Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

1Wae wo'o koi' tobine, mengkoru-koi hi tomane-ni, bona ane ria-ra tomane-ni to uma mepangala' hi Lolita Alata'ala, kehi-ni toe-mi mpobalii'-ra jadi' mepangala'. Uma mingki' ni'uli'-raka napa–napa,

2apa' kampohilo-ra kehi-ni to moroli' pai' pengkoru-ni, kehi-ni toe-mi mpotudui'-ra, pai'-ra mepangala'-mi-hawo hi Pue'.

3Ane doko' subo'-koi, neo' kasuboa' to hi mali-na-wadi, hewa mporampai wuluwoo' ba mpakancola woto hante bulawa pai' pohea to masuli' oli-na.

4Poko kasuboa' mpu'u-le, mehupa' ngkai rala nono-ta, hewa rapa'-na tobine to monono pai' to mo'olu kehi-na. Toe-hana kasuboa' to uma ria kabalia'-na, pai' to masuli' lia oli-na hi poncilo Alata'ala.

5Apa' wae wo'o-hawo po'ingku tobine to owi to moroli' katuwu'-ra pai' to ncarumaka Alata'ala. Tobine toera jadi' subo' apa' mengkoru-ra hi tomane-ra.

6Hewa rapa'-na Sara mpotuku' hawa'-na Abraham tomane-na, pai' nahanga'-i tua. Hiaa' koi' ompi', ma'ala ta'uli' ana' Sara-mokoi, ane nituku' po'ingku-na to lompe' pai' uma-koi me'eka' ane ria to mpobalinai'-koi.

7Wae wo'o koi' tomane, tuwu' hintuwu'-koi hante tobine-ni, pai' penonoi beiwa ohea-ni mpotulungi-ra, apa' karohoa-ra uma hewa karohoa tomane. Aga nau' wae, tobine-ni bate hibalia hante koi' hi poncilo Alata'ala, apa' nawai' wo'o-ra-rawo katuwua' to duu' kahae–hae-na hibalia koi'. Toe pai' kana nibila'-ra hewa to kasipato'-na. Apa' ane uma-koi hintuwu' hante tobine-ni, telawa' mpai' posampaya-ni.

8Ka'omea-na, tuwu' hintuwu'-ta omea, hameha' hawa' pai' hanono lau, momepoka'ahi' hewa to ntali ompi', lompe' nono pai' mpakadingki' nono hi doo.

9Ane ria tauna to mpodaa'-ta, neo' tapehawai hante to dada'a. Ane ralibui'-ta, neo' tatimalihi-ra. Agina-pi gau' to dada'a toe tapehawai hante mperapi'-raka gane' to lompe' ngkai Alata'ala. Apa' Alata'ala mpokio'-ta jadi' topetuku'-na bona mporata gane' to lompe' ngkai Hi'a.

10Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Hema to doko' goe' pai' lompe' tuwu'-na kana mpojagai wiwi-na bona neo'-i mpohowa' lolita to dada'a, pai' neo'-i mebagiu.

11Kana nabahakai gau' to dada'a pai' babehi-mi gau' to lompe'. Kana nahuduwukui mpali' kahintuwuaa' hi doo.

12Apa' Pue' mpewili' tauna to mpotuku' konoa-na, pai' na'epe pekakae-ra. Aga na'ewa tauna to dada'a gau'-ra."

13Ha hema-hana to mpodaa'-tae ane tida-ta mpobabehi po'ingku to lompe'-e?

14Aga ane rapa'-na mporata kaparia mpu'u-ta ngkai kehi-ta to monoa', marasi' lau-ta ompi'! Jadi', ane ria to mpongasai'-ta, neo' tapoka'eka'-ra pai' neo' koro'.

15Tonu katuwu'-ta hi Kristus, pai' pangaku'-mi kaHi'a-na-wadi Pue'-ta. Kana taporodo ami'-mi petompoi'-ta mpotompoi' tauna to mpekune'-ta napa pai' ncarumaka Alata'ala-ta. Aga tatompoi'-ra, hante lolita to mo'olu pai' hante nono to dingki'.

16Pai' uma ma'ala kasalaia' po'ingku-ta. Po'ingku-ta kana hewa to masipato' hi topetuku' Kristus, bona ane ria tauna to mpobalihi-ta, me'ea' huli' lau-ra-wadi mpai'.

17Lompe'-di ane mporata kaparia-ta sabana ingku-ta to lompe', ane toe konoa Alata'ala hi kita'. Agina lau-pi toe, ngkai mporata kaparia sabana ingku-ta to dada'a.

18Apa' Kristus wo'o mporata kaparia nau' uma ria sala'-na. Mate hangkani lau-i-wadi mpokolo jeko' manusia'. Hi'a to uma ria sala'-na mposampei-ta to masala', bona nakeni-ta hi Alata'ala. Woto-na rapatehi, tapi' rapotuwu' nculii'-imi hante baraka' Inoha' Tomoroli'.

19Hante baraka' Inoha' Tomoroli' toe, hilou-imi mpopalele pedagia-na hi rate–rate to ratarungku'.

20Ratarungku'-ra toe sabana pesapuaka-ra hi Alata'ala owi nto'u katuwua'-na nabi Nuh. Nto'u toe owi, moloe ahi'-na Alata'ala mpopea kabali' nono manusia' bula-na Nuh mpobabehi sakaya-na. Aga ka'omea-na, Alata'ala mpogero dunia' hante ue, pai' walu-ra-wadi tauna to mesua' hi rala sakaya pai' mporata kalompea'.

21Ue to mpogero dunia' nto'u toe, ma'ala rarapai'-ki ada peniu' tempo toi, apa' ada toe mpokeni kalompea' hi kita' wae lau ompi'. Aga ada toe bela-hawo ada to mpobohoi' wotoloka'-ta ngkai to babo'. Ada toe taponcawa pomperapi'-ta hi Alata'ala, taperapi' bona nabohoi' nono-ta ngkai jeko'. Pai' nabohoi' mpu'u-tamo ngkai jeko'-ta, hante katuwu'-na nculii' Yesus Kristus.

22Katuwu'-na nculii' toe, hilou-imi hi suruga, pai'-i mohura hi mali ka'ana Alata'ala. Hawe'ea mala'eka pai' topoparenta pai' pue'–pue' to mobaraka' ntani'-na, rapopengkoru hi Hi'a omea-ramo. <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran