Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

1O ino sambil Yesus wilip atfareg ik yenggelehon ayegma heriyeg latfag.

2Heriyeg latfagma ap anggolo miyaloho waharuken at ino kou fam kibareg heriyegma ap anggolo arimano ik ayegma luhal arik watfag.

3Luhaleg lit weregma alem anggolo fahet indit toho hiyag isaruk latfag. Hiyag isaruk lit, "Ap misig anggen fok timin perisireg wilip atisi.

4Wilip atisireg fok turukmen anggen eke kebunggalma wamburusama suwe waharusareg obog toho narusa.

5Anggen winon helep falma wamburusama kinang we tot werehen folo-folo wilip atisi.

6Wilip atisi angge famen mowen yet harisimu umanggen elehen halo uruk lit ilim atisi.

7Anggen winon hoholangge sehelimu wambirisimu hoholangge yat atuk lit waroho hondo isarisi.

8Anggen winon kinang fanoma wamburusama anggen yihik ferusama winon teng hinahan yig atisi, winon teng piren yig atisi, winon teng misig yig atisi.

9Ap san isanggo wereg halug uruk lahi ane ari fano holukag," ulug Yesusen hiyag isibag.

10Ari ulug hiyag isibag ane fahet Otsi watfareg Onowe kapal haruk lit, "Nungge fahet Hele indit toho hiyag esehen?" ibag.

11Ari ibagma Yesusen, "Allah ap obog toho Inikni aruhu ulug hiraho latisiyon hit fahet inamap tirisi angge famen it winon aruma eleg.

12Ap san anggengge forohowon ino nin eke og uruhumu anggolo sebe roho foroho laruhu. Ap san anggengge elehon ino tor angge forohowon itano taluk toho hilahu.

13Alem ari fahet Anden nele indit toho ap aruma hiyag isaruk lahi. Inil fam yet haruk anggeyen fuki roho yet haruk eleg. Inisanggo fam holtuk anggeyen fuki roho holuk fug angge inindi anggar atuk eleg.

14Yesayan atam haharoho imbibahon hikit toho it aruman turuk ane fam teko laruk. 'Hinisanggo fam holtuk lahep angge famen hinindi anggar atuk eleg. Hinil fam yet haruk lahep angge famen hinindimu honoluk atuk eleg.

15Ap aruma inindi sohu roho wereg lit inisanggo lareg lit inil hupnig lit wereg. Inil fenggen amuhupteg inisanggo husuhureg inindi anggar amuhup tohon. An nambeg suhuloho wamuhupmu Anden hihir enebuhuk tohon.'

16Hit hinil fano werehen yet haruk lahebonen henehiyeg toho welahep. Hinisanggo fano holtuk lahebonen henehiyeg toho welahep.

17Ap wene hiyag isaruk latfag inap men inindi pikit toho wenggel haruk latfag inap menen hiren haruk lahebon ari iren yet hila peruk latfag angge famen yet hibag fug. Hiren holtuk lahebon ari iren oho holta peruk latfag angge famen hol hibag fug. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi.

18Fok turuk ahun fahet indit toho ihiyon ari pikit toho iminon holeg lamok.

19Allah ap obog toho Inikni aruhuwon fahet aben holtuk angge famen indi anggar atuk eleg halug siyahon inowen anggen fanowon ap indimu fok turukon ino waharuk lit heneko hilaruk. Ihiyon ari kebunggalma fok turukon fahet ihi.

20Helep falma fok tirisi ihiyon ari Allah wene ahiyeg toho folo-folo holtuk angge famen

21umanggen eleg hag toho werehen indi piren toho wereg ahun fahet ihi. At ino siyag toho wereg lit wene fahet wabul ulug abug il larukmu indi nin atuk.

22Hoholangge sehelimu fok tirisi ihiyon ari wene holtuk angge famen nangginoho welaruhuk ulug indi fituk lit mun angge man angge foroho lale perukon ariyen wene fanowon ino hondo rebeserukmu anggen yihik feruk elehon hag toho wereg.

23Kinang fanoma fok turuk ihiyon ari aben wene holtuk lit fano wenggel harukon fahet ihi. Winonen anggen teng hinahan yihik feruk, winonen teng piren yihik feruk, winonen teng misig yihik feruk hag toho wereg," ulug Yesusen hiyag isibag.

24Hiyag isibareg Yesusen wene winon eke indit toho hiyag isaruk lit, "Allah ap obog toho Inikni aruhuwon ino ap misihen anggen fanowon iyabukmu fok turukon hag toho wereg.

25Fok tebelug ap obog toho arimano nohorukmu seliyon waharuk lit anggen fanowon fok teg ambeg ino anggen siyahon fok tebelug hirag-hirag larisi.

26Tot welatusama fok tirisi angge ino wilip atisireg anggen yihik ferisimu hoholangge anggolo wereg latisi.

27Hoholangge anggolo wereg latisimu ngi ahun ino fam otsiyen hiyag utuk lit, 'Nonowe, anggen fanowon eneg haren fok tirikin angge famen siyag-siyag angge nangginoho wilip atisi?' ulug onowe kapal harusa.

28Kapal harusama onowe inowen, 'Ap seliyonen anggen siyahon fok tirisimu wilip atisi,' irisimu otsiyen onowe fam, 'Hoholangge arima hene fisik lul ano?' ulug urusa.

29Ari urusama onowe inowen, 'Nori, hoholangge henetuk lit halihipteg fanowonet mangno roho hene fesehep ha nowen imbisiyek,' irisi.

30'Siyahonet fanowonet mangno roho wilip aruhureg wirik amag. Wirik aruhumu kong tuhup sambil ino anggen paltuk inap arimano fam: Hoholangge indok fam yaltukon fahet tam henetlihipteg het toho palu ruruk lit anggen fanowon eneg nibam kilabiyek ulug hiyag isahuk,' irisi," ulug Yesusen hiyag isibag.

31Yesusen wene winon eke indit toho hiyag isibag. "Allah ap obog toho Inikni aruhuwon ino fahet soluk anggen fam wirim haruk lit hiyag hisamin. Anggen ino ap misihen walug iyabukmu fok tirisi.

32Soluk anggen ino anggen winon su reg angge famen mondabi itik-itik angge wereg. Itik angge famen wilip atug su atukmu anggen winon famen wilip atukon tot teg angge famen soluk ino su atukmu suwe pohol ke larukon inggikmu ei wirik waharuk," ulug Yesusen hiyag isibag.

33Nin eke Yesusen indit toho hiyag isaruk lit, "Allah ap obog toho Inikni aruhuwon ino sig angge roti wiratukon fam wirim timin. Sig angge ari hiyap misihen wak larisireg ul hag angge ino kou hinahan winag harisireg ul ino fam kila feserisireg weregma kila ferisi angge ino unduk eneg turuk latisi," ulug Yesusen indit toho hiyag isibag.

34Wene obog toho ari Yesusen indit toho eneg hiyag isaruk latfag. Pikit toho eke uk fug angge indit toho eneg hiyag isaruk latfag.

35Indit toho hiyag isaruk latfahon ari atam wene hiyag isaruk latfag ahunen haharoho imbibahon hikit toho teko libag. Haharoho imbibag ane aru, "Anden wene indit toho hiyag isaruk lit pohol kinang wal tibag sambil ino famen map toho welatfahon Anden hiyag hisamin peruk lahi."

36Hiyag isibareg ap anggolo arimano fam hinibam lalihip ibareg ibam libag. Libareg weregma Otsiyen Onowe kapal haruk lit, "Anggen siyahon men fanowon men fahet indit toho hiyag esehenon arimano nir oho pikit toho hiyag nisimin," ibag.

37Ibagma Yesusen, "Anggen fanowon fok turuk ahun ihiyon ari At ap kinangmon atfahon ino fahet ihi.

38Yabuk ihiyon ari kinang aru fahet ihi. Anggen fanowon ari Allah umalikisi werehon fahet ihi, anggen siyahon ari siyahon umalikisi fahet ihi.

39Seliyonen anggen siyahon fok turuk ihiyon ari Iblis fahet ihi. Anggen kong turuk sambil ihiyon ari pohol kinang eleg aruhu sambil fahet ihi. Kong turuk inap ari malaikat Allah otsi fahet ihi.

40Hoholangge heneko het tuhupteg indok yaluhup hag toho pohol kinang eleg aruhu sambil ino ari roho tuhup.

41At ap kinangmon atfahon inowen Otsi mon enebuhumu ap siyag ane turuk lit ap inindi nina feseruk inap kinangma werehon obog toho palu enebuhup.

42Palu enebuhupteg indok suwon fam hik isahupmu eneyeg kilit matuk lit uba yatuk lamuhup.

43Ari tuhup sambil ino ap inindi pikit toho wenggel harukon arimano mo ket laharuk lit asinandi ruruk hag toho Inikni Allah men ambiyeg weregma enebe umbagpag turuk lamuhup. Ap sa isanggo wereg halug at inowen holukag," ulug Yesusen hiyag isibag.

44"Allah nit ap kinangmon obog toho fahet Ninikni aruhuwon ino fano-fano angge fam indit toho wirim timin," ulug Yesusen ibag. "Fano-fano angge ari kinang habuloho salegma ap ekeyen habul harukmen hiyaharisi. Hiyaharisireg nin sale feselug ibam larisi. Fano-fano angge hiyahaki ulug ahiyeg harisireg kinang ari an atmin ulug aren angge obog toho kinang ngi ahun ino wam fek ei yatuk hag toho og itisireg kinang ino at atisi," ulug Yesusen hiyag isibag.

45Yesusen nin eke hiyag isaruk lit, "Allah Ninikni aruhuwon ino ilembani fam wirim timin. Ap misihen ap wereg ke ilembani umbagpag turukon ayeg waroho wamin ulug yami ril laruk latisi.

46Yami ril larukmen ilembani fanowon misig umbagpag turukon yet harisi. Yet harisireg ibam larisimu aren angge obog toho ilembani onggo ulug ngi ahun ino og itisireg ilembani fanowon ino at atisi," ulug Yesusen hiyag isibag.

47Yesusen nin eke hiyag isaruk lit, "Allah ap kinangmon obog toho Inikni aruhuwon ino ikan watuk asum fam wirim timin. Ikan watuk asum ari ik ahummu pilaptusama ikan eke hag eke hag yuhar atusa.

48Yuhar atusama sum keleg irisimu ik ayegma lisoho imbik larusa. Imbik larusareg hur atusareg ikan fanowon eneko yuhare feruk lit siyahon hik isarusa.

49Allah fobik waruhu sambil ino ari hag toho tuhu. Ap siyahon men fanowon men malaikat fobik wamuhupteg minggir enebuhup.

50Minggir enebuhupteg siyahon indok suwon naruk ambeg hik isahupmu uba yatuk lit eneyeg kilit matuk lit welamuhup," ulug Yesusen hiyag isibag.

51Ari ulug hiyag isibareg Otsi fam, "Ihi ane obog toho aru hinindi anggar aha?" ibagma Otsiyen te, "Yu holehe," ibag.

52Ari ibagma Yesusen, "Musa wene oluk ahunen Allah ap obog toho Inikni aruhu ane fahet indi anggar atuk halug at ino o ngi ahun hag toho wereg lit fano angge andog toho forohowon arimano famen aren angge atamonet fobikonet filila roho wiliptuk ahun hag toho wereg," ulug hiyag isibag.

53Yesusen wene indit tohon arimano obog toho hiyag isibareg o inowen wilip atug libareg

54At welatfag ambeg ibam yugmu o sembahyang uruk ibamen ap wene hiyag isibag. Hiyag isibagma ap arimano lagmag ibareg, "Ap tu Oluk teg ane aru san hiyag itisimu Oluk atisi? Hihir eneptuk ane san Ineyap tirisi?

55At ino o wituk ahun ino amloho fug? At tu hiyap unuk Maria ino amloho weregma Otsi Yakobus men Yusuf men Simon men Yudas men wereg eleg?

56Erekisi nit men tuma wereg eleg? Aren uruk ane aru ap san Olukap tirisimu uruk?" ulug enele sahaltuk latfag.

57Enele sahaltuk latfareg inindi nin atfagma ninirim pibag. Ninirim pibagma Yesusen, "Allahn monde feruk ahun fahet ap obog tohowen fano peruk angge famen we ibam yugmu wereg inap otsi owesi menen ninirim peruk," ibag.

58Ari ibagma At ubam wenggel haruk latfag fugmu it sehelimuwen ap anggolo hihir enepfag fug. <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran