Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

1Jadi', lawi' napo'ana' Alata'ala-tamo pai' nape'ahi'-tamoe, toe pai' kana tatuku' kehi Alata'ala.

2Hi po'ingku-ta eo–eo-na, kana ma'ahi'-ta hi doo, hewa Kristus wo'o mpoka'ahi'-ta; napewai' woto-na rapatehi bona mpotolo'-ta. Pobabehi-na toe mpakagoe' nono Alata'ala, hewa pepue' to mohonga to ratonu hi Hi'a.

3Aga neo' mpu'u ria to mobualo' ba to mpobabehi gau'–gau' to babo' ntani'-na ba to mpokahina anu doo. Gau' to hewa toe uma natao hi kita' to napobagia Alata'ala. Agina to hewa toe neo' rapotompo'wiwi hi laintongo'-ta.

4Uma wo'o natao ane metarahu-ta ba mpohowa' lolita to uma ria tuju-na ba mpo'uli' ore'–ore' to uma natao ra'epe hi tilinga doo. Agina tapake' wiwi-ta mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala.

5Apa' bona ni'inca: hema–hema to mobualo' ba to mpobabehi gau' to babo' ntani'-na ba to mpokahina anu doo, uma ria bagia-ra hi rala Kamagaua' Kristus pai' Alata'ala. Tauna to mogau' hewa toe, ma'ala-mi ta'uli' mepue'-ra hi napa to rapokahina toe.

6Jadi', neo'-ta ma'ala rabagiu hante lolita tauna to doko' mpohinai-ta mpobabehi gau' to hewa toe. Bate uma makono lolita-ra toe. Apa' ngkai gau'–gau' to hewa toe, Alata'ala mpokaroe tauna to uma mengkoru hi Hi'a.

7Jadi', neo' tadohei-ra hi rala pogau'-ra tohe'e.

8Apa' owi, mobengi-pidi nono-ni, aga wae lau mobaja-mokoi ngkai posidaia'-ni hante Pue'. Jadi', mo'ingku-mokoi hewa tauna to mobaja-mi nono-ra.

9Petonoi napa kehi to masipato' hi poncilo Pue'. Apa' ngkai kamobaja nono-ni toe mehupa' hawe'ea kehi to lompe', to monoa' pai' to monoto.

10(5:9)

11Jadi', neo' tapenau' gau'-ra to hi rala kabengia-na-pidi, apa' uma ria gau' to lompe' to mehupa' ngkai kabengia-na. Agina tapolonto' lau-mi kadada'a-na gau'-ra toe.

12Apa' gau'–gau' to rababehi ngkawuni toe, nau' ralolita-wadi me'eai' lia.

13Aga ane tauna to dada'a mpohilo po'ingku-ni to lompe', lonto' lau-mi kadada'a po'ingku-ra hira' toe, alaa-na rabahakai-mi gau'-ra to mobengi, pai' jadi' mobaja wo'o-ramo-rawo.

14Toe pai' ria rona' to mpo'uli': "Molike-mokoi toleta', Memata-mokoi ngkai kamatea-ni, Pai' Kristus mpobajahi nono-ni."

15Toe pai' kana tapelompehi po'ingku-ta: neo' hewa tauna to wojo, agina mo'ingku-ta hewa tauna to monoto nono-ra.

16Kana tapake' lompe' loga to ria hi kita', apa' tempo toi-e dada'a lia kehi manusia'.

17Toe pai' neo' kabua'–bua'-na kehi-ta, pekiri lompe' napa kehi to napokono Pue'.

18Neo' malangu, apa' toe-hana mpopehuwu kahinaa to dada'a. Kana nakuasai Inoha' Tomoroli'-tamo. Ngkai kuasa Inoha' Tomoroli' toe,

19momerohoi ngkanono-ta hante mpoporona' mazmur, rona' pe'une' pai' rona' ntani'-na to nawai'-taka Inoha' Tomoroli'; morona' goe'–goe'-ta mpo'une' Pue' hante nono-ta mpu'u;

20mpo'uli' tarima kasi oa' hi Alata'ala to Tuama hante hanga' Yesus Kristus Pue'-ta ngkai butu nyala-na to nawai'-taka;

21pai' momepengkorui hadua bo hadua hewa pebila'-ta hi Kristus.

22Tobine–tobine, kana mengkoru-koi hi tomane-ni, hewa pengkoru-ni hi Pue'.

23Hewa rapa'-na hi woto manusia', bagia to hi wongko-na mpu'u, woo', pai' woo' toe-mi to mpohawai' woto-na. Wae wo'o tomane ma'ala rarapai'-ki woo' hi tobine-na, hewa Kristus wo'o jadi' Woo' hi kita' to mpopangala'-i. Kita' to mpopangala'-i ma'ala rarapai'-ki bagia ngkai Woto-na Kristus. Pai' Hi'a-mi Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta.

24Jadi', hewa kita' omea mengkoru hi Kristus, wae wo'o-hawo tobine kana mengkoru hi tomane-na hi butu nyala-na.

25Pai' koi'-koiwo tomane, kana nipoka'ahi' tobine-ni, hewa Kristus mpoka'ahi'-ta to mpopangala'-i, duu'-na napewai' woto-na rapatehi bona mpotolo'-ta.

26Hante pobabehi-na toe napatani'-ta jadi' bagia-na moto, nabohoi'-ta ngkai jeko' hante ue peniu' pai' hante lolita-na,

27bona kita' to jadi' bagia-na toe jadi' moroli' pai' ncola, hante uma ria kasalaia' ba rugea'-na, bona natao-ta nakaratai.

28Jadi', hewa ahi'-na Kristus hi kita' toe, wae wo'o-hawo tomane kana mpoka'ahi' tobine-na, hewa pompoka'ahi'-na woto-na moto. Hema to mpoka'ahi' tobine-na, hewa mpoka'ahi' woto-na moto-imi.

29Uma-hawo ria tauna to mpokahuku' woto-na moto. Bate najaga pai' napewili'. Wae wo'o Kristus mpewili' tauna to mpopangala'-i.

30Napewili'-ta apa' kita' to mpopangala'-i, jadi' bagia ngkai Woto-natamo.

31Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Toe-mi pai' hadua tomane mpalahii tina tuama-na, pai' tuwu' hintuwu' hante tobine-na, bona hira' tau rodua toe jadi' hewa hadua lau-ra-damo."

32Lolita toi, walatu to monala batua-na. Aga patuju-ku hi rehe'i, mpotompo'wiwi-a posidaia' Kristus hante kita' ntodea-na.

33Aga nau' wae, bate ria wo'o kalaua-na hi kita' omea: butu dua tomane kana mpoka'ahi' tobine-na hewa pompoka'ahi'-na woto-na moto, pai' tobine wo'o-hawo kana mpobila' tomane-na. <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran