Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 >> 

1Bukankah aku ini ada sa; awrang Rasul? Bukankah b/eta ini sa; awrang mardika? Bukankah b/eta sudah meli-hat Jesus Christos, Tuhan kami? Bukankah kamu sen-diri ada pakardja; anku, di da-lam maha besar Tuhan?

2Djikalaw b/eta ini bukan ada Rasul bagi awrang lajin-lajin, bagi kamu tantu b/eta ada itu; karana tanda kasong-gohan deri pada pangkatku Rasul, itu djuga ada kamu di dalam maha Tuhan.

3Itu djuga ada penjahutan-ku pada awrang-awrang itu, jang pariksa-pariksa b/eta.

4Tijadakah kami kawasa, akan makan dan minom?

5Tijadakah kami kawasa membawa sama-sama satu sudara parampuwan, seperti bini, sarupa Rasul lajin-lajin itu, dan seperti sudara-sudara laki-laki maha Tuhan, dan K/efas?

6Ataw betul sadja pada b/eta ini dan pada Barnabas, tijada kawasa, akan tijada bakardja?

7Sijapa masok parang atas upahannja sendiri? Sijapatah perusah satu tatanaman po-hon-pohon anggwar, dantijada makan deri pada bowa-bowa-nja. Sijapa pijara satu kawan binatang dan tijada makan ajer susu deri pada kawan itu?

8Adakah tjara manusija b/eta katakan bagitu? Bukan-kah Tawrat lagi bilang itu?

9Karana di Tawrat Musa ada tersurat: "Djangan taroh tjabang mulut pada lembu jang mengirik bidji-bidjian." A-dakah barang kali Tuhan Allah bersusah tagal lembu-lembu?

10Ataw adakah Ija bilang itu tagal kami? Maka awleh karana kami ini sudah ter-surat, jang awrang tanggala haros tanggala atas pengha-rapan, dan awrang pengirik gendom haros mengirik dalam pengharapan akan mendapat.

11Djikalaw kami sudah tanam bagi kamu perkara-per-kara rochani, adakah itu ba-gitu besar, djikalaw kami mengambil deri pada kamu bowa-bowa badani?

12Djikalaw pada awrang lajin-lajin ada kawasa itu a-kan kamu, bukankah pada kami ini terlebeh? Tetapi ka-mi sudah tijada pake kawasa itu, tetapi kami menahan se-gala sasawatu akan djangan kasi barang katagahan pada Indjil Tuhan Christos.

13Tijadakah kamu tahu, bahuwa segala awrang itu jang melakukan pakardja; an di dalam Kaba, makan djuga deri Kaba? Dan bahuwa aw-rang-awrang itu, jang bijasa faduli medsbeh, dapat baha-gian deri medsbah?

14Bagitu lagi maha Tuhan sudah tantukan, bahuwa aw-rang-awrang itu, jang meng-chotbatkan Indjil, hidop deri Indjil.

15Tetapi sabarang apa pawn deri padanja itu, b/eta sudah tijada pake. Dan tijada ku menjurat itu, spaja djadi ba-gini rupa pada b/eta; karana lebeh bajik b/eta mati, deri jang barang sa; awrang bersija-sijakan kapudjianku ini.

16Karana djikalaw b/eta mengchotbatkan Indjil, itu bukan barang kapudjian ka-padaku, karana itulah satu kaharosan kapadaku; dan tji-laka padaku, djika tijada ku mengchotbatkan itu.

17Karana djikalaw ku-bo-wat itu dengan suka-suka hati, bagitupawn ada upahan pa-daku; dan djikalaw dengan kurang suka, pangkat pakar-dja; an itu ada djuga atas b/eta.

18Maka apatah sakarang upahanku? Itulah, jang se-dang b/eta mengchotbatkan In-djil, b/eta taroh Indjil Tuhan Christos di-luwar barang balandja dan tijada pake ka-wasaku di dalam Indjil.

19Karana sedang b/eta ini ada mardika deri samowa aw-rang, b/eta sudah djadikan sen-diriku akan hamba bagi sa-kalijen, sopaja b/eta ontong aw-rang-awrang terlebeh banjak.

20Dan pada awrang-aw-rang Jehudi b/eta sudah djadi sa; awrang Jehudi, sopaja b/eta ontong awrang-awrang Jehu-di; pada awrang-awrang jang ada di bawah sariet Tawrat, seperti sa; awrang jang di bawah sariet Tawrat, sopaja b/eta on-tong awrang-awrang jang di bawah sariet Tawrat.

21Pada awrang-awrang itu, jang ada di-luwar sariet Taw-rat, seperti sa; awrang jang a-da di-luwar sariet Tawrat (maski lagi, b/eta ini bukan ada di-luwar sariet Tawrat bagi Allah, tetapi di bawah sariet Tuhan Christos) itu-pawn, sopaja b/eta ontong aw-rang-awrang itu, jang ada di-luwar sariet Tawrat.

22Pada awrang-awrang jang lemah lombot, b/eta sudah djadi sa; awrang jang lemah lom-bot, sopaja b/eta akan bawleh ontong awrang jang lemah lom-bot; pada samowanja b/eta su-dah djadi segala sasawatu, sopaja deri samowanja b/eta paliharakan barang awrang.

23Maka samowanja itu aku bowat tagal Indjil, sopaja b/eta lagi dapat bahagian akan itu.

24Tijadakah kamu tahu, bahuwa di tampat lari baku-mangurebe, samowanja djuga lari, tetapi jang satu awrang sadja dapat tanda kamenang-an? Maka hendaklah kamu lari bagini rupa sopaja kamu tarima itu.

25Tetapi sasa; awrang jang baku-mangurebe, ija posoh dirinja deri segala sasawatu; dija awrang itu akan tarima satu makota kabinasa; an, te-tapi kami ini jang tijada ka-binasa; an.

26Bagitupawn b/eta ini ber-lari demekijen, bukan tjara raba-raba sadja; b/eta falun-ku, bukan sa; awleh-awleh falunku adara djuga;

27Tetapi b/eta paksa sija-sat tubohku dan deperham-bakan itu, agar djangan, se-dang b/eta mengchotbatkan pada awrang lajin-lajin, b/eta sendiri dapat terbowang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran