Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 : 19 >> 

Sunda: Teu sak deui aranjeun teh geus papecah, nepi ka engke katembong saha-saha anu bener.


AYT: Sebab, harus ada perpecahan di antara kamu supaya mereka yang terbukti tahan uji menjadi jelas di antara kamu.

TB: Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji.

TL: Karena tak dapat tiada menjadi beberapa pihak di antara kamu juga, supaya orang yang setiawan itu menjadi nyata di antara kamu.

MILT: Sebab, harus ada pula penyesatan-penyesatan di antara kamu, supaya orang-orang yang teruji dapat menjadi nyata di antara kamu.

Shellabear 2010: Memang mau tidak mau, di antara kamu akan terbentuk beberapa kelompok, sehingga nyatalah orang-orang yang tahan uji di antara kamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Memang mau tidak mau, di antara kamu akan terbentuk beberapa kelompok, sehingga nyatalah orang-orang yang tahan uji di antara kamu.

Shellabear 2000: Memang mau tidak mau, di antara kamu akan terbentuk beberapa kelompok, sehingga mereka yang didapati tetap setia menjadi nyata di antara kamu.

KSZI: Sememangnya di kalanganmu pasti terbentuk beberapa kelompok, sehingga mereka yang diperkenan Allah menjadi nyata.

KSKK: Mungkin harus ada perpecahan di antara kamu, agar nyata siapa yang tahan uji.

WBTC Draft: Perlu juga ada perbedaan di antara kamu. Hal itu akan memperjelas siapakah di antara kamu yang sungguh-sungguh melakukan yang benar.

VMD: Perlu juga ada perbedaan di antara kamu yang akan memperjelas siapakah di antara kamu yang sungguh-sungguh melakukan yang benar.

AMD: Sebab, memang harus ada perpecahan di antara kamu supaya kelihatan jelas siapakah orang percaya yang sejati.

TSI: Kasihan sekali! Mungkin ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di antara kalian supaya menjadi jelas kelompok mana di antara kalian yang benar!

BIS: Memang sudah sewajarnya timbul perpecahan di antaramu, supaya kelihatan nanti siapa-siapa orang Kristen yang sejati.

TMV: (Sebenarnya tidak menghairankan jika timbul perpecahan antara kamu, supaya nyata siapa-siapa orang Kristian yang sejati.)

BSD: Memang sudah seharusnya timbul perbedaan pendapat di antara kalian, supaya kelihatan siapa yang betul-betul orang Kristen.

FAYH: Tetapi saya kira Saudara merasa bahwa hal itu perlu supaya Saudara yang selalu benar, dikenal dan diakui!

ENDE: Sebab sudah seharusnja timbul perpetjahan, agar kentara siapa diantara kamu tahan udji.

Shellabear 1912: Karena tak dapat tiada akan jadi kelak beberapa pihak diantaramu, supaya orang yang didapati setiawan menjadi nyata diantaramu.

Klinkert 1879: Karena tadapat tidak akan ada beberapa pertjideraan di-antara kamoe, soepaja di-antara kamoe njatalah segala orang jang toeloes hatinja.

Klinkert 1863: {Mat 18:7; Luk 17:1} Karna tra-bolih tidak ada bebrapa pertjidraan {Kis 20:30; 1Yo 2:19} di-antara kamoe, sopaja segala orang jang tetep hatinja bolih djadi njata di-antara kamoe.

Melayu Baba: Kerna msti ada perchraian antara kamu, spaya boleh nyata siapa-kah orang-orang yang tulus hati di antara kamu.

Ambon Draft: Karana ada haros djuga, jang ada perbantahan-perban-tahan agama di antara kamu, sopaja awrang jang hati betul djadi terkenal di antara kamu.

Keasberry 1853: Kurna ta'dapat tiada ada bubrapa kachaukan dalam agama diantara kamu, supaya sagala orang yang tulah dipatutkan itu bulih munjadi kunyataan diantara kamu.

Keasberry 1866: Kŭrna ta’dapat tiada ada bŭbrapa kachaukan dalam agama diantara kamu, supaya sagala orang yang tŭlah dipatutkan itu bulih mŭnjadi kŭnyataan diantara kamu.

Leydekker Draft: Karana lagi tadapat tijada babarapa bidxat 'ada di`antara kamu, sopaja segala 'awrang tulus djadi njata di`antara kamu.

AVB: Sememangnya dalam kalanganmu pasti terbentuk beberapa kelompok, sehingga mereka yang diperkenan Allah menjadi nyata.

Iban: Iya ti bendar, kita endang patut bisi bagi entara bala kita, ngambika kita nyamai ngelala sapa orang Kristian ke bendar, sapa ke ukai.


TB ITL: Sebab <1063> di antara <1722> kamu <5213> harus <1163> ada perpecahan <139>, supaya <2443> nyata <5318> nanti siapakah di antara <1722> kamu <5213> yang tahan uji <1384>. [<2532> <1510> <2532> <1096>]


Jawa: Awit ing antaramu pancen kudu ana pasulayan, supaya ing mengko katitika sapa saka ing antaramu kang padha tumemen.

Jawa 2006: Awit ing antaramu pancèn kudu ana golongan-golongan, supaya ing mengko katitik sapa saka ing antaramu kang padha tahan uji.

Jawa 1994: Satemené ora nggumunaké yèn ing antaramu ana pasulayan, supaya katona sapa sing bener.

Jawa-Suriname: Pantyèn kudu ènèng petyah-petyahan ngono nang pasamuan, supaya kétok sapa sing nurut Gusti tenan.

Sunda Formal: da aranjeun mah, memang sok pasalingsingan paham tur simkuring ge nyaho, mana-manana anu bener.

Madura: Pajat ampon sapantessa sampeyan acapecca, sopaja epanggi dhaggi’ pasera reng-oreng Kristen se salerressa.

Bauzi: Eho ozoha, uho lab faheme ahala modidam bak lam gi ahole meedam bak. Dam adida neà bak meedam labe Alat aame deele? Labi dam adida git meedam labe Alat aame fake? Laham bak tombalelo ahit uho ahala faheme modidam bak.

Bali: Sujatinipun tiang nentenja angob, yen ring pantaran semetone wenten sagsag, mangdane sinah siraja ring pantaran parasemetone sane yakti patut.

Ngaju: Puna ampie ih amon aton lembut kapusit hong marak keton, uka gitan kareh eweh oloh Kristen je bujur toto.

Sasak: Mule harus araq perpecahan lẽq antare side, adẽq laun penggitan sai-sai dengan saq tahen lẽq dalem ujian.

Bugis: Mémeng siratang rékko mompoi sala pahang ri yelle’mu, kuwammengngi napaita matti niga-nigana tau Kristéng iya tongengngé.

Makasar: Mingka lania’ memang todong passisa’la’-sa’lakkang ri tangnga-tangnganu, sollanna kabateang sallang angkanaya kereanga tu Karisteng tojeng-tojeng.

Toraja: Apa tae’ nasalai tang den ba’tu pira-pira kasite’gerammi, anna manassa tu to maruru’ penaanna lan kombongammi.

Duri: Sitonganna te'da namejangngaran ke susii joo, napajan kumua indannara kamu' tomatappa' tongan.

Gorontalo: Memangi to wolota limongoli musi timimbulu bedawa lo pahamu, alihu mopatato tatonu to wolota limongoli ta banari to talu lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Memangi mapatutilio tumoodei sua̒li mobubuua̒la towolota limongoli, alihu de oontonga tatoonu-toonu taulo Nasara pulua.

Balantak: Kabangaranamo uga' kalu na ko'omuu isian mian men sian poolakama', kada' manasa se' ime a mian men daa kana'!

Bambam: Abana inna la deem kende' kasipengkaam illaam jumaa'mua', anna mala ma'lesoam pissam diua iai too sipengka iam too tä' matappa' si'da-sia, anna iai too tä' sipengka iam too disangai to matappa' si'da-sia.

Kaili Da'a: Kakonona kana maria komi matibagi-bagi iwetu ala manoto isemanggari tatongo komi mpu'u-mpu'u topomparasaya to nakonona.

Mongondow: Tongaí oyuíonbií doman pianya kon tua, simbaí ko'ontongandon in intau inta totu-totu'u nobali Keresten.

Aralle: Umbai umbahe-bahea' kamesaammu anna malai tuhtuang landa' mennakoa' ang handang maroho!

Napu: Agayana kuisa hangangaa mosisalakau, bona raisa ba hema au maroho peulana i Pue.

Sangir: U sembeng hinone suměpụ pẹ̌sasasěngkul᷊ẹ̌ sutal᷊oarang kamene, tadeạu lumětạ kahěngang měnsang i sai wue tau Sahani patutune.

Taa: apa ane to lino biasa kojo mawali ewa wetu. Pei nempo ewa see, tiroo bae batuanginya resi komi apa yako palaong to etu see naka daransani to imba komi to pampobuukanya singkonong pei i Pue Allah.

Rote: Memak nandaa, nasi'da-naba'e ka moli-da'di nai emi dalek, fo ela nananitak, see ka nde hataholi kamahehelek isi matetuk.

Galela: Awadede! Igogou, qaloha la ngini gena nimatekekitingaka komagena, nia edekati ma ngale nisinako ngini nagoona o Jou Yesus niwipiricaya qaputuruka.

Yali, Angguruk: Hit minggiroho welahebon ari fahet hinindi wirik toho wereg ano ulug wal hisahuwon fahet fano peruk lahi.

Tabaru: Ma goungu koge'ena 'idadi, la 'iwaiti dua nago'ona ma gou-goungu yongaku ma Jouka.

Karo: Tuhu arus maka lit kalak erpihak-pihak i tengah-tengahndu, gelah teridah kalak si lulus ujian selaku kalak si tulen i tengah-tengahndu.

Simalungun: Ai maningon do adong golongan-golongan, ase talar paruhur na totap bani nasiam.

Toba: Ndang tarbahen so adong di tongatongamuna parbolatan, asa tandap parroha na tau na di hamu.

Dairi: Nemmuken mak terjua kennah tubuh ngo bai ndènè perselisihen, asa taridah isè ngo tuhu-tuhu Kristen.

Minangkabau: Iyo lah sapatuiknyo timbua silang salisiah di antaro angku-angku, supayo buliah jaleh isuak, siya-siya bana nan urang Kristen nan sajati.

Nias: Si to'õlõ sa wa alua wabalisa gera'era khõmi, ena'õ oroma dania haniha nono mbanua Keriso sindruhu.

Mentawai: Kirénangan amateúan ibara karaganan ka talagamui; bulé imatoilá kasei bulat tai Kariten sipulelelek.

Lampung: Sangun radu sewajarni timbul perpecohan di hantaramu, in keliakan kanah sapa-sapa ulun Kristen sai sejati.

Aceh: Keubiet ka siwajar jih jiteuka peupeucahan lamkawan gata, mangat deuh singoh soe-soe nyang ureuëng Kristen seujati.

Mamasa: Musangarika la manggi' dengan kasipekkaan illalan alla'-alla'mua' la muola ummissanan to mangngorean tongan? Tae'.

Berik: Jemata ga jam sege wagwagwebili, jeiserem kabwaksusu! Jengga jemata aa jewer ge wagwagwebilirim, jei ga angtane ga sege towaswebili angtane Uwa Sanbagiri kanaufer aa jei ne tebanaram im nenennabe ga fwersa.

Manggarai: Ai oné bahi-réha méu paka manga biké, kudut si’angn tai, céing oné-mai méu ata ta’ong damang.

Sabu: Tarra do jhamma ma ne lau pehihu ne ta era pa telora mu, mita teleo hine ta nadu-nadu ne do Herani do petu-petarra ne.

Kupang: (Memang, tagal bosong pung blok-blok tu, nanti kantara sapa yang batúl-batúl dengar sang kotong pung Bos, deng sapa yang sonde mau dengar sang Dia.)

Abun: we, nin deyo mit-i tara kadit nin deyo mit-i re. Sane bere men yetu wat yu sane mó re, subere nin deyo gato ben Yefun Allah bi suk-i su sangge bor wa yé mwa me tara kadit nin deyo gato bariwa Yefun Allah.

Meyah: Jeska iwa imekebema gij ebic egens egens erek koma jeskaseda irocunc rot oida yeyin ebic egens koma bera tenten ei, noba ebic egema koma bera oska ojgomu ei!

Uma: Lompe' lau-di ane ria posisalaa-nie, bona incana ba hema mpu'u-koi to moroho petuku'-ni hi Pue'.

Yawa: Weti wapa wabe intabove jewene mi mo wasaroron kakavimbe are nawirati una no wapa yasyin utavondi Amisye ai tugaive, muno are nawirati jewen.


NETBible: For there must in fact be divisions among you, so that those of you who are approved may be evident.

NASB: For there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you.

HCSB: There must, indeed, be factions among you, so that the approved among you may be recognized.

LEB: For indeed it is necessary that there be factions among you, in order that those who are approved may become evident among you.

NIV: No doubt there have to be differences among you to show which of you have God’s approval.

ESV: for there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized.

NRSV: Indeed, there have to be factions among you, for only so will it become clear who among you are genuine.

REB: for divisions are bound to arise among you if only to show which of your members are genuine.

NKJV: For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you.

KJV: For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.

AMP: For doubtless there have to be factions {or} parties among you in order that they who are genuine {and} of approved fitness may become evident {and} plainly recognized among you.

NLT: But, of course, there must be divisions among you so that those of you who are right will be recognized!

GNB: (No doubt there must be divisions among you so that the ones who are in the right may be clearly seen.)

ERV: because of your idea that you must have separate groups to show who the real believers are!

EVD: (It is necessary for there to be differences among you. That is the way to make it clear which ones of you are really doing right.)

BBE: For divisions are necessary among you, in order that those who have God’s approval may be clearly seen among you.

MSG: The best that can be said for it is that the testing process will bring truth into the open and confirm it.

Phillips NT: (I grant that you must be able to make choices or your best men might go unrecognized.)

DEIBLER: It seems that you must divide into groups that despise each other in order that it might be clear/evident which people among you God approves of!

GULLAH: A spose dey haffa be group mongst oona dat cyahn gree wid one noda fa show dem mongst oona wa da waak een God way fa true.

CEV: You are bound to argue with each other, but it is easy to see which of you have God's approval.

CEVUK: You are bound to argue with each other, but it is easy to see which of you have God's approval.

GWV: Factions have to exist in order to make it clear who the genuine believers among you are.


NET [draft] ITL: For <1063> there must <1163> in fact be <1510> divisions <139> among <1722> you <5213>, so that <2443> those of <1722> you <5213> who are approved <1384> may be <1096> evident <5318>. <<  1 Korintus 11 : 19 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran