKu - itulah firman Jahwe - dan hamba2Ku jang sudah Kupilih, agar kamu ketahui lagi pertjaja akan Daku, dan mengerti, bahwa Akulah Dia. Sebelum Aku tidak ada ilah satupun dibentuk dan sesudahKupun tidak akan ada.

11Aku, Akulah Jahwe, tidak ada penjelamat selain dari Aku.

12Aku sendiri telah memberitahu, menjelamatkan dan memaklumkan dan Aku bukan asing diantara kamu. Kamulah saksiKu - itulah firman Jahwe - dan Akulah Allah.

13Selandjutnjapun Aku tetap jang sama dan tidak ada jang melepaskan dari tanganKu. Aku bertindak, dan siapa gerangan akan menjanggah?

Babel pasti binasa

14Demikianlah kata Jahwe, Penebusmu, Sang Kudus Israil: Oleh karena kamu Aku mengutus (orang) ke Babel, dan menurunkan palang2 terungku dan orang Chaldai lalu akan merintih dan mendjerit.

15Aku Jahwe, Sang Kudusmu, Pentjipta Israil dan Radjamu.

Mukdjidjat pengungsian jang baru

16Demikianlah kata Jahwe, jang membuka djalan dilaut dan lorong didalam air jang hebat;

17jang membuat keretaperang dan kuda bergerak madju lagipula angkatan perang dan perwira serentak. Mereka itu sudah berbaring dan tidak bangkit kembali padam dan mati laksana sumbu.

18Akan jang dahulu djanganlah ingat dan djangan memperhatikan jang sudah2.

19Se-sungguh2nja, Aku membuat jang baru, kini itu terbit; tidakkah kamu ketahui? Betul Aku akan membuka djalan digurun, lorong2 dipadang belantara.

20Aku akan dipermuliakan margasatwa, serigala dan burung unta, sebab Aku akan menganugerahkan air dipadang gurun, sungai2 dipadang belantara untuk memberi minum umatKu jang sudah Kupilih;

21umat jang telah Kubentuk bagi diriKu itu akan mentjeritakan kemasjhuranKu.

Israil tidak bersjukur

22Tetapi Aku tidak kausebut, hai Jakub, dan demi untuk diriKu engkau tidak ber-pajah2, hai Israil!

23Anak domba tidak kauundjukkan kepadaKu akan kurban bakar dan Aku tidak kaumuliakan dengan kurban sembelihan. Aku tidak membebankan kepadamu persembahan dan tidak memajahkan dikau dengan ukupan.

24Aku tidak kaubelikan djerangau dengan emas dan tidak kaukenjangkan dengan lemak kurban sembelihanmu, tapi engkau membebani Aku dengan dosa2mu dan memajahkan Daku dengan kesalahanmu.

25Aku, Aku sendiri menghapus pelanggaranmu demi Aku sendiri dan segala dosamu tidak Kuingat.

26Ingatlah akan Daku, maka kita mendjatuhkan hukum bersama, bilanglah sendiri, agar engkau njata benar.

27Mojangmu jang pertama sudah berdosa, para djurubitjaramu telah mendurhakai Aku;

28para pemimpin telah mentjemarkan tempat sutjiKu. Maka Kuharamkan Jakub dan Israil Kubiarkan difitnah. <<  Yesaya 43 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran