Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Wali nja’u kota Antiokhia, re’e seja tau to mangaya i Pue Yesu to siromu nja’u ria. Ri oyo ntau etu re’e bara sawei mba’a to pantuntu tuntu i mPue Allah pasi re’e wo’u sawei mba’a tau to mampotunde tau to mangaya etu. Tau etu sanga nsira i Barnabas, i Simeon to rato’oka seja i Niger, i Lukius to yako kota Kirene, i Menahem to yunu masingkatao pei i gubernur Herodes, pasi re’e seja i Saulus.

2Wali re’e seore sira mampue mampakabae i Pue pasi sira mangorop. Tongo-tongonya sira mangika palaong etu i Nosa Mapasing mampogomboka sira, Ia manganto’o, “Waika Aku i Barnabas sira dua i Saulus damangika palaong to roomo Kupakatantuka sira dua.”

3Wali ojo karoonya sira mangorop pasi makaikai, sira mamposaka palenya ri wawo i Barnabas sira dua Saulus mangika tondong tau dua etu semo to rapilis mangika palaong to danaika nsira. Panewa roo see sira mangabiaka tau dua etu yau.

4Wali yako etu i Nosa Mapasing mampokau i Barnabas sira dua i Saulus yau lo’u kota Seleukia la’u wii ntasi. Wali see naka sira dua yau lo’u ria. Ojo karatanya la’u ria sira mapone ri bangka malayag njo’u pulo Siprus.

5Wali ojo karata nsira dua nja’u pulo Siprus, ri kota Salamis, sira mampakarebaka tuntu i mPue Allah resi tau nja’u banuabanua to napampotunde nto Yahudi. Tempo sira mampakarebaka tuntu i mPue etu, ngkai to sanganya i Yohanes Markus mangansawang sira.

6Wali sira togo mangalinjak juku pulo etu sampe rata nja’u kota Papos. Nja’u kota etu sira mangarata samba’a to Yahudi to sanganya i Baryesus. Pei ane ri basa Yunani sanganya i Elimas. Ngkai etu tau kapake pasi ia mawuti, ia manganto’o, “Aku to pantuntu tuntu i mPue Allah.”

7Wali ia masingkatao pei i Sergius Paulus to gubernur pulo Siprus etu. I Sergius Paulus etu ia tau to pande kojo. Wali re’e seore ia mampokio i Barnabas sira dua i Saulus damampotango ia, apa ia rani seja mangandonge tuntu i mPue Allah.

8Pei i Elimas to kapake etu ia mangewa kojo i Barnabas dua i Saulus. Ia rani mangansilempor i gubernur etu naka ne’e damangaya i Yesu.

9Pei i Saulus, to rato’oka seja i Paulus ia bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing ia. Wali ia mangalo’aka yau resi i Elimas.

10Ia manganto’o, “O korom to pantipu pasi to pangakal, korom ana i ngKepala nto pantipu, pasi korom mangewa samparia to matao. Maka pei korom tare pandoonya rani mangawali yau anu to monso to nato’o i mPue see damawali yau wuti?

11Wali si’i-si’i i Pue damangahuku korom. Wali korom darapakabuta yau, pasi korom tamo damangkita pasiwa kareme nu eo sampe rata temponya to napilis i mPue.” Wali ojo karoonya i Paulus magombo etu, i Elimas ia mansaka mangepe anu to ewa limu mopu to meta kojo mangabombong matanya. Wali see naka ia mula mangararoraro mpangkewaka mangaliwu tau to damangangkentar ia.

12Wali ojo pangkita i nggubernur palaong to nawali etu ia mangaya anu to napotunde i Saulus sira dua, apa ia ipu rayanya mangandonge anu to napotunde nsira mangkonong i Pue etu.

13Wali yako etu i Paulus pasi yununya malayag wo’u yako ri kota Papos rata nja’u kota Perga ri propinsi Pampilia. Nja’u ria i Yohanes Markus mampiyaika sira pei yau muni ndeku Yerusalem.

14Pei i Paulus pasi yununya to yusa sira polas seja yako ri Perga rata nja’u kota Antiokhia ri propinsi Pisidia. Wali ojo karatanya Eo Rapandoo sira yau matunda ri raya banua to napampotunde nto Yahudi.

15Tempo etu re’e tau to mangabasaka tau boros yako ri buku porenta i Musa pasi yako ri buku-buku to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah to yusa. Ojo karoonya tau mangabasa buku etu kepala-kepala nto Yahudi to mampasilonga banua etu magombo. Sira mampokau tau yau manganto’oka i Paulus pasi yununya, “A’i-a’i, ane re’e to komi rani mampotundeka mampakaroso raya ntau boros si’i, wali temponya rawaika magombo si’i-si’i.”

16Wali i Paulus makore pei mangokotaka palenya see tau boros etu damaroti, panewa ia manganto’o, “A’i-a’ingku to Israel pasi komi to si’a to Israel pei to mampalaika seja i Pue Allah saba manga’angga Ia, padongeka gombongku.

17I Pue Allah, pue ngkita to Israel, Ia semo to nangampilis bue-bue ngkita tempo owi. Pasi Ia mangawaika wiyaa nsira mawali boros kojo tempo sira maroo la’u tana Mesir. Pei roo see Ia mangampake kuasaNya bae kojo mangkeni yau sira yako la’u tana etu.

18Panewa yako etu opo mpuyu nto’u kasaenya Ia ojo mansabaraka mangkita lengko nsira to maja’a tempo sira maroo nja’u pada bone.

19Ia mampakaja’a pitu bansa tau ri tana Kana’an, panewa Ia mangawaika to Israel tana ntau etu damawali sira puenya.

20Wali bara opo atu pei lima mpuyu nto’u kasaenya yako pangampilis i mPue Allah bue-bue ngkita rataka tempo Ia mangawaika sira tana Kana’an etu. “Wali yako etu i Pue Allah mangawaika to Israel tau mawali to pobotus nsira. To pobotus etu mampasilonga sira rataka temponya to pobotus to purinya kojo. Etu semo i Samuel, to pantuntu tuntu i mPue Allah.

21Wali ri tempo etu to Israel rani kojo makole, see naka sira mamporapika resi i Samuel, to’onya, “Waika kami makole.” Wali i Pue Allah mangawaika sira i Saul, ana i ngKis to yako ri wiyaa i Benyamin. I Saul etu mawali makole nsira opo mpuyu nto’u kasaenya.

22Roo see i Pue Allah mangoko muni kuasa i nSaul panewa Ia mangokotaka wo’u i Daud damawali makole mangabolos ia. Wali si’i gombo i mPue Allah mangkonong i Daud etu, ia manganto’o, ‘Aku kunsani i Daud, ana i Isai, ia tau to lengkonya singkonong kojo pei pamporaningKu. Wali kesaa to Kuporani ia mangika, ia damangika.’ Etu semo to nato’o i mPue Allah.

23Wali yako ri wiyaa i Daud etu, i Pue Allah re’e mangokotakaka kita to Israel to Pansompo to naparajanjika tempo owi. To Pansompo etu semo i Yesu.

24Wali re’e katawanya i Yesu mamula palaongiNya, i Yohanes to Pombaptis manganto’oka samparia to Israel, to’onya, ‘Pajea pasi rabaptis.’

25Wali yako etu, ojo mosu kagananya tempo i Yohanes mapalaong, ia manganto’o, ‘Ane ewa pampobuuka ngkomi, i sema aku si’i? Aku si’a Makole parajanji i mPue Allah. Pei re’e tau to dama’i wo’u yako aku si’i, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei aku. Ia bae kojo anggaNya, see naka aku mangepe aku nempo ojo mangalede so’o nsapatuNya taa masipato.’ Etu semo gombo i Yohanes.

26“Wali a’i-a’i to wiyaa i Abraham, pasi komi to si’a to Yahudi pei to mampalaika seja i Pue Allah saba manga’angga Ia, kita semo to napaponsanika i mPue Allah kareba si’i mangkonong ewa wimba kita rapalaes.

27Apa tau to maroo ri Yerusalem seore pasi kepalakepalanya sira taa mangansani bara i sema kamonsonya i Yesu. Pasi sira taa seja mangansani batuanginya gombo to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, gombo etu to rabasa ponto ri Eo Rapandoo. Sira taa kojo mangansani, wali see naka sira mangahuku i Yesu. Wali palaong etu mangabanang gombo to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah.

28Wali sira taa mangarata sabanya naka pei i Yesu masipato rapopate yau. Pei nempo taa narata nsira, sira tiroo maroso kojo mamporapi-rapika resi i Pilatus see i Yesu darapopate yau.

29Wali sira mangika resi i Yesu samparia to natulis yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi mangkonong palaong to damawali resi Ia, panewa roo see re’e wo’u tau to mantauraka lembaNya yako ri kaju pasape panewa mampoduli ri raya mbayau mbatu.

30Pei i Pue Allah mangawangu muni Ia yako ri kapateNya,

31panewa yako etu i Yesu malagi mbengi mampapokitaka koroNya resi tau to mangalulu Ia yako ri Galilea rataka ri Yerusalem. Wali tempo si’i tau to nangkita Ia etu, sira mawali matamanasa mangkonong Ia resi kita to Israel.

32“Wali kami si’i-si’i mampakarebaka resi komi kareba matao mangkonong anu to naparajanjika i mPue Allah bue-bue ngkita tempo owi.

33Apa parajanjiNya resi bue-bue ngkita etu i Pue Allah room mangabanang resi kita to wiyaa nsira, etu semo Ia mangawangu muni i Yesu yako ri kapateNya. Wali re’e gombo to ratulis ri raya buku Masmur mangkonong palaong to etu. Gombo etu gombo i mPue Allah resi i Yesu, Ia manganto’o, ‘Komi semo Anangku, Seo si’i Aku roomo mampakanasaka resi tau monso pu’u Aku Pa’aMu.’

34Wali i Pue Allah room mangawangu muni AnaNya, i Yesu, yako ri kapateNya pasi AnaNya etu tamo damate wo’u daboo yau lembaNya. Si’i wo’u gombo i mPue Allah mangkonong palaong etu. Ia manganto’oka bue-bue ngkita tempo owi, to’oNya, ‘Aku damangabanangika komi parajanji to bae kojo batuanginya pasi to maya rasarumaka to roomo Kuparajanjika i Daud tempo owi.’ Etu semo gombo i mPue Allah tempo owi mangkonong mangawangu muni i Yesu yako ri kapateNya.

35Wali ewa see seja gombo i Makole Daud to ratulis ri ayat to yusa ri buku Masmur, i Daud manganto’o, ‘Komi taa damangabiaka to papolaongiMu to mapasing daboo yau lembaNya.’ Wali etu semo gombo i Makole Daud tempo owi.

36“Wali a’i-a’i, si’anya lemba i Daud to rato’o etu. Apa ane i Daud, tempo ia tuwuwa ia mangika pamporani i mPue Allah, panewa roo see ia mate yau pei lembanya rapongkeli yau ri pipi nu dayo nu buenya. Roo see lembanya boo yau.

37Pei i Yesu, to nawangu muni i mPue Allah etu, Ia taa naboo yau lembaNya.

38Wali a’i-a’i, re’e to aku rani komi mangansani see naka kami mampakarebaka resi komi, etu semo i Pue Allah Ia tamo mangkitanaka dosa ngkomi apa saba palaong to naika i Yesu.

39Ane porenta i Musa, taa maya mangalapas kita yako samparia dosa ngkita, pei ane i Yesu Ia maya. I sema tau to mangaya i Yesu, tau etu ralapas yako samparia dosanya.

40Wali pakatao kojo naka ne’e mawali resi komi ewa to natulis nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi etu. Ia mangantulis gombo i mPue Allah resi tau to bo’onya mangaya Ia, to’oNya,

41“Pobuuka kojo komi to ojo rani mampokore gombongKu. Apa komi daipu kojo rayamu mangkita palaong to Aku damangika pasi komi damate yau. Apa tempo komi tuwuwa Aku damangika sanjaya palaong pei komi taa damangaya nempo re’e tau to mampakanasaka komi.’ Etu semo gombo to nato’o yami i mPue Allah, wali to tao-tao komi mangaya i Yesu naka ne’e rahuku ewa to ratulis etu.”

42Wali ojo karoonya i Paulus magombo etu sira dua i Barnabas damasuwu muni yako ri banua napampotunde nto Yahudi. Tempo sira damasuwu muni etu re’e tau to mamporapika resi sira see sira dua dama’i wo’u ri Eo Rapandoo to darata see damampakanasa wo’u anu to owo roo napotundeka etu.

43Wali yako etu sira samparia masuwu yako ri banua etu. Tempo sira masuwu, boros to Yahudi pasi tau to yusa to mangalulu kojo agama nto Yahudi, sira mangalulu i Paulus sira dua i Barnabas. Wali i Paulus sira dua magombo wo’u mampakaroso raya ntau boros etu naka ne’e sira mandoo mansarumaka kanoto i mPue Allah.

44Wali yako etu, ojo karatanya wo’u ri Eo Rapandoo, tau ri kota etu mosu samparia sira siromu damampodongeka tuntu i mPue Allah.

45Pei tempo kepala-kepala nto Yahudi mangkita tau boros etu mangampago i Paulus sira dua Barnabas, sira timopo kojo rayanya wali sira mangabanta gombo to nato’o i mPaulus pasi manto’o maja’a ia.

46Pei i Paulus sira dua i Barnabas taa kojo meka mangansono gombo nsira, to’onya, “Kami taa maya taa mampakarebaka tuntu i mPue Allah resi komi to Yahudi ruyu. Pei komi bo’omu mangaya, pasi manasa komi semo to mampobuuka komi taa masipato damangarata katuwu to singkasaenya. Wali see naka si’i-si’i kami dayau wo’u mampakarebaka tau to si’a to Yahudi.

47Apa ewa see porenta i mPue Allah resi kami. Ia manganto’oka kami, to’oNya ‘Aku room mangampilis komi damampaponsanika resi tau to si’a to Yahudi mangkonong Aku. Wali komi damawali ewa reme to mangansindo tampa to mawuri. Pasi Aku mampokau komi see komi damampakarebaka resi tau ri suogi lino mangkonong ewa wimba sira maya mangarata katuwu to singkasaenya.’ Etu semo gombo i mPue Allah resi kami.”

48Wali ojo pangandonge ntau to si’a to Yahudi gombo i mPaulus dua i Barnabas etu, sira ndende kojo rayanya pasi sira mangabarong tuntu i mPue. Wali tau etu i sema-sema sira to masanang mampobuuka mangarata katuwu to singkasaenya, tau etu mangaya i Pue Yesu.

49Wali yako etu tuntu i mPue Allah natikareba-reba juku ri tana etu.

50Pei kepala-kepala nto Yahudi, sira mangarotai raya ntau we’a to bose angganya to mampalaika seja i Pue Allah saba manga’angga Ia. Pasi sira mangarotai seja raya ntau to tu’anginya ri kota etu see naka samparia tau to etu mangansesai i Paulus sira dua i Barnabas. Wali ewa wetu inikanya damangarubak muni tau dua etu yako ri lipu etu.

51Wali see naka i Paulus sira dua i Barnabas mangantantamaka awu ntana to re’e ri witi nsira mangika tondong sira taa singkonong pei tau ri kota etu. Panewa yako etu sira dua yau wo’u ri kota Ikonium.

52Pei anaguru i mPue Yesu to re’ewa ri kota Antiokhia etu sira tiroo ndende kojo rayanya pasi bae kojo karoso ndaya to nawaika i Nosa Mapasing sira.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran