Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Tuku' po'ingku-ku, hewa aku' wo'o mpotuku' po'ingku Kristus.

2Kakaliliua-na ompi', ku'une'-koi apa' hi butu nyala-na nikiwoi oa'-a, pai' nituku' oa' tudui' to kuparata-mikokoi.

3Aga ria hanyala to kana kupopokiwoii-kokoi. Kristus ma'ala rarapai'-ki woo' hi hawe'ea tomane. Tomane-hawo hewa woo' hi tobine, pai' Alata'ala hewa woo' hi Kristus.

4Ane tomane mokaramuai pai'-i mosampaya ba mpohowa' lolita Alata'ala hi pogamparaa, tomane toei mpokedi' Kristus, to jadi' woo'-na.

5Aga ane hadua tobine mosampaya ba mpohowa' lolita Alata'ala hi pogamparaa, pai' uma-i mokaramuai, uma-hana lompe'. Apa' ntuku' ada, tobine toei mpokedi' tomane-na, to jadi' woo'-na. Tobine to uma mokaramuai toei, hibalia kame'eai'-na hante tobine to rakoku lau-mi wuluwoo'-na.

6Jadi', ane ria tobine to uma dota mokaramuai hi pogamparaa, agina ragunci lau-mi wuluwoo'-na. Aga ane me'ea'-i ragunci ba rakoku, kana mokaramuai-i.

7Tomane to mosampaya ba mpohowa' lolita Alata'ala, neo' mokaramuai, apa' tomane rapajadi' hi rala lence Alata'ala bona hanga' Alata'ala rapomobohe. Tobine-hawo kana mokaramuai apa' tobine mpomobohe hanga' tomane-na.

8Apa' tomane uma rapajadi' ngkai tobine, tobine-hanale to rapajadi' ngkai tomane-e.

9Pai' wo'o, bela tomane to rapajadi' bona mpotulungi tobine, tobine rapajadi' bona mpotulungi tomane.

10Toe-mi pai' tobine kana mokaramuai, hewa tanda pengkoru-na, apa' ria wo'o-hawo mala'eka to mpopanto'-ta.

11Aga nau'-pa wae, hi kita' to mepangala' hi Pue', tobine pai' tomane hibaa–balia hi rala hawe'ea-na. Tobine uma tuwu' mokalaua hi woto-na moto, wae wo'o tomane uma tuwu' mokalaua hi woto-na moto.

12Apa' hewa tobine to lomo'-na rapajadi' ngkai tomane, tomane wo'o-hawo putu ngkai tobine. Hawe'ea-na ngkai Alata'ala.

13Pekiri moto-koi: ha natao tobine mosampaya hi Alata'ala hi rala pogamparaa ane uma-i mokaramuai?

14Rapa'-na ane tomane moloe wuluwoo'-na, biasa ta'uli' uma ntoto ria taoa-na.

15Aga ane tobine moloe wuluwoo'-na, ta'uli' lompe'. Wuluwoo'-na to moloe toe kancolaa-na-hana, apa' wuluwoo' to moloe rawai'-raka tobine raponcawa mua-ra.

16Tapi' ane ria to doko' mpobaro to ku'uli' tohe'i, toi-wadi lolita-ku: ada to kituku' kai', tobine kana mokaramuai hi pogamparaa, pai' ada toe wo'o-mi to ratuku' topetuku' Alata'ala hi ngata–ngata ntani'-na. Ntani'-na ngkai toe, uma ria.

17Kakaliliua-na, ria wo'o-pi hanyala to doko' ku'uli'-kokoi. Uma-koi ku'une' sabana kehi-ni tohe'i, apa' porumpu-ni uma mpokeni kalompea'-na, kadada'aa-na lau-wadi.

18Lomo'–lomo'-na, ku'epe kareba to mpo'uli': ane morumpu-koi mogampara, ria posisalaa-ni hadua pai' hadua. Hiaa' neo' kupemakono mpu'u-e'!

19Lompe' lau-di ane ria posisalaa-nie, bona incana ba hema mpu'u-koi to moroho petuku'-ni hi Pue'.

20Jadi', ane moromu-koi hangkaa–ngkania, po'ingku-ni uma natao hi tauna to morumpu ngkoni' roti pai' nginu anggur mpokiwoi kamate-na Pue' Yesus.

21Apa' hi poromu-ni, ria-koi hantongo' to kaliliu mpokoni' pongkoni'-ni moto pai' nginu anggur-ni moto, alaa-na nipolangu moto-mi-koina. Hiaa' doo-ni to uma nakariai, mo'oro' moto-ra.

22Ha uma-koi tomia-e? Agina ngkoni' pai' nginu moto-mokoi rala tomi-ni ntuku' konoa-ni. Napa pai' hewa toe kehi-ni hi pogamparaa-e? Ba nipokedi'-ra-rana hingka doo-ni to napobagia Alata'ala? Doko' ni'eai'-ra to uma nakariai-e? Napa to kana ku'uli'-kokoi tohe'i-e? Ha taoa-na ku'une'-koi? Uma-hanae'! Hi gau'-ni tohe'e uma-koi ku'une'.

23Apa' kutudui' moto-koi wengi napa batua-na ngkoni' pai' nginu hangkaa–ngkania mpokiwoi kamate-na Pue'. Pai' napa to kutudui'-kokoi toe, kutarima ngkai Pue' moto. Hi bengi karapobalu'-na Pue' Yesus, na'ala'-mi roti

24pai' ka'oti-na mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala, napihe–pihe pai' na'uli'-raka ana'guru-na: "Toi-mi woto-ku to kutonu mpotolo'-koi. Babehi-mokoi ada toi bona mpokiwoi-a."

25Wae wo'o ka'oti-ra ngkoni', na'ala' sangkiri' to ihia' anggur, pai' na'uli': "Ihi' sangkiri' toi mpobatuai pojanci Alata'ala to bo'u, to mpoposidai' Alata'ala pai' manusia', to rapadupa' hante raa'-ku. Butu ngkani-ni nginu, babehi-koi tohe'i bona mpokiwoi-a."

26Jadi', butu ngkani takoni' roti pai' ta'inu anggur hangkaa–ngkania hewa toe, to tababehi toe mpotutura kamate-na Pue', duu'-na rata nculii'-i mpai'.

27Toe pai' ku'uli'-kokoi: tauna to ngkoni' roti ba mpo'inu anggur Pue' toe hante kehi to uma natao, bate masala'-ra, apa' hewa uma rasaile' woto pai' raa'-na Pue' to nabatuai ada toe.

28Jadi', butu dua tauna kana mpoparesa' ncala' kehi-na, pai' lako' ma'ala-idi ngkoni' roti pai' nginu anggur toe.

29Apa' tauna to ngkoni' roti pai' nginu anggur toe hante kehi to uma natao, bate nahuku'-ra Alata'ala, apa' uma rasaile' woto-na Pue' to nabatuai ada toe.

30Apa' ngkai toe-die pai' alaa-na wori'-koi to peda' ba lente wuku-nie, pai' ria mpu'u-mi doo-ni to mate.

31Jadi', ane taparesa' mperi'ulu moto-hawo kehi-ta, uma-hawo nahuku'-ta Pue'.

32Aga ane nahuku'-ta Pue' hewa toe, batua-na naparesai'-ta hewa hadua tuama mpoparesai' ana'-na, bona neo'-ta mpai' rahuku' hangkaa–ngkania hante tauna to uma mpo'incai Pue'.

33Ngkai toe-mi ompi'–ompi'-ku, ane morumpu-koi ngkoni' roti pai' nginu anggur mpokiwoi kamate-na Pue', agina momepopea-koi pai' lako' ngkoni' hangkaa–ngkania.

34Ane ria to mo'oro', ngkoni' ncala' hi tomi-na. Nee–neo' mpai' morumpu-koi bona mogampara, hiaa' mporata huku' lau-dakoi ngkai Pue'. Pai' ane gau'–gau' to ntani'-na, ku'atoro' ane rata-a-damo mpai'. <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran