Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

1Ai dodiao tinidododara, o bi dodoto moi-moi la itemo manena ma sihino o Gikimoino la kanaga niogiise, magena tanu upasi niopiricaya, duma o dodoto moi-moi bilasu niatailako kasi, la ma ngale ma sihino Unano eko qasowo gena aku nianako ma diai. Sababu kanaga o dunia ma dokuka o bi nabi ikokulai gena he yadalaka.

2De ma ngeko ma duuruka manena gena aku patailako de panako igogou o nyawa moi awi dodoto ma sihino o Gikimoi Awi Gurumino eko qasowo: Nakoso o nyawa la kanaga yotemo o Yesus Kristus wahino de womasitero maro o nyawa moi gena, igogou ona magena manga dodoto ma sihino o Gikimoino.

3Duma o nyawa wododoto moi la ma ngale o Yesus womasitero maro o nyawa moi gena yoholu yopiricaya, de igogou ona magena manga dodoto gena qasowo ma sihino o Gikimoino. O nyawa yododoto maro ona magegena igogou kanaga ma Kristus iwihoholu manga bi nyawa. O nyawa maro ona magegena ngini lo niogiiseka done asa yahino de o orasi manena naga o dunia ma sigilolika he yomanaraka.

4Ai ngopa-ngopa tososininga, ngini o Gikimoi Awi nyawa. De ngini lo kanaga o nyawa ikokulai gena niadusuka, sababu Una Awi Gurumi Qatetebi ngini winisipoputuru gena, Una foloisi wolamo de o Iblis, una magena o bi nyawa o Gikimoi wihoholu gena wapopareta.

5Nakoso o bi guru ikokulai gena, ona magena maro o bi nyawa o Gikimoi wihoholu. So to ona manga sininga ma dorou magegena lo asa o nyawa ona magena ka yamote la isibicara, de ona manga bicara magena o bi nyawa ma somoa o Gikimoi wihoholu lo yosigiseka.

6Duma nakoso ngomi gena, igogou ngomi manena o Gikimoi Awi nyawa. So nakoso o nyawa la kanaga dede o Gikimoi imadodiaoka, ona magena asa to ngomi mia demo yosigise. So nakoso kanaga o nyawa la Una wihoholu, de ona magena upa lo to ngomi mia demo yosigise. Komagena so idodooha ngone aku panako o bi dodoto itotiai de o bi dodoto ikokulai.

7Ai dodiao tinidododara, ngohi tongongano ngone o bi nyawa yangodu padodara. Sababu o Gikimoi Awi dodara wonahike la ma ngale ngone aku pomatekedodara moi de moika. De lo o nyawa la nakoso kanaga de manga dodara o nyawaka, de ona magena igogou iqomaka idadi to Una Awi ngopaka de lo Una iwinakoka.

8Duma o nyawa nagoona la kanaga manga dodara ihiwa, ona magena dede o Gikimoi lo imatekerimoi waasi, sababu o Gikimoi Una magena Awi manara ma rabaka cawali ka o dodara waaka.

9O Gikimoi wisulo ma Ngopa womatengo la Una wahino de o dunia ma rabaka wogoge ma ngale wosone, la ngone inangodu aku pamake o oho ka sidutu ikakali. Komagena ma lamo o Gikimoi wonasikelelo ngoneka igogou Una wonadodara.

10So o dodara igogou gena komanena: Upa lo o nyawa ngone nanga dodara o Gikimoika, duma ma ngale Una masirete wonadodara ngoneka so wisulo ma Ngopa yanau sidago wodupa wosone la nanga dorou qangodu o Gikimoi asa wonasimoku kawa.

11Ai dodiao tinidododara, sababu komagena ma lamo o Gikimoi wonadodara ngoneka, so hika ngone inangodu lo bilasu pomatekedodara moi de moika.

12Kanaga o nyawa moi lo waasi o Gikimoi gena iwikelelo. Ngaroko komagena, duma nakoso ngone la pomatekedodara moi de moika, de o Gikimoi Awi rimoi dede ngone lo qaputuru sidago Awi dodara ngoneka komagena, so aku ngone lo padodara o nyawaka.

13Ngone aku panako igogou ngone nanga rimoi de o Gikimoi magena lo Una Awi rimoi de ngone, sababu Una Awi Gurumi Qatetebi wonahike qabolo ngoneka.

14De lo ngomi miakeleloka de miasingangasu qabolo o bi nyawaka gena o Baba Gikimoi wisulo ma Ngopa yanau wahino la wasisalamati o bi nyawa yangodu.

15So nakoso kanaga o nyawa nagoona la iwingaku o Yesus Una magena igogou o Gikimoi ma Ngopa, de o Gikimoi asa dede o nyawa ona magena imarimoi de komagena ona lo imarimoika dede o Gikimoi.

16De lo ngomi mianakoka de miopiricayaka igogou o Gikimoi womidodara ngomika. Una magena Awi sininga ma rabaka ka cawali o dodara. So nakoso o nyawa nagoona la yodupa o nyawa yadodara, de ona magena imarimoi dede Una de Una lo imarimoika dede ona.

17Nakoso ngone lo o orasi manena o dunia ma bi dokuka asa nanga dodara o nyawaka maro ma Kristus lo wonadodaraka, de done ma orasi o Gikimoi o nyawa yangodu manga dorou de manga loha ma sopo asa wafanggali itotiai, de o orasi magenaka ngone asa de nanga baranika de upa lo inamodo.

18Komagena lo nakoso o nyawa la kanaga Una widodaraka, de ona magena Awi simaka lo akuwa wimodo. So nakoso ona igogou Una widodaraka, de asa Unaka ona he wimodo kawa. Sababu nakoso ona de manga modosi Unaka, magena ma ngale done asa Una wafanggali de o dorou. So nakoso o nyawa la kanaga Unaka wimodosi, ona magena manga dodara itotiai gena ihiwasi.

19Mutuwade ngone gena aku podupa padodara, sababu o Gikimoi ngone wonadodara iqomaka.

20So nakoso o nyawa la kanaga yotemo, "Ngohi o Gikimoi towidodara," duma to ona manga dodiao moi ma Kristus wipipiricayaka yaduhudu, ona magena ka yatodamatoko. Sababu o nyawa nagoona nakoso kanaga manga dodiao moi yakokeleloka lo yadodarawa, de idodooha o Gikimoi wikokelelo waasi de widodara.

21Komagena so o Gikimoi wonasulo ngoneka nakoso o nyawa nagoona la kanaga yodupa o Gikimoi widodara, de o nyawa ona magena bilasu to ona manga dodiao ma Kristus wipipiricayaka lo yadodara. <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran