Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1Hangkani nto'u Eo Sabat, Yesus hilou ngkoni' hi tomi hadua pangkeni to Parisi. Bula-na hi ree, ralelemata-i mpopali' sala'-na.

2Muu–mule' rata hadua tauna to mohaki' ngkumowu, mowoto witi' pai' pale-na.

3Yesus mpekune'-ra guru agama pai' to Parisi, na'uli': "Ntuku' atura agama-ta, ma'ala-ta mpaka'uri' topeda' hi Eo Sabat, ba uma-di?"

4Guru agama pai' to Parisi toera, oja'-ra mpotompoi'-i. Ngkai ree, Yesus mpojama topeda' toei, napaka'uri' pai' nahubui-i hilou.

5Oti toe na'uli'-raka: "Ane rapa'-na ria ana'-ta ba japi-ta monawu' hi rala buwu hi Eo Sabat, ha uma sahu ta'ore'-i tumai, nau' hi eo pepuea'-e?"

6Aga uma hema to daho' mpohono'-i.

7Hi tomi to Parisi toe, Yesus mpohilo ria torata to doko' mohura hi pohuraa karabilaa'. Toe pai' natudui'-ra hante lolita rapa' toi.

8Na'uli': "Ane rakio'-ko hilou hi posusaa' poncamokoa, neo' mohura hi pohuraa karabilaa'. Meka' ba ria-di mpai' to rakio' to meliu karabila'-na ngkai iko.

9Tumai mpai' pue' tomi mpo'uli'-koko hewa toi: 'Wai'-ki hi'a-hana pohuraa tetu!' Me'ea'-ko mpai' hilou mohura hi kadingkia'-na.

10Jadi', ane rakio'-ko hilou hi posusaa', agina mohura-ko hi kadingkia'-na, bona pue' tomi mpai' mpo'uli'-koko: 'Bale, mai-ta mohura hi pohuraa to lompe' toe mai.' Ane hewa toe, rabila' lau-moko hi mata ntodea.

11Hawe'ea to mpomolangko nono-ra, Pue' Ala mpodingkihi-ra, pai' hawe'ea to mpakadingki' nono-ra, Pue' Ala mpomolangko-ra."

12Oti toe, mololita wo'o-imi Yesus mpololitai pue' tomi. Na'uli': "Ane takio' tauna ngkaralai posusa'-ta, ba ngkoni' mpo'eo ba ngkabengia, neo' mpokio' bale-ta, ompi'-ta, ba topo'ua' rala ngata. Apa' bate rakio' wo'o-ta mpai', alaa-na tehiwili-mi kehi-ta.

13Jadi' ane tababehi posusa', kio' tauna tokabu, tokeru, topungku pai' towero.

14Ane wae pobabehi-ta, Pue' Ala mpogane'-ta mpai', apa' tauna to hewa toe uma mpokulei' mpohiwili kehi-ta. Kehi-ta tetu nahiwili moto mpai' Pue' Ala hi Eo Kiama, nto'u kanapotuwu'-ra nculii' tauna to monoa' hi poncilo-na."

15Bula-ra ngkoni' toe, hadua torata mpo'epe lolita-na Yesus, pai' na'uli'-ki: "Marasi' tauna to mpokaralai posusa' hi rala Kamagaua'-na Alata'ala."

16Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki tauna toei: "Hangkani ria hadua tauna to mpobabehi susa' bohe, pai' mpokio' wori' tauna.

17Sadia-mi omea, nahubui pahawaa'-na hilou mpo'uli'-raka to rakio': 'Mai-tamo hilou hi posusaa', apa' sadia-mi omea.'

18Aga tauna to rakio' toera, motance omea-ra. To lomo'-na mpo'uli': 'Lako' me'oli tana'-a, pai' kana hilou ulu kupehiloi. Merapi' ampu-a, uma-a tilou.'

19To hadua-na mpo'uli': 'Lako' mpo'oli japi-a lima moko, hilou kuperao mpake'-ra mopajeko'. Merapi' ampu-a, uma-a tilou!'

20To ntani'-na wo'o mpo'uli': 'Aku' lako' oti ncamoko-a. Uma-a bisa tilou.'

21"Pahawaa' toei nculii' hilou hi pue' susa' mpowoli' lolita-ra toe. Uma-pi mowo kamoroe-na pue' susa', na'uli'-ki pahawaa'-na: 'Pesahui hilou hi karajaa pai' hi porompengaa ohea hi rala ngata. Bawai-ramo tumai tokabu, tokeru, towero, pai' topungku.' Hilou mpu'u-imi-hawo pahawaa' toei mpotuku' hawa' pue' susa'.

22"Karata-na nculii', na'uli' mpo'uli'-ki pue' susa': 'Tuama, hawa'-nu kupopomako'-mi, aga ko'ia ihia' tomi-nu, ria-pidi pohuraa.'

23"Na'uli' pue' susa': 'Hilou tena-ko hi ohea bohe pai' ohea to kedi' hi mali ngata, pewuku-ra tauna tumai, bona tomi-ku ihia' hobo'.

24Mpu'u ku'uli', ngkai hawe'ea tauna to kukio' toera lou, uma haduaa-ra to mpokoni' ba apa–apa hi posusa'-ku.' "

25Wori' tauna mpotuku' Yesus rala pomakoa'-na. Yesus mewili' hi tauna toera pai' na'uli'-raka:

26"Tauna to doko' mpotuku'-a, aga uma meliu pe'ahi'-na hi Aku' ngkai pe'ahi'-na hi tina-na, tuama-na, tobine-na, ana'-na, ompi'-na, ba paiana woto-na moto-mi, uma-i ma'ala jadi' topetuku'-ku.

27Tauna to jadi' topetuku'-ku kana mpopaha'a kaju parika'-na--batua-na kana sadia-i mporata kaparia ba paiana rapatehi sabana petuku'-na hi Aku'. Jadi', tauna to uma dota mpopaha'a kaju parika'-na pai' mpotuku'-a, uma-i ma'ala jadi' topetuku'-ku.

28"Ane ria to doko' mpowangu tomi bohe, napohura-ki ulu mporeke ongkoso' pompowangu-na, ba hono' mpai' doi-na ba uma-di.

29Apa' ane mpolia' natu'u-mi parawatu-na pai' uma hudu nawangu apa' naka'otii doi-na, hawe'ea tauna to mpohilo mpotawai-i,

30ra'uli': 'Ii, ni'anu-di doko' mpowangu tomi bohe, ntaa' uma-di hono' doi-nae!'

31"Wae wo'o, ane hadua magau' to ria tantara-na hampulu' ncobu manga'e hante hadua magau' to ria tantara-na rompulu' ncobu, kana napekiri ncala', ba rakule' mpo'ewa-ra ba uma-di.

32Ane na'inca ka'uma-na mpai' hompe tantara-na, molaa-pidi bali'-na, nahubui-mi suro hilou mpali' kahintuwuaa'."

33Yesus mpokaliliu lolita-na, na'uli': "Wae wo'o koi', ane uma-koi mpobahaka hawe'ea to ria hi koi', uma-koi ma'ala jadi' topetuku'-ku.

34"Poi', wori' kalaua-na. Aga ane mobali'-mi kapoi'-na alaa-na uma-pi mopoi', napa tena to ma'ala mpakapoi'-i?

35Uma ntoto-pi ria tuju-na, ba raruduhi-ki hinu'a ba rapopai–pai. Agina ratadi lau-imi. Hema-koi to tilingaa, pe'epei lompe'!"



 <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran