Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

1Sura toi ngkai aku' Yakobus, batua Alata'ala pai' batua Pue' Yesus Kristus; kupakatu hi to hampulu' rontina to Israel to pagaa'–gaa' hi humalili' dunia'. Wori' tabe!

2Ompi'-ku hawe'ea! Ane wori' nyala kasusaa' pai' pesori to mporumpa'-ta, neo' tapopeda' nono, agina tapokagoe' lau-wadi.

3Apa' ta'inca: ane tida-ta mepangala' hi Pue' hi rala kasusaa', jadi' moroho-ta mpai' mpengkatarii ba napa–napa.

4Toe pai' kana tari ncuu-ta duu' hi kahudua-na, bona moroho mpu'u pepangala'-ta pai' uma ria kasalaia'-na ba kakuraa'-na.

5Ane ria-ta to uma monoto nono-ta, agina taperapi' kanotoa nono ngkai Alata'ala. Bate nawai' moto-ta mpai' kanotoa nono to taperapi'. Apa' hi butu dua tauna Alata'ala mewai' ngkai kamanara-na, uma-i ria mewai' ngkahuru.

6Aga ane merapi'-ta hi Alata'ala, kana mepangala' mpu'u-ta, uma ma'ala morara' nono-ta. Apa' tauna to morara' nono-na, hewa rauniri to nawaro ngolu' hilou tumai.

7Apa' tauna to hewa toe morompenga nono-na, uma ria kanoo–noaa'-na hi rala katuwu'-na. Toe pai' neo' nasarumaka kanarata-na ba napa–napa ngkai Pue'.

8(1:7)

9Ompi' hampepangalaa'-ku! Kita' to kabu, kana goe'-ta apa' nau' mpe'ahii' tuwu'-ta, napokalangko moto-ta Alata'ala.

10Wae wo'o kita' to mo'ua', kana goe'-ta apa' Alata'ala mpakadingki' nono-ta. Apa' manusia' topo'ua' hewa sehe kowo': hangkale'liu-wadi katuwu'-ra.

11Apa' ane mehupa'-damo eo pai' mokara-pi, kaliliu molaju-mi kowo', alaa-na roda'-mi sehe-na, uma-ipi ncola. Wae wo'o topo'ua'-e: bate mate moto wo'o-ra-rawo bula-ra mpo'urusi-pidi ka'uaa'-ra.

12Morasi' tauna to tari hi rala kasusaa' pai' pesori. Apa' ane ntaha-ra, mporata-ra mpai' katuwua' to lompe' to najanci Alata'ala hi tauna to mpoka'ahi'-i.

13Ane ria-ta to rasori bona mpobabehi gau' to dada'a, neo' ta'uli' hewa toi: "Pesori toi ngkai Alata'ala." Uma makono toe, apa' Alata'ala uma-i ma'ala rasori bona mpobabehi to dada'a, pai' uma wo'o-i mposori-ta bona mpobabehi-ta to dada'a.

14Butu dua tauna rasori ane kahinaa nono-na moto-hawo to mpodii'-i pai' mpo'opa-i.

15Ane natuku' kahinaa nono-na toe, walikaa-na mpobabehi jeko' lau-imi. Pai' ane mpobabehi jeko' ncuu-i, ka'omea-na mpai' mate-i pai'-i ragaa' ngkai Alata'ala.

16Ompi'-ku to kupe'ahi'! Neo'-ta ma'ala rabagiu: Alata'ala uma-i-hana mposori-ta.

17Hawe'ea pewai' to lompe' pai' to hono' tarata ngkai Alata'ala-hana. Hi'a-mi to mpajadi' hawe'ea anu mehini hi langi'. Hawe'ea to mehini hi langi' toe, ria kabalia'-na. Aga Alata'ala, uma-hana ria kabalia'-na, pai' uma wo'o ria ka'uncua kalompea'-na.

18Napohowa'-taka lolita-na to makono, pai' hante lolita-na toe napajadi'-tamo ana'-na. Nababehi toe ntuku' konoa-na moto, bona ngkai hawe'ea to napajadi', kita' jadi' pomobohea-na.

19Ompi'-ku to kupe'ahi'! Penonoi lompe'-e' tohe'i: Butu dua-ta kana rodo mpe'epei, neo' haliu mololita pai' neo' jolia moroe.

20Apa' tauna to moroe, uma-ra mpotuku' konoa Alata'ala.

21Toe pai' kana tabahaka hawe'ea gau' to babo' pai' po'ingku to dada'a to jadi' kabiasaa-ta, pai' tapakadingki' nono-ta mpe'epei lolita to nahawu' Alata'ala hi rala nono-ta. Apa' lolita-na toe-mi to mobaraka' mpobahaka-ta ngkai huku' jeko'-ta.

22Jadi', kana tatuku'-mi Lolita Pue', neo' ra'epe mara-wadi. Apa' ane ta'epe mara-wadi, mpobagiu woto-ta moto-tamo.

23Tauna to mpo'epe Lolita Pue' pai' uma ratuku', hira' hewa tauna to mponaa lence-na hi pampewao'.

24Ka'oti-na nanaa lence-na pai'-i malai, uma-pi nakiwoi ba beiwa-ki lence-na.

25Toe pai' kana tapoinono lompe' hawa' Pue' pai' tida-ta mpotuku'. Apa' hawa' Pue', moroli' lia, pai' ria kabaraka'-na mpobahaka-ta ngkai jeko'. Jadi', neo' ta'epe mara-wadi, pai' kaliliu talipo'. Kana tatuku' hawa'-na toe. Apa' tauna to hewa toe-mi to nagane' Pue' hi hawe'ea to nababehi.

26Ane ria tauna to mpo'uli' topo'agama-i, hiaa' uma najagai wiwi-na, mpobagiu woto-na moto-imi. Uma ria kalaua po'agama-na tetu.

27Ane po'ingku tauna to mo'agama mpu'u hante uma ria pebagiua-na ba kasalaia'-na hi poncilo Alata'ala to Tuama, hewa toi: mpewili' ana' ilu pai' tobalu to mpe'ahii' tuwu'-ra, pai' neo' mpotuku' gau'-ra to uma mpo'incai Alata'ala. <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran