Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

1Erek koma beda Yesus orogna jeska mod egens insa koma noba Ofa eja eker gu meren efembra. Ofa eker jah suma noba oftuftu mar gu rusnok.

2Rusnok jah suma erek riskemba doska jefeda Ofa oira gij meg egens noba oftuftu gu rua jeska meg insa koma. Noba rusnok rut gu meren efembra beda rig mar ongga Yesus oftuftu.

3Ofa era mar ongga orocunc erek ofoukou jeskaseda oftuftu mar gu rua. Ofa agot oida, "Osnok egens eja jeskaseda era maat efej erebirma gij efen mekeni.

4Askesi ofa era maat efej insa koma enerebirma ros, beda eneya ongga ensiri gu moroju. Beda mem rin noba rit maat efej insa koma.

5Beda eneya ongga ensiri gu mebi ongga mamu tuturu. Beda maat efej insa koma er ebeirens jeska mebi erek oskiyai orohoh mamu.

6Tina mowa orogna beda edi maat efej insa koma jefeda efej nomnaga, jeska maat efej insa koma ener gij mebi ongga erek eteb guru.

7Beda maat efej eneya tein ongga ensiri gij moworug ofogog. Noba moworug ofogog koma er morototuma jera maat efej insa koma, tina eij keingg maat efej jefeda enefek guru.

8Beda maat efej eneya tein ongga ensiri gu mebi ongga ofogu rara. Beda maat efej insa koma er erek ongkoska ojgomu noba enjefek erek ofoukou doska. Noba maat efej eneya ongga ensiri gu mebi ofogu rara bera efen erek ofoukou tein."

9Nou ongga Yesus emfesij rot mar ongga orocunc insa koma gu rua oisa fob, beda Ofa agot gu rua oida, "Osnok egens ongga engg mar ongga Didif danggot insa kef, ofa osujohu rot mar insa koma efen ofou rot iskusk ojgomuja."

10Beda Yesus efen ruforoker rin skoita Ofa noba rua rijeka gu Ofa oida, "Akeina, Bua bira mar ongga orocunc jeskaseda buftuftu mar gu rusnok erek insa koma rot meidu?"

11Beda Yesus oroun oida, "Didif difesij gu iwa rot teinefa Allah ofoka ereij keingg efen rusnok jeskaseda idou ebriyi gij. Tina mar insa koma efen ofou bera ah jejema jeska rusnok enjgineg ojgomu.

12Jeska erek rusnok ongga rudou ebriyi gij mar insa koma fob, bera Allah omofij rua jeskaseda rudou ebriyi gij mar erek eteb ekirsa. Tina erek rusnok rudou enebriyi gij mar koma rot koisoisa enesi, beda mar oskiyai ongga rudou ebriyi gij bera eseiseifa jeska rua tein si.

13Gij mona ongga Didif duftuftu mar gu rusnok, beda Didif dira mar ongga orocunc rot ojgomu. Jeska erek rua rik mar ongga Didif dutunggom fob, tina rudou enejginaga rot efen ofou guru. Noba rua rig rot mar ongga Didif duftuftu fob, tina rudou enebriyi gij rot efen ofou tein guru.

14Jefeda mar ongga nabi Yesaya anggot sis eteb fob rot rua bera erek tenten ojgomu. Ofa agot oida, 'Rusnok rimeg mar, tina rudou enejginaga rot mar koma efen ofou jinaga guru. Rua rimek mar, tina rudou enebriyi gij mar koma efen ofou guru.

15Rerin rudou ongga osumsumu ojgomu, jefeda rua rudou ofoj joug rot mar ongga rimeg jera rimek ojgomu. Erek rineita mar erek koma guru, beda rua rimeg noba rimek mar rot koisoisa si. Beda rudou emebriyi gij mar ongga rua rik jera rig tein. Beda rua rimen skoita Didif Allah, beda Didif dimeita eskeira eteb gu rua si. Tina rua rudobu joug mar koma ojgomu.'

16Erek koma tina oufamofa eteb nou iwa ongga irek dedin ruforoker. Jeska iwa idou ejginaga rot mar ongga iwa ik fob. Noba iwa idou ebriyi gij mar ongga iwa ig rot tein fob.

17Sis fob, Allah efen nabi-nabi jera efen rusnok enjgineg tein rudou os eteb jeskaseda rik mar ongga iwa ik gij mona ebeibeyaif fob. Noba rua rudou os eteb jeskaseda rig mar ongga iwa ig gij mona ebeibeyaif fob. Tina rua rinek noba rineg rot mar insa koma guru."

18Beda Yesus agot gu efen ruforoker deika oida, "Iwa ig Didif fog, beda dimefesij gu iwa rot mar ongga orocunc insa koma efen ofou.

19Maat efej ongga esiri gu moroju bera erek rusnok ongga rig rot teinefa Allah ofoka ereij keingg rusnok. Tina rudou enebriyi gij mar insa koma efen ofou guru. Jefeda Bilis en noba ereni rua fogora runororu mar insa koma deika guru.

20Maat efej ongga esiri gu mebi ongga mamu tuturu bera erek rusnok ongga rita rudou ongga eskeira gij mona ongga rua rig rot Allah oga ongga oufamofa.

21Tina oga ongga oufamofa insa koma bera enah gij rudou efesi erek ahais guru, noba rua runororu oga insa koma rot ahais tein guru. Jefeda gij mona ongga rusnok enjgineg rita mar ongga oska skoita rua, jeska rua ruroru oga insa koma, beda rua risiri ebeirens rot ojgomu noba runororu oga insa koma deika guru.

22Maat efej ongga esiri gij moworug ofogog bera erek rusnok ongga rig rot oga ongga oufamofa insa koma. Tina rua rusujohu ekirsa rot mar ongga riteij ah kef efen, noba rudou os ruhoturu mareibra ofoukou ojgomu. Jefeda rua rudou ofoj joug rot oga ongga oufamofa insa koma ojgomu, noba rua rineita mar ongga oufamofa gij riteij ah kef deika guru.

23Maat efej ongga esiri gu mebi ofogu rara bera erek rusnok ongga rig rot oga ongga oufamofa insa koma, noba rudou ebriyi gij efen ofou tein. Beda rua rita mar ongga oufamofa gij rerin riteij ah kef erek mega ongga efen efek ofoukou doska."

24Erek koma beda Yesus era mar orocunc egens deika jeskaseda oftuftu gu rusnok. Ofa agot oida, "Gij mona ongga Allah omofoka ereij keingg efen rusnok bera rimek mar erek kef: Gij mona juens osnok egens erefa gandum efej gij efen mekeni.

25Nou motu deis egens beda osnok egens ongga odou ofogog rot ofa en noba erefa mofombra efej fogora oromohoh jera gandum efej tein gij efen mekeni insa koma, beda ofa eja.

26Beda gij mona ongga gandum efej insa koma er fob, noba efen efek fob, beda mofombra efej insa koma er fogora oromohohuma jera gandum efej insa koma tein.

27Erek koma beda rusnok ongga rufij ofa ongga efen mekeni rin skoita ofa beda ragot oida, 'Tuan, sis fob bua birefa gandum efej ongga erek oufamofa ojgomu, jefeda mofombra insa koma en jeska guaidu?'

28Beda ofa agot oida, 'Osnok egens ongga odou ofogog rot didif bera enrefa marsi mofombra insa koma fob.' Beda rua rijeka gu ofa oida, 'Budou os oida memef meja jah mekeni noba moku mofombra koma sismeni fog ei.'

29Tina ofa agot gu rua oida, 'Iwa ineita mar erek koma guru. Jeska erek iwa yuku mofombra jeska mebi, beda imoku gandum efej morototuma jera mofombra insa koma ojgomu.

30Ongga oufa bera gandum efej jera mofombra er morototuma ojgomu. Noba gij mona ongga gandum efen efek fob, beda iwa yuku mofombra nomnaga beda ij mofombra koma gij mah. Beda iwa imohoturu gandum efek nomnaga noba isah efen efek koma gij dedin gudang ojgomu.' "

31Beda Yesus agot mar ongga orocunc gu rua deika oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Osnok egens erefa mega mos efej egens gij efen mekeni.

32Sismeni bera mega mos insa koma erek efej ai ojgomai. Tina mega mos efej insa koma er erek mega ongga akseij eteb fob. Beda mem ofoukou ojoka efefa gij mega esta insa koma."

33Beda Yesus agot mar orocunc juens deika gu rua. Ofa agot oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Ojaga egens eita roti efed ongga erek ai oskiyai. Beda ofa orohoh roti efed insa koma jera tepung terigu fogora tepung terigu insa koma efifij erek eteb doska deika fob."

34Yesus era mar orocunc jeskaseda oftuftu mar gu rusnok rufoukou ojgomu. Ofa onoftuftu mar gu rua rot oga ongga erek giskini jinaga guru.

35Ofa eita mar erek koma jeskaseda mar ongga nabi egens anggot rot sis fob bera emah gij efera fob. Nabi koma agot rot Kristus ongga emen oida, "Didif dimefesij mar ongga erek orocunc gu rusnok ojgomu. Noba oisouska mar orocunc koma bera dimefesij rot mar ongga ah jejema jeska rua sis mona ongga Allah ontunggom mebif fob si."

36Nou ongga Yesus eja jeska rusnok rufoukou insa koma noba oira gij mod efesi fob, beda Ofa efen ruforoker rin skoita Ofa. Beda rua ragot gu Ofa oida, "Akeina, bagot gu memef rot mar ongga orocunc osok gij gandum efej jera mofombra insa koma efen ofou jeni fog."

37Beda Yesus agot oida, "Ofa ongga erefa gandum efej insa koma bera Didif, ongga Rusnok Efesa.

38Noba efen mekeni insa koma bera erek mebif. Noba gandum efej insa koma bera erek Allah efen rusnok. Mofombra efej insa koma bera erek Bilis efen rusnok.

39Noba ofa ongga erefa mofombra efej bera Bilis. Noba mona ongga rusnok ruhoturu gandum efek insa koma bera erek mona ongga enja ejgwaga. Noba rua ongga ruhoturu gandum efek jera mofombra insa koma bera Allah efen malaikat.

40Erek rusnok insa koma ruku mofombra noba rij gij mah, beda rusnok rimek mar erek koma tein gij mona ongga enja ejgwaga.

41Didif, ongga Rusnok Efesa, bera dumobk dedin malaikat-malaikat jeskaseda ruhoturu rusnok nomnaga ongga ruftuftu mar ongga oska gu rusnok enjgineg, jera rusnok nomnaga ongga rutunggom mar ongga ofogog tein gu mebif.

42Beda rua rimeij rusnok insa koma nomnaga gij mahmei meren. Beda rua rimeita rifera okora eteb jah suma si.

43Beda Allah efen rusnok nomnaga ongga runtunggom mar ongga Ofa odou os rot fob bera rimeker morototuma jera Ofa erek rerin rika Allah si. Noba eisa eteb emejinten rejrej rua tein. Iwa idou ah keingg rot mar insa koma jeskaseda idou ebriyi gij ojgomu."

44Yesus agot mar ongga orocunc deika oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Gij mona juens osnok egens ek mar ongga efen efera osok eteb gij mekta egens. Mar koma ah jejema jeska rusnok enjgineg. Jefeda ofa era mebi orocohun mar koma jeskaseda edemdemi fog. Ofa odou efaga ouka eteb rot, jefeda ofa eja noba ohu efen mareibra rot fifi. Beda ofa era fifi insa koma fogora erengk mekta egens koma fob. Jefeda ebeibeyaif mar ongga ofa endemdemi insa koma bera erek ofa efen fob."

45Beda Yesus agot deika oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Osnok egens odou os mutiara ongga efen efera osok eteb.

46Noba gij mona ongga ofa ek mutiara egens ongga efen efera osok eteb, beda ofa ohu efen mareibra nomnaga rot fifi sismeni fog. Beda ofa era efen fifi insa koma fogora erengk mutiara egens koma fob."

47Beda Yesus agot deika oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Rusnok rineya rij rerin jala gij mei beda rua ruhoturu mos ofoukou.

48Nou ongga runghoturu mos ofoukou fob, beda rua ruksons jah meren efembra jeskaseda rikeba rerin mos insa koma. Mos ongga erek oufamofa bera rua risah gij ember egens. Tina mos ongga erek oska bera rua rij jeska ojgomu.

49Erek koma tein rot mona ongga enja ejgwaga. Allah efen malaikat emekeba rusnok nomnaga ongga rudou ofogog jeska rusnok ongga rudou eriagamaga tein.

50Beda rua rimeij rusnok ongga rudou ofogog insa koma gij mahmei meren. Beda rua rimeita rifera okora eteb jah suma ojgomuja."

51Erek koma beda Yesus ejeka gu efen ruforoker oida, "Iwa idou ebriyi gij mar orocunc insa koma efen ofou ei?" Beda rua ragot oida, "Modou ebriyi gij rot fob."

52Beda Ofa agot oida, "Erek koma jefeda orofosut Yahudi efen Guru agama ongga ororu Allah oga fogora rija erek Allah efen ruforoker bera rita mar erek kef: Rua rurka mar ongga ensis jera mar eirirbi ongga efeinah orogna jeska rerin mod efesi ojgomu."

53Nou ongga Yesus emfesij rot mar orocunc insa koma nomnaga fob, beda Ofa eja jeska monuh insa koma, noba oksons jah efen kota Nazaret.

54Ofa oftuftu mar rot Allah oga gij mod ongga rusnok rum riteij gu Allah gij. Noba rusnok ongga ringg mar insa koma bera rudou oubsaha eteb rot. Beda rua ragot moguma oida, "Teinefa fogora Ofa odou ebriyi eteb gij Allah oga erek komo. Noba teinefa fogora Ofa otunggom mar onswos ofoukou fob erek komo.

55Jeska Ofa bera Yusuf efen efesa ojgomu. Noba Yusuf bera erek osnok egens ongga otunggom mar jera mega ojgomu. Mimif mijginaga rot efen mosu Maria jera efen mokoser Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas tein.

56Noba Ofa efen meyeser ongga ringker gij kota kef tein. Jefeda Ofa eita mar insa koma nomnaga oisouska mar erek meidu."

57Rua rudou eja oska rot Ofa erek koma, jefeda rudou okoja Ofa ojgomu, noba runororu Ofa guru. Beda Yesus agot gu rua oida, "Giskini bera gij mona ongga Allah efen nabi egens ongga eja jah monuh enjgineg, beda rusnok jah suma ruroun ofa ojgomu. Tina gij mona ongga ofa eja jah esinsa efen monuh, beda efen rusnok jera efen ebskir tein rukoja ofa ojgomu."

58Rusnok gij kota Nazaret insa koma runororu Ofa guru, jefeda Ofa onotunggom mar onswos erek ofoukou jah suma guru. <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran