Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 21 : 20 >> 

TMV: Apabila Raja Ahab bertemu dengan Elia, baginda bertitah, "Hai musuh, akhirnya engkau berjaya mendapat beta!" "Benar," jawab Elia. "Perbuatan tuanku jahat semata-mata di sisi TUHAN.


AYT: Lalu, Ahab berkata kepada Elia, “Apakah engkau telah menemukanku, hai musuhku?’ Jawabnya, “Aku telah menemukanmu karena engkau telah menjual dirimu untuk melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.

TB: Kata Ahab kepada Elia: "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya: "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.

TL: Maka kata Akhab kepada Elia: Sudahkah engkau mendapat aku, hai seteruku? Lalu kata Elia: Benarlah aku mendapat engkau; tegal engkau sudah menjual dirimu akan berbuat barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan.

MILT: Dan Ahab berkata kepada Elia, "Apakah engkau telah mendapati aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang aku telah mendapati engkau karena engkau sudah berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN (YAHWEH - 03068).

Shellabear 2010: Maka kata Ahab kepada Ilyas, “Engkau telah mendapatkan aku, hai musuhku.” Jawabnya, “Benar, aku telah mendapatkan engkau, karena engkau telah menjual dirimu dengan melakukan apa yang jahat dalam pandangan ALLAH.

KS (Revisi Shellabear 2011): Maka kata Ahab kepada Ilyas, "Engkau telah mendapatkan aku, hai musuhku." Jawabnya, "Benar, aku telah mendapatkan engkau, karena engkau telah menjual dirimu dengan melakukan apa yang jahat dalam pandangan ALLAH.

KSKK: Ahab lalu berkata kepada Elia, "Siapa, yang melebihi musuhku, dapat menemukan aku sekarang di sini!" Jawab Elia, "Aku datang kepadamu karena engkau telah melakukan hal yang memuakkan Tuhan.

VMD: Jadi, Elia pergi kepada Ahab. Ahab melihat Elia dan berkata, “Engkau telah menemui aku lagi. Engkau selalu menentang aku.” Jawab Elia, “Benar, aku menemuimu lagi. Engkau telah membuat dirimu berdosa terhadap TUHAN.

BIS: Ketika Ahab melihat Elia, ia berkata, "Hai musuh, akhirnya kau mendapat aku!" "Benar," sahut Elia. "Karena Tuan dengan tekad melakukan yang jahat pada pemandangan TUHAN,

FAYH: Raja Ahab berkata kepada Nabi Elia, "Rupanya engkau sekarang datang juga untuk menemui aku, hai Musuhku." Nabi Elia menjawab, "Ya, aku datang untuk menyampaikan firman TUHAN kepadamu karena engkau telah menjual dirimu (kepada Iblis) dengan melakukan apa yang jahat dalam pandangan TUHAN.

ENDE: Ahab berkata kepada Elija: "Sudahkah engkau, hai seteruku, mendapati aku lagi?" Sahutnja: "Betul, aku mendapati engkau lagi. Karena engkau telah menjerah untuk membuat apa jang durdjana dalam pandangan Jahwe,

Shellabear 1912: Maka kata Ahab kepada Elia: "Hai seteruku, sudahkah engkau mendapatkan aku?" Maka jawabnya: "Benarlah, aku telah mendapatkan dikau karena engkau telah menjualkan dirimu sehingga engkau perbuat barang yang jahat pada pemandangan Allah.

Leydekker Draft: Maka berkatalah 'Ah`ab kapada 'Ejlija; 'angkawkah sudah mendapat 'aku, ja sataruku? maka berkatalah 'ija; 'aku sudah mendapat: 'awleh karana sebab 'angkaw sudah mendjuwal dirimu 'akan berbowat djahat pada mata-mata Huwa.

AVB: Maka kata Ahab kepada Elia, “Engkau sudah tahu tembelang aku, wahai musuhku.” Jawabnya, “Benar, aku telah mengetahui tembelang engkau, kerana engkau telah menjual dirimu dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.


TB ITL: Kata <0559> Ahab <0256> kepada <0413> Elia <0452>: "Sekarang engkau mendapat <04672> aku, hai musuhku <0341>?" Jawabnya <0559>: "Memang sekarang aku mendapat <04672> engkau, karena <03282> engkau sudah memperbudak <04376> diri dengan melakukan <06213> apa yang jahat <07451> di mata <05869> TUHAN <03068>.


Jawa: Pangandikane Sang Prabu Akhab marang Nabi Elia: “Sira bisa ketemu kalawan ingsun ta saiki, he mungsuhingsun?” Atur wangsulane: “Inggih, pancen sapunika kawula pinanggih kaliyan panjenengan dalem, amargi panjenengan dalem sampun ndadosaken sarira dalem dados budhak kanthi patrap nglampahi punapa ingkang awon wonten ing paningaling Sang Yehuwah.

Jawa 1994: Bareng Akhab pirsa Nabi Élia, nuli ngandika mengkéné, "Éh, kliliping mripatku. Saiki kowé ketemu karo aku!" Wangsulané Nabi Élia, "Kesinggihan mekaten. Mergi panjenengan kalayan njarag nglampahi piawon ingkang dipun awisi déning Allah,

Sunda: Bareng Ahab ningali ka Elias, pok teh ngalahir, "Bagea musuh! Bet papanggih deui jeung kami?" Waler Elias, "Enya, ngahaja, lantaran Sang Raja geus kapincut ku kajahatan, nyieun kalakuan anu kacida gorengna dina paningal PANGERAN.

Madura: E bakto ngoladi Eliya, Ahab adhabu, "He, moso, dhi-budhina ba’na tatemmo keya ban sengko’!" "Lerres," dhabuna Eliya. "Amarga junandalem alampa’agi barang se juba’ e dhalem pangoladanna PANGERAN,

Bali: Rikala Ida Sang Prabu Akab ngaksi Dane Elia, ida tumuli ngandika sapuniki: “Ih musuh tiange, apake jerone ngetut pajalan tiange?” Dane Elia matur, sapuniki: “Inggih sawiakti pisan kadi asapunika. Iratu sampun nyulubang pisan ragan iratune buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane iwang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Bugis: Wettunna Ahab naita Elia, makkedani, "Eh bali, angkanna mulolongekka!" Nametté Elia, "Tongeng. Nasaba baraniwi Puwang pogau’i majaé ri pakkitanna PUWANGNGE,

Makasar: Nacini’na Ahab anjo Elia, nakanamo, "E musu, kale’bakkanna nugappa tonja’!" Appialimi Elia angkana, "Kammatojengi, nasaba’ sanna’ lompona pattujunta anggaukangi apa ja’dalaka ri dallekanNa Batara,

Toraja: Nakuami Ahab lako Elia: Mukabu’tuimora’ka, e ualingku? Nakuami tu Elia: Tonganna kukabu’tuimokomi, belanna umbalukmokomi kalemi umpogau’ apa kadake dio pentiroNa PUANG.

Karo: Kenca Ahap ngidah Elia nina Ahap, "Nggo itundukndu aku, o musuhku?" "Nggo," nina Elia erjabap. "Perban nggo idayakenndu bandu guna ngelakoken si jahat i lebe-lebe TUHAN,

Simalungun: Nini si Ahab ma hu bani si Elias, “Domma tardapot ahu ibahen ham, o munsuhku!” Nini si Elias ma mambalosi, “Domma tardapot ahu tongon, ai domma ibahen ho dirimu, laho mangkorjahon sogam ni uhur ni Jahowa.

Toba: Dung i ninna si Ahab ma mandok si Elia: Nunga leak tardapot ahu dibahen ho, ale musungku? Dung i ninna si Elia ma: Nunga dapot ahu ho tutu, ala naung digadishon ho dirim mangulahon sogo ni roha ni Jahowa.


NETBible: When Elijah arrived, Ahab said to him, “So, you have found me, my enemy!” Elijah replied, “I have found you, because you are committed to doing evil in the sight of the Lord.

NASB: Ahab said to Elijah, "Have you found me, O my enemy?" And he answered, "I have found you, because you have sold yourself to do evil in the sight of the LORD.

HCSB: Ahab said to Elijah, "So, you have caught me, my enemy." He replied, "I have caught you because you devoted yourself to do what is evil in the LORD's sight.

LEB: Ahab asked Elijah, "So you’ve found me, my enemy?" Elijah answered, "I found you. Because you sold yourself to do what the LORD considers evil.

NIV: Ahab said to Elijah, "So you have found me, my enemy!" "I have found you," he answered, "because you have sold yourself to do evil in the eyes of the LORD.

ESV: Ahab said to Elijah, "Have you found me, O my enemy?" He answered, "I have found you, because you have sold yourself to do what is evil in the sight of the LORD.

NRSV: Ahab said to Elijah, "Have you found me, O my enemy?" He answered, "I have found you. Because you have sold yourself to do what is evil in the sight of the LORD,

REB: Ahab said to Elijah, “So you have found me, my enemy.” “Yes,” he said, “because you have sold yourself to do what is wrong in the eyes of the LORD.

NKJV: So Ahab said to Elijah, "Have you found me, O my enemy?" And he answered, "I have found you , because you have sold yourself to do evil in the sight of the LORD:

KJV: And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found [thee]: because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the LORD.

AMP: And Ahab said to Elijah, Have you found me, O my enemy? And he answered, I have found you, because you have sold yourself to do evil in the sight of the Lord.

NLT: "So my enemy has found me!" Ahab exclaimed to Elijah. "Yes," Elijah answered, "I have come because you have sold yourself to what is evil in the LORD’s sight.

GNB: When Ahab saw Elijah, he said, “Have you caught up with me, my enemy?” “Yes, I have,” Elijah answered. “You have devoted yourself completely to doing what is wrong in the LORD's sight.

ERV: So Elijah went to Ahab. When Ahab saw him, he said, “Well, my enemy has found me again!” Elijah answered, “Yes, I found you, because you have again sold yourself out to do what the LORD says is evil.

BBE: And Ahab said to Elijah, Have you come face to face with me, O my hater? And he said, I have come to you because you have given yourself up to do evil in the eyes of the Lord.

MSG: Ahab answered Elijah, "My enemy! So, you've run me down!" "Yes, I've found you out," said Elijah. "And because you've bought into the business of evil, defying GOD.

CEV: Ahab said, "So, my enemy, you found me at last." Elijah answered: Yes, I did! Ahab, you have managed to do everything the LORD hates.

CEVUK: Ahab said, “So, my enemy, you've found me at last.” Elijah answered: Yes, I have! Ahab, you have managed to do everything the Lord hates.

GWV: Ahab asked Elijah, "So you’ve found me, my enemy?" Elijah answered, "I found you. Because you sold yourself to do what the LORD considers evil.


NET [draft] ITL: When Elijah <0452> arrived, Ahab <0256> said <0559> to <0413> him, “So, you have found <04672> me, my enemy <0341>!” Elijah replied <0559>, “I have found <04672> you, because <03282> you are committed <04376> to doing <06213> evil <07451> in the sight <05869> of the Lord <03068>. <<  1 Raja-raja 21 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran