Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

1Tetapi kamij 'ini jang tagap berhutang menanggong segala kalemahan 'awrang jang tijada tagap, dan djangan berkenan pada kamij sendirij.

2Hendakhlah kalakh sasa`awrang deri pada kamij berkenan pada samanja manusija 'akan perguna`an kapada perbajikan.

3Karana lagi 'Elmesehh sudah tijada berkenan pada sendirinja, tetapi seperti sudah tersurat: katjela`an segala 'awrang jang mentjelakan 'angkaw, 'itu sudah turon 'atasku.

4Karana barang sakalijen jang dihulu sudah tersurat, 'itu dihulu sudah tersurat 'akan peng`adjaran kamij: sopaja 'awleh katahanan dan panghiboran segala Surat 2 an kamij ber`awleh 'asa.

5'Adapawn 'Allah jang pohon katahanan dan panghiboran 'itu hendakhlah kiranja memberij kamu mentjita sawatu djuga perkara sa`awrang 'antara sa`awrang menurut teladan 'Elmesehh Xisaj:

6Sopaja kamu sahati dengan sawatu djuga mulut dapat memulijakan 'Allah dan Bapa Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh.

7Sebab 'itu hendakhlah kamu menjambot sa`awrang 'akan sa`awrang, seperti lagi 'Elmesehh sudah menjambot kamij 'akan ber`awleh kamulija`an 'Allah.

8Maka 'aku berkata, bahuwa Xisaj 'Elmesehh sudah djadi chadim chitanet deri karana hhakhikhet 'Allah, sopaja 'ija menogohkan segala djandji`an jang telah deberij kapada datokh 2:

9Dan sopaja segala CHalajikh memulijakan 'Allah deri karana rahhmetnja: seperti sudah tersurat: sebab 'itu padamu 'aku mawu membawa 'ikhrar di`antara CHalajikh, dan pada namamu 'aku mawu menjanji mazmur.

10Dan pula 'ija baferman: bersurakh 2 lah, hej segala CHalajikh, dengan khawmnja.

11Dan pula: tahlilkanlah maha besar Tuhan, hej sakalijen CHalajikh, dan meng`utjaplah tasbihh padanja, hej sakalijen 'umat.

12Dan pula Jesjaxja berkata: maka 'akan djadi 'akar Jisjaj, dan 'ija jang berdirij 'akan memegang panghuluwan di`atas segala CHalajikh: kapadanja djuga segala CHalajikh 'akan ber`asa.

13'Adapawn 'Allah jang pohon 'asa hendakhlah kiranja memunohij kamu dengan segala djenis kasuka`an dan damej pada ber`iman, sopaja kamu limpah dalam 'asa 'awleh khowat Rohhu-'lkhudus.

14Tetapi, hej sudara 2 ku laki 2, 'aku 'ini sendirij lagi jakhin 'akan kamu, bahuwa kamu sendirij lagi 'ada punoh kabadjikan, ber`isij segala djenis peng`atahuwan, berkawasa lagi 'akan memberij natsihhet sa`awrang pada sa`awrang.

15Tetapi dengan lebeh baraniku 'aku sudah menjurat kapada kamu, hej sudara 2 laki 2, barang saperkara djuga, 'akan meng`ingatkan kamu pula deri karana nixmat, jang telah dekarunjakan padaku 'awleh 'Allah:

16Sopaja 'aku 'ada sa`awrang pendjawat deri pada fihakh Xisaj 'Elmesehh di`antara segala CHalajikh, sambil meng`ardjakan kardja jang sutjij dengan meng`adjar 'Indjil 'Allah, sopaja persombahan CHalajikh 'itu djadi khabul, jang mukhadas 'awleh Rohhu-'lkhudus.

17Bagitu kalakh 'aku sudah ber`awleh penggahan 'awleh Xisaj 'Elmesehh pada segala barang jang menudju kapada 'Allah.

18Karana tijada 'aku 'akan baranij meng`utjap 'apa 2 deri pada segala sasawatu jang tijada 'Elmesehh sudah meng`ardjakan 'awlehku, 'akan thaxat segala CHalajikh, dengan perkata`an dan perbowatan.

19Dengan khowat xalamet 2 dan muxdjizat 2, dan dengan khowat Rohh 'Allah: sahingga deri pada Jerusjalejm, dan kuliling 2, sampej kapada 'Ilurikon, 'aku sudah mengganapij 'Indjil 'Elmesehh.

20Dan sedang 'aku terlalu sakali 2 sudah suka memberita 'Indjil, bukan dimana telah tersebut nama 'Elmesehh, sopaja djangan 'aku per`usah 'atas 'asa 'awrang lajin.

21Tetapi, seperti sudah tersurat: barang sijapa jang padanja bulom sudah 'ada tertutor hhalnja, marika 'itu 'akan melihat: dan barang sijapa jang bulom sudah menengar, marika 'itu 'akan meng`arti.

22Jang 'awlehnja lagi banjakh kali 'aku sudah tertagah datang kapada kamu.

23Tetapi sedang sakarang tijada tinggal lagi barang tampat padaku dalam segala benowa 'ini, dan deri babarapa tahon jang lalu 'aku sudah rinduw dendam 'akan datang kapada kamu;

24'Apabila 'aku ber`angkat kapada 'Ispanija, maka 'aku 'akan datang kapada kamu: karana 'aku ber`asa melihatij kamu 'antara melintas, dan dehentarkan 'awleh kamu kasana: manakala dihulu barang saperkara sudah powas rasa hatiku meng`adjar kamu.

25Tetapi sakarang 'aku ber`angkat kapada Jerusjalejm, sambil berchidmet pada segala walij.

26Karana sudah njata bajik pada 'awrang Makhedawnija dan 'Achaja meng`irim tsedekhah kapada segala 'awrang miskin 'antara segala walij jang 'ada di-Jerusjalejm.

27Karana bagitu sudah njata bajik padanja, sebab 'ija 'ada 'awrang perhutangnja. Karana djikalaw segala CHalajikh sudah ber`awleh bahagijan 'akan benda 2 nja rohhanij, maka marika 'itu berhutang lagi menondjokh djawatan padanja dengan benda 2 nja dunjawij.

28Manakala kalakh habis 'aku mengganapij, dan menjonggohkan padanja bowah kabedjikan 'ini, maka 'aku 'akan hilir ka-`Ispanija melintas negerij kamu.

29Maka 'aku tahu 'apabila 'aku 'akan datang kapada kamu, bahuwa dengan sapunoh 2 berkat 'Indjil 'Elmesehh 'aku 'akan datang.

30Maka 'aku minta pada kamu, hej sudara 2 laki 2, 'awleh berkat Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh, dan 'awleh muhhabet Rohh, sopaja kamu berlomba 2 sertaku pada berbowat sombahjang kapada 'Allah karana 'aku:

31Sopaja 'aku diluputkan deri pada 'awrang durhaka ditanah Jehuda, dan sopaja chidmetku 'ini, jang de`adakan 'awlehku kapada 'awrang 'isij Jerusjalejm, 'itu 'ada khabul pada segala walij:

32Sopaja dengan kasuka`an 'aku datang kapada kamu 'awleh kahendakh 'Allah, dan ber`awleh 'istirahhat serta dengan kamu.

33SJahdan 'Allah jang pohon salamat 'adalah kiranja serta dengan kamu sakalijen. 'Amin. <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran