Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1It watfag li itano o Antiokhia wene holtuk inap sehelimu fulu roho waruk inap nabi men wene hiyag isaruk inap men welatfag. Welatfahon itano ununuk te: Barnabas men Simeon unuk eke Niger (nit nenele roho Singon) men Lukius Kirene ahun men, Menahem Herodes ambiyeg weregma kul atfag ahun men Saulus men it itano welatfag.

2O misihim sambil suburu na fug angge wene uruk lit welatfagma Allah hime fanowon inowen Ele unubam uruk lit, "Barnabas men Saulus men wene hiyag isaruk ane turuk lamuhuben mumal eneptikik angge re enemumu tug toho embeselihip," ulug hiyag isibag.

3Ari ulug hiyag isibagma suburu na fug angge weregma sembahyang ibareg it piren ununggulmu ininggik imbibareg lalihip ulug mon enepfag.

4Allah hime fanowon inowen Saulus men Barnabas men mon enepfagma libareg o Seleukiya lalug kou fam ik ahum keyen libareg Siprus kinangma libag.

5Libareg o pumbuk Salamis ino libareg Allah wene Yahudi inap sembahyang uruk ibamen hiyag isaruk latfag. Wene hiyag isaruk lit weregma ap misig unuk te Yohanes Markus inowen it ler eneptuk latfag.

6O Salamisen wilip atfareg Siprus kinang keyen laruk lit o pumbuk eke Pafos libag. O ino fam Yahudi ahun misig unuk te Bar Yesus usa ahun inowen si-si ane uruk lit Allahn uruk ane hiyag hisaruk lahi uruk ahun weregma libag.

7Bar Yesus ino Siprus kinang seneg latfag ahun ap suwon ino are welatfag. Ap suwon ino unuk te Sergius unuk eke Paulus ino indi fano roho wenggel haruk lit Barnabas men Saulus men Allah wene hiyag numusa ulug hondoko kilap enepfag.

8Kilap enepfagma wene hiyag isarukmen Elimas usa ahun inowen it piren unubam suwahal ibareg ap suwon ino fam, "Iren wene hiyag humusa ane holmihin fug," ulug komo ribag. Usa ahun ino unuk Yunani inap enele roho Elimas suwalfag.

9Komo ribagma Saulus unuk eke Paulus inowen Allah hime ubam weregma usa ahun ino kilap hibareg ele uruk lit,

10"Nare, hat mungguwat umalik welahen, hele si-si ane eneg uruk lit siyag ane eneg hundaman wenggel haruk lahen. Tem peruk ane men seli roho welahenonen Allah abunggalem pikiron hareyap turuk lahen ane umbusuk fug teg lahen?

11Allah inggiken ketiya hat huwatmin ulug waharukon yet himin, hil hupnig lit weregman eneg hup pirenam hinahanam mo yet ha fug angge welaruhun," ulug pet tibag. Ari ulug Paulusen pet tibagma hun ino il anggulok atuk lit mondabi hubun atfagma aben ninggik sen nabusa ulug fatil laruk latfag.

12Ap suwon inowen ari tibag ane yet hibareg akol atfagma wene fahet tem toho wenggel haruk latfag.

13Welatfareg Paulus ori men Pafos embeselug ik ahum keyen libareg o pumbuk Perga Pamfilia kinangma libag. Libareg Yohanes Markus ino it Perga embeselug Yerusalem suhuloho watfag.

14Suhuloho watfagma it arimano Perga pisan isalug libareg o Antiokhia Pisidia kinangma libag. Libareg weregma Yahudi inaben wene uruk sambil ino sembahyang uruk ibam kibareg heriyeg latfag.

15Heriyeg lit weregma sembahyang uruk ibam ngi inap arimanowen Musa wene men atam wene hiyag isaruk latfag inaben haharoho imbibag awene men hiyag isibareg Paulus men Barnabas men kapal isaruk lit, "Nori, hiren ap tuma fahet henele hiyag usulteg komo enebul pehebon wereg halug hiyag nisalihiben in amek," ibag.

16Ari ibagma Paulus in atuk lit henele eleg angge welamek ulug inggik indanggen kaya ribareg ele uruk lit, "Israel hinap nori, Allah fahet henekol toho welahep hinap oho nori, anden iminon tu holeg lamok.

17Allah Israel inap Inikni inowen nit nunumbusagsi mumal enepfagma o Mesiren ap pohon hag toho welatfag angge famen anggolo amuhup ulug suwap enepfag. Suwap enepfareg At inggik ineyon inowen sen enesug lit o Mesiren hondog eneplug wilip enepfag.

18Wilip enepfagma iren siyag ane eneg turuk latfagma unusimin pibag angge famen Indi imbik wamburuk lit weregman eneg mo ilig am wirig am turukmu teng misig nubam hilag nuwalen (empat puluh tahun) atfagma farema welatfag.

19Welatfagma o pumbuk sabiren Kanaan kinang fam welatfahon pin unusibareg kinang ino nunumbusagsi ngi amuhup ulug wal taneg hiyag isibag.

20Hiyag isibagma kinang ino it ngi atfareg weregman eneg mo teng-teng angge (empat ratus lima puluh tahun) laruk latfagma onowesi ap suwon hakim welatfag liyen tulug fobik Samuel fulu ane turuk latfag ahun nabi ino unduhuk fibag.

21Unduhuk fibagma Allah fam ap suwon raja misig unduhuk fulen hiyag nisamihin ulug heng tibagma Kis amloho Saul unggul unuk Benyamin ahun ino lahabe fibagma mo ilig am wirig am turukmu teng misig nubam hilag nuwalen (empat puluh tahun) atfag.

22Saul ino unuk pila fisibareg ubalmangge Daud ap suwon unduhuk fibag. Daud fahet Allahn tam ibag ane tu, 'Isai amloho Daud Nindi reg lit fano ane Anden perukon turuk laruhuwen Anden hiyaharikik,' ibag.

23Israel inap fanowap enebuhuwon fahet Dauren ondohowonen famen indag aruhu ulug Allahn sali ibag. Sali ibahon ino Yesus fahet ibag.

24At uwan warik ohoma Yohanesen Israel inap obog toho hiyag isaruk lit, 'Hiren siyag ane turuk lahebon embeselihipmu ikma pilap henepmin,' uruk latfag.

25Yohanes ino wabuhuk peruk ane horog atfagma aren wene hiyag isaruk lit, 'Hiren At waruhu peruk lahebon ino an fug, At ino fobik nombolim waruhu. At suwon inowen an siyag nahun nubam sepatu lole Nubahin uhu fug,' irisi.

26Nori, Abraham umalikisi welahebon men, Allah fahet henekol toho welahebon men, wene fanowon ino nit nunubam atisi angge famen

27Yerusalem inap men iniknisi sen enesug inap arimanowen oho Yesus fahet tem toho peruk latusa fug. At ino ware fesuhup urusa ane ariyen ap atam wene hiyag isaruk latfag inaben haharoho imbibahon weneman uruk laheyon ino hikir atisi.

28Aren siyag ane tirisiyon holtusa fug angge famen un ane Ubam lombohap turusareg Pilatus fam pinggi ware fusul ulug hiyag utusa.

29Atam At fahet hahatfahon hikit toho Ubam turusareg e famen pilabe ferusareg owik elma yinggi fisik kurusa.

30Yinggi fisik kurusa angge famen Allahn ap war atuk ambehen At ino Olukap tirisi.

31Olukap tirisimu At men ambiyeg o Galilean Yerusalem laruk latusa inap arimano ininggik winako welatusama it iniline inam aheg hirag aheg turuk latisiyon fahet ninilen harukuk ulug ap aruma ketiya hiyag isaruk.

32Allahn nunumbusagsi fam sali ibahon ino ketiya teko laruk ulug wene fanowon tu niren ketiya hiyag hisaruk lahe.

33It unumbusagsi nit welaheyon niniline Allahn Yesus olukap tirisiyon ariyen Allahn sali ibag ane hikit toho teko laruk. Mazmur pirenon hahatfahon tu, 'An namloho Hat, Anden yoho indag Habihi,' ulug haharoho imbibag.

34Allahn At ap war atukon wereg ambehen Olukap tirisimu kinangman Ebe mondabi filik tuhu fug ulug wene iminon tu haharoho imbibag, 'Daud ubam fano ane tuhuk ulug sali irikikmu aben tem toho peruk lamuhuben Anden hit hunubam hikirap tuhuk.'

35Mazmur winon fam nin eke haharoho emberuk lit, 'Haren mumal tarikinon ino kinangma filik tukag ulug umbusuhun fug,' ulug haharoho imbibag.

36Hun Daud ino oluk wereg lit Allahn peruk ane eneg turuk lit sabal atfareg war atfag. War atfagma ikni umba kilap enepfag ambeg ino kilabik libagma filik tibag.

37Ari tibag angge famen Yesus ino Allahn Olukap tirisi, Daud filik tibag hag toho filik tirisi fug.

38Nori, At Yesus ino famen hiren siyag ane turuk lahebon Allahn ambolma umbusuhu ulug hiyag hisaruk laheyon ari fahet hit honoluk amag. Musa wene fam siyag ane turuk lit hininggik hele waroho welahep angge famen

39ap san At ubam indi wenggel haruk halug at inggik loluhu.

40Atam Allah wene haharoho imbibag ane hit hunubam wirim aruhu rohon hinindimu honoluk toho wereg lit kahaleg lamuhup. Haharoho imbibahon iminon tu,

41'Allah fahet Abug uruk hinap honoluk toho welamok. Henekolen yuk lagmag uruk lit linggik-longgo iyok. Hit sehelimuwen Anden yabuk misig ak tebuhuk. Yabuk ak tebuhukon ino fahet ap winonen hiyag hisahupmu hiren tem toho wenggel haruk lamuhup fug,'" ulug Paulusen wene hiyag isibag.

42Paulus men Barnabas menen wene obog toho hiyag isibareg wilip atukmu wene fobik uhukon fam oho hiyag nisa wamuhup ulug ap arimanowen heng enepfag.

43Weneman wilip atug larukmen Yahudi inap anggolo men, onori men sebe roho wereg lit Allah fahet enekol toho wereg latfag inap men it piren onombolim laruk latfag. Laruk latfagma wene hiyag isaruk lit Allahn ap kinangmon Indi enesug lit werehon ino fam likiya hupmu wenggel haruk lamuhup ulug komo eneptuk latfag.

44Komo eneptuk lit welatfagma wene uruk sambil fobikon fam o pumbuk ino wereg inap obog toho Allah wene holtul ulug kik waharuk latfag.

45Ap anggolo kik waharukmu Yahudi inaben yer isibareg enehummu siyag atfagma pulup eneptuk lit, "Hat hele si uruk lahen," ulug suwahal uruk latfag.

46Suwahal uruk latfagma Paulus men Barnabas menen enele ine roho hiyag isaruk lit, "Nori, hit hunubam tam Allah wene hiyag hisawon holuk fug angge famen ninirim ulug miyaloho hik isaruk lahep. Fobik mondabi honoluk welamuhup ane fahet nit fug peruk lahepma nit hebeloho hunumbahalug Allah unuk enepeleg inap hiyag isa lul.

47Ari roho turuk lamuhup ulug Ninikni Allahn ele nit nunubam emberisi, 'Allah wene enepeleg inap fahet hat iral fanowon welaruhun ulug unduhuk hubaharikikmu ap kinang atogman atogma werehon haren fanowap eneptuk laruhun,'" ulug Paulusen hiyag isibag.

48Ari ulug hiyag isibagma Allah unuk enepeleg inap arimanowen hol hibareg Ninikni Allah wene fano peruk lit enehiyeg haruk latfag. Allahn mondabi onoluk welamuhup ulug mumal enepfahon arimanowen tem toho ulug Ubam wenggel haruk latfagma

49ap obog toho o walinggoho werehon arimano oho Allah wene su atfagma holtuk latfag.

50Ap arimano wene holtuk latfagma Yahudi inap wene uruk ambeg kuruk latfag hiyap onowesi roho welatfag hiyap arimano Yahudi inaben inindi kahal eneptuk lit ap suwon eke wene holuk fug ulug inindi kahal eneptuk latfag. Kahal eneptuk lit Paulus men Barnabas men itano oho unusul ulug suwahal uruk lit o inowen yanggal enepfag.

51Yanggal enepfagma Paulus men Barnabas men wilip atuk lit sabelep unuyugmu werehon it unubam enehangge amag ulug ho roho pila feselug o Ikonium libag.

52O Antiokhia wene holtuk inap welatfahon arimano Allah hime fanowon unubam weregma enehiyeg toho welatfag. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran