Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Mod Ari ongga angh gij kota Antiokhia bera efen rusnok rufoukou ongga erek nabi-nabi jera Guru-Guru. Noba rineya ongga rirek Guru jah suma bera rufoka Barnabas ni, Simon ongga rijeka ofoka Isok Ahta tein ni, Lukius ongga jeska Kirene ni, Menahem ongga raja Herodes oroun erek efen efesa ni, jera Saulus ni.

2Gij mona juens bera rua rinet maat guru jeskaseda rugif gu Allah noba rum riteij ojgomu. Beda gij mona insa koma Efena Ebsi Allah agot gu rua oida, "Iwa icunc Barnabas jera Saulus nou Didif jeskaseda goga geita mar jeni meidu ongga Didif dimagot rot gu goga ojgomu."

3Jefeda rua rinet maat guru, tina rum riteij gu Tuhan ojgomu. Beda rua raha ritma esij Barnabas jera Saulus beda rum riteij gu Allah deika jeskaseda Allah eita oufamofa gu goga. Beda rua rubk goga jeskaseda rija gu monuh enjgineg noba ruftuftu rot Allah oga gu rusnok jah suma.

4Efena Ebsi Allah obk Barnabas jera Saulus jeskaseda goga geja jah kota Seleukia. Beda goga geifef meg meifeni jah motowohu Siprus.

5Gij mona ongga goga gensaga jah gu kota Salamis ongga angh gu motowohu Siprus, beda goga gefesij rot Allah oga gu rusnok gij mod ongga rusnok Yahudi rum riteij gu Allah gij. Yohanes Markus tein ororu goga jeskaseda ofij goga.

6Rua ricira gij motowohu insa koma onjoros rua rinsaga gu kota Pafos. Jah suma bera rua rurodosu osnok Yahudi egens ongga ofoka Bar Yesus (Ofa efen ofoka gij Yunani oga erek Elimas). Ofa erek mendersi, noba ofa tein ofra esinsa erek nabi egens.

7Ofa erek Gubernur Sergius Paulus efen mohuj egens tein. Gubernur insa koma erek osnok egens ongga odou efesis tein. Jefeda ofa ois gu Barnabas jera Saulus jeskaseda goga gen noba gefesij rot Allah oga gu ofa tein.

8Tina Elimas odou os eretei rot mar ongga goga goftuftu, jefeda ofa ojosos Gubernur insa koma jeskaseda ofa onororu Yesus guru.

9Erek koma tina Saulus, ongga rijeka ofoka Paulus tein, esma owesa efek jeska Efena Ebsi Allah. Beda ofa ohobut mendersi insa koma, beda agot oida,

10"Bua birek Bilis ojgomu, jeska bua bucuwei mar gu rusnok ojgomuja. Bua budou bera ofogog skoita mar nomnaga ongga erek ongkoska! Noba bua bukoja rot mar ongga Allah ontunggom ongga erek tenten fogora ocuwei mar rot gu rusnok enjgineg ojgomuja.

11Erek koma tina ebeibeyaif bua bimek mar okum ongga Allah omofra keingg bua rot si. Jefeda gij mona ofoukou bera bua bebin biteij ofou ojgomuja!" Noba ainsa koma tein Elimas eiteij eja erek ofou fob, jefeda ofa enek mar rot koisoisa deika guru. Ofa ek motkobah ojgomu, jefeda ofa ohcohca rusnok jeskaseda ragei efen etma noba ruroun ofa.

12Nou ongga Gubernur ek rot mar insa koma, beda ofa tein ororu Yesus, jeska ofa odou oubsaha eteb rot mar ongga Paulus omftuftu gu ofa rot Allah oga.

13Paulus jera efen mohujir rifef meg meifeni egens beda rija jeska Pafos. Rua rifef meg meifeni insa koma jah kota Perga ongga angh gij monuh Pamfilia. Nou ongga rua rinsaga jah suma beda Yohanes Markus ekeba jeska rua beda oksons jah kota Yerusalem.

14Beda goga geja jeska kota Perga noba gecira ojgomuja onjoros gensaga gij kota Antiokhia ongga angh jah monuh Pisidia. Gij mona ongga Sabat, beda goga goira gij mod ongga rusnok Yahudi rum riteij gu Allah gij.

15Nou ongga rusnok rifesij jeska surat Musa jera surat nabi-nabi oisa fob, beda ebirfager mod insa koma rubk rusnok jeskaseda rijeka gu Paulus jera Barnabas oida, "Edkorerga, erek goga godou os geisisi joug mar gu memef, beda goga gagot rot ojgomu."

16Jefeda Paulus edebecki beda ofa era etma ereni gu rua oida, "Edkorer jera edkoser ongga Israel, jera iwa enjgineg jah sif ongga yugif gu Allah tein. Iwa nomnaga ig mar ongga didif dimagot kef:

17Allah, ongga mimif Yahudi mugif gu, bera oncunc mifmin mimower sis fob noba Ofa ofij rua fogora rua rija erek rusnok ongga rufoukou doska gij mona ongga rua ringker monuh Mesir ros. Tina rua riker jah suma erek rua ongga rusodosa. Beda oisouska Allah efen owesa efek eteb bera Ofa oroun rusnok jeska monuh Mesir.

18Noba gij mona ongga rua ringker gij monuh ongga owowa gij tahun rara setka tohkuru, bera rua rutunggom mar ongga oska ojgomuja. Tina Allah oin keingg odou efesi rot rerin mar ongga oska insa koma noba ocunc odou ongga eriaga skoita rua ojgomu.

19Beda ofa ekemeji rusnok ebic cinja erfeka ongga enjgineg jeska monuh Kanaan. Beda Ofa ekeba monuh insa koma gu rusnok ongga Israel jeskaseda rua riker gij mebi insa koma erek rerin rujga.

20Sis mona ongga rua riker gij monuh Mesir erek rusodosa onjoros mona ongga rua rurogna jeska Mesir noba rijeker gu monuh Kanaan, mona insa koma nomnaga ecira erek tahun rara wuntin tohkuru noba setka cinja. Beda Allah ocunc ebirfager rufoukou nou rua. Rua rijeka ebirfager insa koma erek hakim. Hakim-hakim koma rufoka ereij keingg rusnok Israel ojgomuja onjoros Allah oncunc nabi Samuel, ongga erek hakim ongga osuira, nou rua.

21Beda rua ruis gu Allah jeskaseda Ofa ocunc raja egens nou rua. Jefeda Allah ocunc Saul ongga Kis efen efesa jeska ebic Benyamin jeskaseda ejerek raja egens nou rua gij tahun rara setka tohkuru.

22Tina nou ongga tahun setka tohkuru koma oisa fob, beda Allah aha ofa jeska erek raja. Beda Ofa ofra Daud erek raja deika nou rua. Noba Allah agot rot Daud erek kef oida, 'Didif dik oida Daud, ongga Isai efen efesa, bera erek osnok egens ongga dudou okora rot. Ofa emeita mar nomnaga jeni Didif danggot rot gu ofa si.'

23Allah anggen rot oida Ofa omocunc Daud efen medebeser egens jeskaseda en erek raja egens ongga emeita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok Israel. Raja egens koma en fob. Noba Ofa koma bera ofoka Yesus.

24Gij mona ongga Yesus onosokeij efen efarur enesi, beda Yohanes agot gu rusnok ongga Israel rot sismeni oida, 'Iwa imeesa joug yeyin mar ongga oska fogora imeita baptis ojgomu.'

25Beda doida mona ongga Yohanes emfarur rot omoisa, beda ofa agot gu rusnok oida, 'Erek iwa isujohu rot oida didif bera Kristus egens koma ongga emen jeskaseda eita eiteij ah ongga efeinah, tina koma bera tenten guru. Jeska Ofa ongga emeita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok bera omokahma toij didif. Noba enadaij nou didif dusuwa mek meifos tumu Ofa efen aki tein jinaga tein guru.' "

26Beda Paulus agot gu rua deika oida, "Edkorer jera edkoser ongga runjuj jeska Abraham jera iwa enjgineg tein ongga yugif gu Allah. Oga ongga oufamofa insa kef ongga en skoita mimif fob bera anggot rot teinefa mimif misma eiteij ah ongga efeinah.

27Tina rusnok ongga ringker gij kota Yerusalem jera rerin ebirfager nomnaga rudou enebriyi gij guru rot oida Yesus koma bera erek raja egens ongga eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok. Noba rua tein rudou enebriyi gij surat jeska nabi-nabi ongga rua rimfesij orofosut mona ongga Sabat koma efen ofou erek meidu guru. Jefeda rua rita mar okum skoita Yesus ojgomuja. Rua rutunggom mar erek koma, tina rudou enebriyi gij guru rot oida mar ongga rua runtunggom skoita Yesus bera ororu jeni mar ongga nabi-nabi ranggot rot sis fob ojgomu.

28Rua rik, tina Yesus onotunggom mar ongga oska oskiyai tein guru. Tina rua ragot rot oida Ofa agos ojgomu. Beda rua ruis skoita Gubernur Pilatus jeskaseda rua ragob Yesus ojgomu.

29Noba gij mona ongga rua runtunggom mar insa koma nomnaga ongga nabi-nabi ranggot rot Ofa sis fob, beda rusnok enjgineg rusuwa Ofa jeska mega salib noba risah efen efaga gij mamu efesi.

30Tina Allah eita efena ebah sons gu Ofa jefeda Ofa edebecki jeska agos.

31Beda Ofa ocunc esinsa gij mona ofoukou gu efen rusnok ongga ruroru Ofa jeska monuh Galilea onjoros kota Yerusalem tein. Noba ebeibeyaif rua insa koma rinjefesij mar rot Ofa gu mimif ongga Israel fob.

32Jefeda ebeibeyaif memef magot rot oga ongga oufamofa insa koma gu iwa tein. Oga ongga oufamofa koma bera ongga Allah anggen rot gu mifmin mimower sis fob. Noba Ofa eita oga insa koma gu mimif ongga runjuj jeska mifmin mimower. Koma bera, Ofa eita efena ebah sons gu Yesus fob. Noba raja Daud onggu keingg gij surat Mazmur rot mar ongga Allah anggot gu efen efesa sis fob. Ofa agot oida, 'Bua bera dedin edesa. Noba gij mona deisef tein Didif ducunc gu rusnok oida Didif bera erek bebin mekeb.'

33(13:32)

34Allah eita efena ebah sons gu Ofa fob. Noba Ofa enagos deika guru. Noba mar ongga angh gij Mar Efeyi Ebsi bera ocunc rot mar insa koma ongga Allah anggot gu efen efesa erek kef oida, 'Mar ongga oufamofa noba ebsi komowa ongga Didif danggen rot gu Daud sis fob bera Didif dumotunggom nou Bua si.'

35Noba raja Daud tein agot rot mar ongga Yesus anggot gu efen meka gij surat Mazmur erek kef oida, 'Bua bumofij Didif, ongga direk bebin ebesa ongga ebsi komowa jeskaseda difaga enetefa gij monuh mar agos ojgomuja guru.'

36Gij mona ongga Daud anggot mar insa koma, beda ofa enagot mar insa koma rot esinsa efen efaga guru. Jeska gij mona ongga Daud ontunggom mar nomnaga ongga Allah anggot rot gu ofa fob, beda ofa tein agos. Noba efen efaga etefa gij moksu efesi.

37Tina Yesus efen efaga enetefa guru, jeska Allah eita efena ebah sons gu fogora Ofa endebecki jeska anggos fob.

38Erek koma jefeda edkorer jera edkoser, didif dudou os jeskaseda iwa ijginaga rot tenten oida mar kef nomnaga ongga memef memfesij osok gij Yesus fob bera ongga orosuna mifmin mar ongga oska jeska mudou efesi.

39Enadaij nou iwa isma idou ongga efen mar ongga oska tein oisouska hukum Musa ongga iwa iroru jeni guru. Tina idu ongga ororu Yesus rot tenten fob, beda Allah omocunc ofa erek osnok egens ongga odou efen mar ongga oska oskiyai tein guru.

40Iwa isujohu rot iskusk osok gij mar ongga nabi-nabi ranggot jeska Allah jeskaseda mar koma enecirej iwa guru. Nabi-nabi koma ranggot oida,

41'Iwa ongga yuga oruh mar ongga Didif danggot, iwa ik rot iskusk fog. Jeska iwa idou omoubsaha rot mar ongga dumotunggom, tina iwa inororu mar koma guri. Jefeda iwa imagos ojgomu. Jeska ebeibeyaif Didif duntunggom mar onswos, tina iwa isinsa inororu mar koma guri. Noba erek rusnok enjgineg rumftuftu rot gu iwa tein, tina erek iwa idou okoja rot ojgomu.' "

42Nou ongga Paulus jera Barnabas genja jeska mod insa koma fob, beda rusnok rufoukou rirejgei goga jeskaseda goga goksons gij mona ongga Sabat deika fogora goftuftu mar koma deika gu rua sons.

43Nou ongga rusnok nomnaga rurogna jeska mod insa koma fob, beda rusnok rufoukou ongga Yahudi jera rusnok enjgineg tein ongga erek Yahudi guru ruroru goga. Beda goga geisisi joug rua jeskaseda rua ruroru Allah ongga eita oufamofa gu rusnok ojgomuja.

44Beda gij mona ongga Sabat deika rusnok riskembemba jeska kota insa koma rin jeskaseda rig mar osok gij Allah oga ongga Paulus jera Barnabas goftuftu gu rua deika.

45Nou ongga rusnok Yahudi ringk rusnok rufoukou ongga erek Yahudi guru rin jeskaseda rig rot Allah oga, beda rudou ejisei skoita Paulus jera Barnabas. Jefeda rua ruga oruh Paulus noba rua riseda Paulus oga rot mar ongga ofa oftuftu gu rusnok insa koma.

46Tina Paulus jera Barnabas genemeesa rot rerin ruga insa koma guru. Beda goga gagot gu rua oida, "Allah ombk magef jeskaseda marka efen oga ongga oufamofa skoita iwa ongga Yahudi sismeni fog. Tina jeska erek iwa isinsa yukoja rot oga insa koma, jefeda koma erek iwa inodou os isma iteij ah ongga ah aibin guru. Jefeda magef maja jeska iwa noba marka Allah oga insa kef skoita rusnok enjgineg ongga erek Yahudi guru.

47Jeska Allah bera onobk magef noba Ofa agot erek kef oida, 'Didif dubk bua jeskaseda bija erek eisa ongga ejin tein gij rusnok ongga Yahudi guru rudou efesi fogora rusnok gij monuh nomnaga tein rimesma eiteij ah ongga efeinah.' "

48Nou ongga rusnok ongga Yahudi guru ringg mar insa koma, beda rudou efaga ouka eteb noba rua risitit rot Allah oga ojgomu. Noba rua koma ongga Allah oncunc sis fob nou rimeita eiteij ah ongga efeinah runroru Yesus gij mona insa koma.

49Gij mona insa koma rusnok rufoukou rifesij rot Allah oga rejrej monuh insa koma nomnaga.

50Tina rua ongga Yahudi rusos rusnok enjgineg ongga erek rufoka aksa jera rujaga tein ongga rufoka aksa gij kota koma jeskaseda rua tein rutkonu oska skoita Paulus jera Barnabas fogora rikemeji goga jeska monuh insa koma.

51Nou ongga Paulus jera Barnabas genja, beda goga gowusa mebi ofou jeska gokoda sismeni fog. Koma erek gorocunc gu rusnok insa koma oida goga gekik getma jeska mar okum ongga emen jeska Allah skoita rua. Beda goga gejejah monuh Ikonium.

52Rua ongga ruroru Yesus jah kota Antiokhia bera rudou erirei eteb noba Efena Ebsi Allah eita owesa efek gu rua ojgomuja. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran