Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Adapun di-Antiokhia itu dalam sidang yang disitu, adalah beberapa nabi-nabi dan guru-guru, yaitu Barnabas dan Simeon yang bergelar Nigar, dan Lukius orang Kireni, dan Manahen saudara susuan raja Herodis, dan Sya'ul.

2Maka sementara semuanya itu berbuat sembahyang kepada Tuhan serta berpuasa, maka kata Rohu'lkudus, Asingkanlah sekarang Barnabas dan Sya'ul bagi melakukan pekerjaan yang aku sudah memanggil keduanya itu berbuat."

3Setelah mereka itu berpuasa dan meminta do'a, lalu menghantarkan tangannya diatas keduanya, kemudian melepaskan dia pergi.

4Sedang keduanya itu disuruhkan demikian oleh Rohu'lkudus, maka pergilah keduanya ke-Salukia, lalu berlayar dari sana ke Kiprus.

5Setelah sampai ke-Salamis, maka dikabarkannya perkataan Allah itu didalam rumah-rumah tempat sembahyang orang Yahudi: maka Yahya pun sertanya jua menjadi penolongnya.

6Setelah mereka itu menjalani segenap pulau itu sampai ke-Pafos, lalu bertemu dengan seorang yang memakai hobatan, yaitu nabi dusta orang Yahudi, Bar-Yusu'a namanya.

7Maka ia pun menyertai Sergius Paul, pemerintah negeri itu, yaitu seorang bijaksana, yang memanggil Barnabas dan Sya'ul lalu meminta supaya ia menengar perkataan Allah.

8Tetapi dilawan akan dia oleh Elimas, orang yang memakai hobatan itu (karena demikianlah namanya jikalau tersalin), hendak dipalingkannya pemerintah itu dari pada iman.

9Tetapi Sya'ul (yang disebut Paul pun) penuhlah ia dengan Rohu'lkudus, lalu merenung akan dia

10serta berkata, "Hai engkau yang penuh dengan segala tipu daya dan segala pekerjaan yang keji, anak iblis, dan seteru segala yang benar, tiadakah engkau mau berhenti menyesatkan jalan Tuhan yang betul itu?

11Ingat baik-baik, sekarang ini juga tangan Tuhan didatangkan atasmu, dan engkau akan buta kelak, tiada dapat melihat matahari seketika lamanya." Maka sebentar itu juga datang kelam kabut keatasnya; maka merabalah ia mencari orang memimpin tangannya.

12Setelah dilihat oleh pemerintah itu akan hal yang demikian, maka percayalah ia, serta dengan herannya akan pengajaran Tuhan itu.

13Maka berlayarlah Paul dengan orang-orang yang sertanya itu dari Pafos, lalu sampai ke-Perga yang ditanah Pampilia itu. Maka Yahya meninggalkan kedua rasul itu, lalu kembali ke-Yerusalim.

14Tetapi berjalanlah keduanya dari Perga, lalu sampai ke Antiokhia yang ditanah Pisidia; maka masuklah keduanya kedalam rumah tempat sembahyang pada hari perhentian, lalu duduk.

15Setelah dibaca orang akan taurit dan surat nabi-nabi, maka penghulu-penghulu tempat sembahyang itu menyuruhkan orang kepada kedua rasul serta berkata, Hai saudara-saudara, jikalau ada padamu barang perkataan nasihat bagi kaum ini, hendaklah kamu katakan."

16Maka bangunlah Paul, lalu mengisyaratkan tangannya serta berkata, Hai orang Israil dan orang yang takut akan Allah, dengarlah olehmu.

17Bahwa Allah Tuhan kaum Israil ini sudah memilih nenek moyang kita, serta meninggikan kaum ini sementara ia menumpang ditanah Masir, dibawanya akan dia keluar dari sana dengan tangan yang berkuasa.

18Maka ada kira-kira empat puluh tahun lamanya disabarkannya akan kelakuan mereka itu dalam tanah belantara.

19Setelah dibinasakannya tujuh bangsa orang ditanah Kanaan, lalu dibagikannya tanahnya itu menjadi pusaka bagi kaum ini, ada kira-kira empat ratus lima puluh tahun lamanya.

20Maka kemudian dari pada itu ditentukannya beberapa hakim, hingga sampai kepada nabi Semuil.

21Setelah itu dipinta oleh mereka itu seorang raja, lalu diberi Allah kepadanya Sya'ul, anak Kisy, yaitu dari pada suku bangsa Binyamin, empat puluh tahun lamanya.

22Setelah dipecatkan Allah akan dia, maka diangkatnya Daud menjadi raja bagi kaum itu, serta disaksikannya akan dia itu, katanya, 'Aku sudah mendapat Daud anak Yisyai, seorang yang berkenan pada hatiku; ialah akan melakukan segenap kehendakku.'

23Maka dari pada benih Daud itulah Allah menurut perjanjian juga sudah membawa kepada bani Israil seorang Juru-selamat, yaitu 'Isa.

24Maka dahulu dari pada kedatangannya, Yahya sudah mekhabarkan pembaptisan tobat kepada segenap kaum Israil.

25Adapun tatkala Yahya hendak menjelaskan pekerjaannya, maka katanya demikian, 'Pada sangkamu siapakah aku? Maka aku ini bukan dia itu, tetapi adalah seorang yang akan datang kemudian dari padaku, maka aku ini tiada layak membuka kasut dari pada kakinya.

26Hai saudara-saudara, keturunan Ibrahim, barang siapa diantara kamu yang takut akan Allah, maka kepada kitalah perkataan selamat ini disampaikan.

27Karena segala orang yang duduk di-Yerusalim dengan penghulu-penghulunya, membenarkan juga perkataan nabi-nabi yang dibaca pada tiap-tiap perhentian, dengan menhukumkan 'Isa, sebab tiada mengenal akan dia.

28Maka satu pun tiada didapatinya yang menyebabkan ia mati, tetapi dipintanya kepada Pilatus supaya ia dibunuh.

29Setelah mereka itu menggenapi segala perkara yang tersurat dari halnya, maka diturunkannya akan dia dari atas kayu itu, lalu menaruh dia dalam kubur.

30Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati:

31maka ia pun kelihatanlah beberapa hari lamanya kepada orang-orang yang sudah datang sertanya dari Galilea ke-Yerusalim itu, maka sekarang mereka itulah menjadi saksinya kepada kaum ini.

32Maka kami ini mekhabarkan kepadamu khabar yang baik, yaitu perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang kita,

33bahwa Allah sudah menyampaikan perjanjian itu kepada anak-anak kita dalam ia membangkitkan 'Isa itu, seperti yang tersurat pula dalam mazmur yang kedua, 'Engkaulah Anakku, maka pada hari ini aku sudah memperanakkan dikau.'

34Maka akan hal Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati supaya jangan ia kembali pula kepada busuk itu, demikian katanya, 'Bahwa aku akan memberi kepadamu segala berkat yang kudus dan setiawan, yang dijanjikan kepada Daud itu.'

35Itulah sebabnya maka katanya dalam mazmur yang lain pula, 'Tiada engkau akan memberi orang kudusmu itu menjadi busuk.'

36Karena akan Daud itu setelah ia memperhambakan dirinya kepada segala kehendak Allah pada zamannya, maka tidurlah ia, lalu ditaruh orang disisi segala nenek moyangnya, serta ia menjadi busuk:

37tetapi yang dibangkitkan oleh Allah itu tiadalah ia menjadi musuh.

38Sebab itu ketahuilah olehmu, hai saudara-saudara, bahwa keampunan dosa-dosamu dikabarkanlah kepadamu, oleh karena dia itu:

39dan lagi dalam dia barang siapa yang percaya itu dibenarkanlah dalam hal segala sesuatu yang tiada dapat kamu dibenarkan oleh taurit Musa.

40Sebab itu ingat baik-baik, supaya jangan berlaku atasmu kelak seperti perkataan yang tersebut dalam kitab nabi-nabi, katanya,

41'Lihatlah olehmu, hai kamu yang menghinakan orang, maka hendaklah kamu heran serta lenyap; Karena pada zamanmu juga aku mengerjakan suatu pekerjaan, Yaitu pekerjaan yang tiada sekali-kali kamu akan percaya kelak jikalau dinyatakan orang kepadamu sekalipun.'"

42Tatkala mereka itu keluar, maka dipintanya supaya perkataan itu juga diajarkan kepadanya pada hari perhentian yang datang.

43Setelah perhimpunan itu sudah berpecah-pecah, maka banyaklah orang Yahudi dan orang mualap yang berbakti pun mengikut Paul dan Barnabas; maka keduanya itu berkata-kata kepadanya serta menasihatkan dia supaya ia tetap didalam anugerah Allah.

44Maka pada hari perhentian yang datang, berhimpun pula hampir-hampir segenap negeri itu, hendak menengar perkataan Allah.

45Tetapi apabila dilihat oleh orang Yahudi akan orang banyak itu, maka penuhlah hatinya dengan dengki, lalu dibantahinya barang yang dikatakan Paul, serta ia mengumpat-umpat.

46Tetapi Paul dan Barnabas itu berkata-kata dengan beraninya, katanya, 'Seharusnyalah perkataan Allah itu dikatakan terdahulu kepada kamu, maka sedang kamu menolakkan dia dan tiada kamu mengirakan dirimu layak akan beroleh hidup yang kekal, bahwa kami berpaling kepada orang bangsa asing.

47Karena demikianlah oleh Tuhan kepada kami, 'Bahwa aku sudah menentukan dikau menjadi suatu terang bagi segala bangsa asing, Akan mendatangkan selamat sampai kehujung bumi.'"

48Setelah didengar oleh orang bangsa asing akan hal itu, maka sukacitalah ia, serta memuliakan perkataan Allah: maka seberapa orang yang tertentu bagi hidup yang kekal itu pun percayalah.

49Maka dimasyhurkanlah perkataan Tuhan pada seluruh jajahan itu.

50Tetapi diasutlah oleh orang Yahudi akan segala perempuan berbakti yang mulia-mulia dan orang besar-besar di negeri itu, lalu mendatangkan anaiaya atas Paul dan Barnabas, dihalaukannya dari dalam daerahnya itu.

51Tetapi oleh rasul-rasul itu dikebaskannya debu dari pada kakinya akan menjadi kesaksian atas mereka itu, lalu pergilah ia ke-Ikeniun.

52Maka murid-murid itu pun penuhlah hatinya dengan sukacita dan dengan Rohu'lkudus. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran