Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [VMD]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 : 62 >> 

VMD: Kemudian mereka memberi isyarat kepada bapa anak itu untuk menanyakan siapa nama yang ingin diberikannya.


AYT: Kemudian, mereka memberi isyarat kepada Zakharia untuk menanyakan kepadanya, nama apa yang ingin diberikannya kepada anaknya itu.

TB: Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.

TL: Lalu mereka itu bertanya kepada bapanya dengan isyarat, apa namanya yang ia suka kanak-kanak itu dinamakan.

MILT: Dan mereka memberi isyarat kepada ayahnya, dia mau anak itu dipanggil apa.

Shellabear 2010: Lalu dengan isyarat mereka bertanya kepada Zakharia, ayahnya, apa nama yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu dengan isyarat mereka bertanya kepada Zakharia, ayahnya, apa nama yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.

Shellabear 2000: Lalu dengan isyarat mereka bertanya kepada Zakariya, ayahnya, apa nama yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.

KSZI: Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat nama yang hendak diberikan kepada anaknya itu.

KSKK: lalu mereka bertanya dengan isyarat kepada bapanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu.

WBTC Draft: Kemudian mereka memberi isyarat kepada bapa anak itu. Mereka menanyakan siapa nama yang ingin diberikannya.

AMD: Maka, mereka memberi isyarat kepada Zakharia, ayah bayi itu, untuk menanyakan siapa nama yang akan ia berikan.

TSI: Kemudian mereka memberi tanda kepada bapak anak itu untuk bertanya begini, “Bapak mau memberi nama apa kepadanya?”

BIS: Lalu dengan isyarat, mereka bertanya kepada Zakharia nama apa yang mau diberikannya kepada anaknya.

TMV: Lalu dengan isyarat, mereka bertanya kepada bapa bayi itu nama yang hendak diberikan kepada anaknya.

BSD: Lalu mereka bertanya dengan isyarat kepada ayahnya, nama apa yang mau dia berikan kepada anaknya.

FAYH: Lalu mereka bertanya kepada ayahnya dengan isyarat.

ENDE: Lalu mereka bertanja dengan isjarat kepada bapaknja, nama apa ia mau diberikan kepada anaknja.

Shellabear 1912: Lalu diberi isyarat oleh mereka itu kepada bapanya, apakah yang hendak dinamainya akan dia.

Klinkert 1879: Laloe di-isjaratkan olih mareka-itoe kapada bapanja, bagaimana dikahendakinja kanak-kanak itoe dinamai?

Klinkert 1863: Lantas dia-orang mengawe-awe sama bapanja, akan dapet taoe dia maoe itoe anak dinamai bagimana.

Melayu Baba: Dan dia-orang bikin tanda sama bapa-nya apa-kah dia pula mau namakan sama dia.

Ambon Draft: Maka bowatlah marika itu tanda game pada bapanja, baginana ija akan mawn panggil dija.

Keasberry 1853: Maka marika itu mumbri isharat kapada bapanya, apakah yang dikahandakinya budak itu dinamai.

Keasberry 1866: Maka marika itu mŭmbri isharat kapada bapanya, apakah yang dikahandakinya budak itu dinamai?

Leydekker Draft: Maka delambejnja kapada bapanja, bagimana dekahendakinja 'ija disebut.

AVB: Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat nama yang hendak diberikan kepada anaknya itu.

Iban: Sida lalu bejaku ngena jari enggau apai iya, nanyaka nama ti deka diberi iya ngagai nembiak nya.


TB ITL: Lalu <1161> mereka memberi isyarat <1770> kepada bapanya <3962> <846> untuk bertanya nama apa <5101> yang hendak <2309> diberikannya <2564> kepada anaknya <846> itu. [<302>]


Jawa: Banjur padha takon marang bapakne kanthi sasmita, bakal dijenengake sapa.

Jawa 2006: Banjur padha takon marang bapakné kanthi sasmita, bakal dijenengaké sapa anaké iku.

Jawa 1994: Nuli padha takon marang Zakharia nganggo sasmita, bayi mau arep dijenengaké sapa.

Jawa-Suriname: Wong-wong terus takon marang imam Sakarias nganggo tangané, botyahé kudu dijenengké sapa.

Sunda: Ti dinya maranehna pepeta ka Jakaria, maksudna naranyakeun murangkalih teh kudu dijenenganan saha.

Sunda Formal: Geus kitu, maranehna mihatur ka ramana murangkalih ku peta, maksudna nanyakeun, putrana teh rek dijenenganan saha.

Madura: Reng-oreng jareya laju ngangguy isyarat atanya ka Zakhariya enyama’ana sapa pottrana jareya.

Bauzi: Làhàmu dam labe ame daboseà labe am ai bake le anekehàt im ab vameadamam. “Om daboseà iho ee akatihasu taluela?” lahame anekehàt im ab vameadaham.

Bali: Ajinne raris kawangsitin saha katakenin sira jaga kaparabin anake alit punika.

Ngaju: Balalu ewen mahapan tanda, misek dengan Sakaria eweh aran je handak inenga akan anake te.

Sasak: Beterus kadu isarat ie pade beketuan lẽq Zakaria aran napi saq mẽlẽ ie bẽng tipaq bebẽaq nike.

Bugis: Nakkutana mennang sibawa tanra-tanrang lao ri Zakharia, aseng aga maélo nawéréngngi ana’na.

Makasar: Jari, akkuta’nammi ke’nanga ri Zakharia, a’bicara kamma tu pepe, angkana apa laniarengangi anjo anaka.

Toraja: Nabenmi tau tanda lako tu ambe’ na, kumua ba’tu la umba sanga naporai disanganni tu pia.

Duri: Iamo joo nabenni tau tanda to ambe'na, ngkutanai apara la disanganni joo anakkana.

Gorontalo: Wolo uhepolomayawa timongoliyo lohintu mota ode li papaliyo tanggula wolo u ohila wohiliyo mao ode walaiyo boyito.

Gorontalo 2006: Tulusi wolo isalati, timongolio lohintu mao̒ odelei Jakaria tanggula wolo u mawohi mao̒ to walai̒o.

Balantak: Kasi i raaya'a nosaasiso' mimikirawar ni Zakharia too ime a bo pangaanina anakna.

Bambam: Iya umpa'pakana-kanam limanna lako Zakharia hapam nakutanai naua: "Aka la disangaiam inde änä'-änä'?"

Kaili Da'a: Jadi nekutanamo ira ka i Zakharia ante nombawiataka pale, "Isema kakono-konona rapoposanga ka ngana e'i?"

Mongondow: Bo mosia nonuḷadaí noliboí ko'i amaínya mongo ki'ine im ponontangoinya ko'i adiínya tatua.

Aralle: Ya' sika mamansing pano di ambena, anna sika napekutanaing didiona aka ang la nasangaiing yato änä'.

Napu: Ido hai mokawemohe Sakaria bona rapekune iria ba hema au naunde rapopohanga anana.

Sangir: Mase kạpanịdane, i sire nakiwal᷊ọ e si Zakharia kai isěbạ si sai tangu rariọ e.

Taa: Wali sira mangangkawes pa’a nu ana kodi etu. Sira taa mampogomboka ia apa ia tawa mangansani muni magombo, see naka sira mampondayaka ia taa seja nakoto mangandonge rao. Sira mangangkawes mampotanaka resi ia bara sema sanga to ia rani mangasangaka ananya etu.

Rote: Boema latane Zakaria ninik ta'du-tana, fo ana foi ana na na'de see.

Galela: Kagena de ona iwipoma ma babaka, la una iwisano o ronga o kia wodupa ma ngale awi ngopaka.

Yali, Angguruk: ikni fam, "Malik aru unuk sa suwaltul," ulug ininggik tum pil haruk lit umung hibag.

Tabaru: Ge'enaka de 'ona yosano 'o Zakhariaka kayoakotawi 'okia wisironga 'awi ngowaka gu'una.

Karo: Emaka ibahan kalak ndai tanda man Sakaria guna nungkun ntah ise bahan gelar anak e.

Simalungun: Marusihan ma sidea mangindo humbani bapani, atap ise do goranni bahenon ipangindo uhurni.

Toba: Dihilapi nasida ma amana, manang ise goarna bahenon dipangido rohana.

Dairi: Nai ikuso kalak i mo si Zakharia merkitè maèn tangan, barang isè bakinen gerar anakna idi.

Minangkabau: Bakcando mangecek jo urang bisu, urang-urang tu bi batanyo kabake Zakharia, siya namo nan ka dibarikannyo untuak anaknyo.

Nias: Faoma kode, lasofu khõ Zakharia hadia dõi somasi ia ibe'e khõ nononia andrõ.

Mentawai: Oto pakirérangan kabeira ka tubut Sakarias, masinou-nou ka tubunia, kasei ka sia ikakau onin togania.

Lampung: Jama bahasa isyarat, tian betanya jama Zakharia sapa gelarni sai haga dikeniko jama anakni.

Aceh: Dan deungon isyarat, awaknyan laju jitanyong ubak Nabi Zakharia peue nan nyang harôh teubôh keu aneuëk geuh nyan.

Mamasa: Umpebeemmi tanda lako ambena kumua aka la disangaian inde ana'-ana'e.

Berik: Jepga angtane jei Sakarya tafamfener ga aane atalbisini enggalfe jei gam towaswef tane jeiserem jemna bosna ga fomfom sa jenibene.

Manggarai: Itu kali nggewit molé kaut eman lisé te réi, céing liha téing ngasangn anakn hitu.

Sabu: Ta wui-ai ke ro, ta kebhali pa Zakaria, ta ne nga ne ngara do ddhei Zakaria ta pehune pa naiki do naanne.

Kupang: Ju dong kasi sein sang Sakaria, ko mau cari tau dia mau kasi nama sapa sang itu ana.

Abun: Orge yé mwa ne ef syim nai Zakaria subere yé jam Zakaria bi sukdu-i do, Zakaria iwa kendo pa ré gum sa u ne?

Meyah: Beda rua rira ritma rireni gu Zakharia oida, "Bua budou os bijeka ebesa kef efen ofoka erek teinefa?"

Uma: Ngkai ree, rahuka'-ki Zakharia rapompekunei' ba napa to doko' nahanga'-ki ana'-na.

Yawa: Weti wo ranyijo maneme bo rai indamu wo Zakaria anajo nanto ware, “Tamo rui mirati indamu wamo veano arikainye umaso awain?”


NETBible: So they made signs to the baby’s father, inquiring what he wanted to name his son.

NASB: And they made signs to his father, as to what he wanted him called.

HCSB: So they motioned to his father to find out what he wanted him to be called.

LEB: So they made signs to his father [asking] what he wanted him to be named,

NIV: Then they made signs to his father, to find out what he would like to name the child.

ESV: And they made signs to his father, inquiring what he wanted him to be called.

NRSV: Then they began motioning to his father to find out what name he wanted to give him.

REB: They enquired of his father by signs what he would like him to be called.

NKJV: So they made signs to his father––what he would have him called.

KJV: And they made signs to his father, how he would have him called.

AMP: And they inquired with signs to his father [as to] what he wanted to have him called.

NLT: So they asked the baby’s father, communicating to him by making gestures.

GNB: Then they made signs to his father, asking him what name he would like the boy to have.

ERV: Then they made signs to his father, “What would you like to name him?”

EVD: Then they made signs to his father, “What would you like to name him?”

BBE: And they made signs to his father, to say what name was to be given to him.

MSG: They used sign language to ask Zachariah what he wanted him named.

Phillips NT: And they made signs to his father to see what name he wanted the child to have.

DEIBLER: Then they made motions with their hands to his father, for him to indicate what name he wanted to be given {to give} to his son.

GULLAH: So dey mek sign ta e fada Zechariah fa aks um wa e wahn de chile name fa be.

CEV: So they motioned to Zechariah to find out what he wanted to name his son.

CEVUK: So they motioned to Zechariah to find out what he wanted to name his son.

GWV: So they motioned to the baby’s father to see what he wanted to name the child.


NET [draft] ITL: So <1161> they made signs <1770> to the baby’s <846> father <3962>, inquiring what <5101> he wanted <2309> to name <2564> his son <846>. <<  Lukas 1 : 62 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran