Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

1Rala-na ha'eo, wori' topesingara' paja' pai' tau ntani'-na to ra'uli' ntodea dada'a kehi-ra rata mpo'epe lolita Yesus.

2To Parisi pai' guru agama mporuge'-i, ra'uli': "Ii, tau toe-idi mai mpobale-raka topojeko', pai' ngkoni' dohe-rae."

3Toe pai' Yesus mpololitai-ra hante lolita rapa' toi.

4Na'uli': "Rapa'-na ria doo-ta to ria-ki bima-na ha'atu ma'a. Ane moronto hama'a, napa to nababehi? Bate napalahii bima-na to sio mpulu' sio hi papada, pai'-i hilou mpali' bima-na to moronto duu'-na narua'.

5Ane narua'-pi, uma mowo kagoe'-na. Ngkai kagoe'-na napololopongko' bima-na toei, pai' nakeni nculii' hilou hi tomi-na.

6Oti toe, pai'-i mpokio' bale-na pai' tongki-na, na'uli'-raka: 'Mai-mokoi goe' dohe-ku. Apa' bima-ku to moronto kurua' nculii'-imi.'

7Wae wo'o, ane hadua topojeko' medea ngkai jeko'-na, meliu kagoe'-ra ihi' suruga mpokagoe'-i ngkai kagoe'-ra mpokagoe' sio mpulu' sio tauna to monoa' po'ingku-ra, to uma-ra-rana mingki' medea.

8"Rapa'-na ria hadua tobine to ria-ki hampulu' mpepa' doi pera'-na. Ane moronto hampepa', napa to nababehi? Mposuwe palita-i pai'-i mpehaii tomi-na, pai' napali' hiapa–apa karontoa-na, duu'-na narua'.

9Wae kanarua'-na, nakio'-ramo bale-na pai' tongki-na, na'uli'-raka: 'Mai-mokoi goe' dohe-ku. Apa' kurua' nculii'-mi doi-ku to moronto.'

10Wae wo'o-ra mala'eka Alata'ala mpokagoe' hadua tauna topojeko' to medea ngkai jeko'-na."

11Na'uli' tena Yesus: "Ria hadua tuama to ria-ki rodua ana'-na tomane.

12Tokahudu mpo'uli'-ki tuama-ra: 'Mama, wai' ami'-ama-kuna bagia-ku ngkai rewa-nu.' Jadi', nabagi mpu'u-mi rewa-na hi ana'-na to rodua toera.

13"Ba hangkuja eo olo'-na ngkai ree, ana'-na tokahudu mpobalu' bagia-na, pai'-i hilou hi ngata to molaa. Hi ria-i mpo'oti mara doi-na hante kehi to uma tumotoa.

14Ka'oti doi-na omea, ria-mi oro' hi ngata toe, duu'-na mpe'ahii'-mi tuwu'-na.

15Hilou-imi hi pue' ngata doko' ngkoni' gaji'. Pue' ngata toei mpohubui-i mpodoo wawu-na.

16Ngkai kamo'oro'-na, mehina-imi-hawo doko' mpokoni' kano wawu. Hiaa' uma hema to mpowai'-i pongkoni'.

17"Ka'omea-na, mokanono-imi, na'uli': 'Topobago hi tomi tuama-kule, melabi lia pongkoni'-ra. Hiaa' aku'-mi-kuna hi rehe'i, neo' mate modupu'-ama.

18Wae-pi, nculii'-ama hilou hi tuama-ku, ku'uli'-damo-ki: Mama, masala'-ama hi Pue' Ala pai' hi Mama wo'o.

19Uma-apa natao nukio' ana'-nu Mama. Agina nuponcawa batua-nua-damo.'

20Kame'ongko'-nami hilou hi tuama-na. "Molaa-i-pidi ngkai tomi-na, pehilo-mi tuama-na. Ngkai kama'ahi'-na, pokeno-nami hilou mpohirua'-ki ana'-na, nakupui pai' na'eki.

21Na'uli'-mi to ana': 'Mama, masala'-ama hi Pue' Ala pai' hi Mama wo'o. Uma-apa natao nukio' ana'-nu....'

22"Aga tuama-na mpokio' topobago-na, pai' na'uli'-raka: 'Pesahui, ala' pohea to lompe' lia, pai' heai-i. Uncoi' karawe-na hante hinci, pai' sapatui' wo'o-i.

23Oti toe, hilou-koi mpohoko' ana' japi to morudu' pai' nisumale'. Ngkoni'-ta goe'–goe'!

24Apa' ana'-ku tohe'ii, ma'ala-mi ta'uli' mate-imi, aga tuwu' nculii'-imi. Moronto-i, aga kurua' nculii'-imi.' Kamosusa'-rami.

25"Nto'u toe, lingku' ana'-na to ulumua' hi bonea. Ponculi'-na ngkai bonea, mohu'-mi hi tomi, na'epe-hawo to molalowe pai' moni karamea.

26Nakio' hadua topobago-ra, napompekunei' ba moapa-ra hi tomi.

27Na'uli' topobago toei: 'Tu'ai-nule, rata nculii'-imi-hawo! Tuama-nu mpehubui mposumale' ana' japi to morudu', apa' ana'-na to moronto narua' nculii'-mi hante kalompea'-na.'

28"Kamoroe-nami ana' to ulumua' toei, oja'-i mesua' hi rala tomi. Tuama-na hilou mpobawai-i mesua'.

29Tapi' na'uli' to ana': 'Mompae–mpae-ama mobago huduwuku-ku mpobago-koko Mama. Uma-kuna hangkania-a mposapuaka hawa'-nu. Hiaa' ntahawe' hama'a kebe'-kuwo, ko'ia-kuna ria nuwai'-a bona kubabehi-kuwo kagoea' hante bale-ku.

30Hiaa' ana'-nu tetui to mpe'oti hinyai' rewa-nu hante tobine to ele', wae kanculii'-na nusumale' lau-ki japi to morudu'!'

31"Na'uli' tuama-na: 'Ana', iko-le tida dohe-ku oa'-ko-kona. Ihi' tomi-kule, iko wo'o pue'-na.

32Hiaa' toto-na lia-ta mosusa' goe'–goe', apa' tu'ai-nu to mate-imi-hana, tuwu' nculii'-imi. Moronto-imi, tapi' tarua' nculii'-imi-hawo.' " <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran