Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Hendakhlah kamu djadi penurutku, seperti 'aku lagi 'ada penurut 'Elmesehh.

2Maka 'aku memudjij kamu, hej sudara 2 laki 2, bahuwa kamu 'ingat 'akan daku dalam samowanja, dan hhafitlkan segala xadet, bagimana 'aku sudah sarahkan dija 'itu pada kamu.

3'Adapawn 'aku kahendakij kamu meng`atahuwij, bahuwa 'Elmesehh 'ada kapala sasa`awrang laki 2: dan laki 2 'itu kapala parampuwan: dan 'Allah 'itu kapala 'Elmesehh.

4Sasa`awrang laki 2 jang hhadlir sedang bertsalat 'ataw bernubuwet jang pakej 'apa 2 di`atas kapalanja, 'ija perkidjikan kapala dirinja:

5Tetapi sasa`awrang parampuwan jang hhadlir sedang bertsalat 'ataw bernubuwet, jang tijada tertudong kapalanja, 'ija perkidjikan kapala dirinja: karana sawatu djuga perkara 'adanja, sa`awleh 2 tertjukor rambotnja.

6Karana djikalaw barang sa`awrang parampuwan tijada tertudong, maka bejarlah rambotnja degonting: tetapi djikalaw 'ada kidjij pada sa`awrang parampuwan, mana rambotnja tergonting 'ataw tertjukor, bejarlah 'ija detudong.

7Karana tijada haros laki 2 menudong kapalanja, sedang 'ija 'ada pata dan kamulija`an 'Allah: tetapi parampuwan 'ada kamulija`an laki 2.

8Karana laki 2 bukan djadi deri pada parampuwan, tetapi parampuwan 'itu djadi deri pada laki 2.

9Karana lagi laki 2 sudah tijada dedjadikan 'awleh karana parampuwan, tetapi parampuwan 'itu 'awleh karana laki 2.

10Sebab 'itu haros parampuwan pakej sawatu kukudong di`atas kapalanja, deri karana Pandita 2.

11DJikalaw sakalipawn tijada laki 2 lajin deri pada parampuwan, dan tijada parampuwan lajin deri pada laki 2 bagi maha Tuhan.

12Karana seperti parampuwan 'ada deri pada laki 2, bagitu lagi laki 2 'ada 'awleh parampuwan: tetapi samista sakalijen 'ada deri pada 'Allah djuga.

13Hendakhlah kira 2 kan dengan kamu sendirij: 'adakah patut sa`awrang parampuwan sombahjang kapada 'Allah tijada tertudong?

14'Ataw tijadakah lagi thabixet sendirij meng`adjar kamu, bahuwa djikalaw sa`awrang laki 2 pakej sanggol, 'itu 'ada kahina`an padanja?

15Tetapi djikalaw sa`awrang parampuwan pakej sanggol. 'itu 'ada kamulija`an padanja? karana sanggol sudah deberikan padanja ganti tudong.

16Tetapi djikalaw barang sa`awrang rupanja berbantah 2 an, tijada 'ada pada kamij 'ini xadet jang sabagini, dan tijada pada segala djamaxat 'Allah.

17'Adapawn perkara 'ini jang 'aku 'ada chabarkan pada kamu, tijada 'aku memudji, 'ija 'itu,bahuwa kamu berhimpon, bukan 'akan deperbajikkan, hanja 'akan deperkidjikan.

18Karana pada pertamanja pawn 'apabila kamu berhimpon dalam djamaxat, 'aku dengar 'ada babarapa tjidera di`antara kamu: dan barang saperkara 'aku pertjaja 'itu.

19Karana lagi tadapat tijada babarapa bidxat 'ada di`antara kamu, sopaja segala 'awrang tulus djadi njata di`antara kamu.

20Manakala kalakh kamu berhimpon sama 2, bukan 'ada bajik bagitu santap Xasja maha Tuhan.

21Karana 'antara santap sa`awrang 2 mendihuluwij meng`ambil xasjanja jang chats; sahingga sa`awrang pawn berlapar, hanja sa`awrang 'ada mabokh.

22Bukankah kalakh 'ada rumah 2 pada kamu 'akan makan dan minom? 'ataw 'adakah kamu memudahkan djamaxat 'Allah, dan permalukan segala 'awrang jang tijada mempunja`ij 'apa 2? 'apatah 'aku 'akan katakan pada kamu? 'akukah 'akan memudjij kamu? pada hhal 'ini tijada 'aku memudjij kamu.

23Karana 'aku 'ini sudah tarima deri pada maha Tuhan barang jang 'aku lagi sudah sarahkan pada kamu, bahuwa maha Tuhan Xisaj, pada malam 'itu, tatkala 'ija telah desemukan, sudah meng`ambil rawtij:

24Dan satelah sudah de`utjapnja sjukur, maka 'ija pawn pitjahkanlah 'itu, dan sabdalah: 'ambillah, santaplah: 'itu djuga 'ada tubohku, jang depitjahkan karana kamu: berbowatlah demikijen 'ini 'akan peng`ingatanku.

25Sabagej lagi tjawan minoman komedijen deri pada santap xasja, sabdanja: tjawan minoman 'ini 'ada watsijet baharu didalam darahku. Berbowatlah demikijen 'ini, sabarapa kali kamu 'akan minom, 'akan peng`ingatanku.

26Karana sabarapa kali kamu 'akan makan rawtij 'ini, dan minom 'isij tjawan minoman 'ini, maka hendakhlah kamu menchabarkan mawt maha Tuhan, sahingga 'ija datang.

27Bagitu kalakh barang sijapa jang makan rawtij 'ini, dan minom 'isij tjawan minoman maha Tuhan tijada dengan saharosnja, nistjaja 'ija 'akan berhutang pada tuboh dan darah maha Tuhan.

28Tetapi hendakhlah manusija mentjawba`ij sendirinja, dan demikijen 'ini hendakhlah 'ija makan deri pada rawtij 'itu, dan minom deri pada tjawan minoman 'itu.

29Karana sijapa jang makan dan minom tijada dengan saharosnja, nistjaja 'ija makan dan minom mendatangkan sawatu hhukum ka`atas sendirinja, sedang 'ija tijada membejdakan tuboh maha Tuhan.

30Sebab 'itu di`antara kamu 'ada banjakh 'awrang lemah dan lebeh dan babarapa 'awrang tidor kamati 2 an.

31Karana djikalaw kamij menghhukumkan sendirij kamij, nistjaja tijada kamij 'akan dehhukumkan.

32Tetapi 'apabila kamij dehhukumkan, maka kamij deta`adibkan 'awleh maha besar Tuhan, sopaja dengan 'awrang 'isij dunja djangan kamij kena hhukum.

33Bagitu kalakh, hej sudara 2 ku laki 2, 'apabila kamu berhimpon 'akan santap, hendakhlah kamu menanti sa`awrang 'akan sa`awrang.

34Tetapi djikalaw barang sa`awrang berlapar, bajiklah 'ija makan dirumahnja, sopaja djangan kamu berhimpon 'akan kena hhukum. 'Adapawn segala perkara lajin 2 'aku 'akan menitahkan, manakala 'aku 'akan habis datang. <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran