Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 6 >> 

1H/e kamu, anak-anak! hendaklah kamu dengar-deng-aran akaa ibu-bapa kamu di dalam maha Tuhan; karana itu ada patut.

2"Kasi hormat pada bapa-mu dan pada ibumu"; itulah titah jang pertama dengan sa-watu djandjian:

3"Sopaja angkaw beraw-leh salamat dan umor pan-djang di dunja."

4Dan kamu, h/e bapa-bapa! djangan kamu menggusarkan anak kamu, tetapi hendaklah kamu pijara marika itu di dalam adjaran dan natsihet maha besar Tuhan.

5H/e kamu, hamba-hamba, hendaklah kamu dengar-deng-aran kapada kamu punja tu-wan-tuwan menurut daging, itupawn dengan takotan dan gomitar, dengan katulusan hati, seperti kapada Tuhan CHRISTOS.

6Bukan berhadapan mata-mata sadja akan mentjahari muka manusija, tetapi seperti hamba-hamba Tuhan CHRIS-TOS, jang dengan sapunoh-punoh hati berbowat kahendak Allah,

7Jang ingat pakardja; an-nja dengan suka-suka hati kapada maha besar Tuhan, dan bukan pada manusija-manusija;

8Jang katahuwi, bahuwa sabarang apa jang bajik, jang manusija ada bowat, ija akan tarima itu deri maha Tuhan, bajik hamba, bajik awrang b/ebas.

9Dan kamu tuwan-tuwan! hendaklah kamu bowat akan marika itu bagitu djuga, dan berhenti deri djandji-djandji siksa, sedang kamu tahu, jang dija awrang punja Tu-han; dan jang ada kamu punja djuga, ada di dalam sawrga; dan jang padanja bukan ada ka; angkatan muka awrang.

10Dan beikot deri padanja h/e sudara-sudaraku! hendak-lah kamu djadi togoh di da-lam maha Tuhan dan di da-lam kowat kawasanja.

11Hendaklah kamu berpa-kekan kalangkapan sindjata Allah, sopaja kamu bawleh tinggal tatap, antara segala daja-upaja jang tjeredik itu deri pada lblis.

12Karana kami tijada ber-parang melawan daging dan darah, tetapi melawan pang-hulu-panghulu, melawan pe-ngawasa-pengawasa, melawan pemarenta-pemarenta alam ini, melawan segala djin kadja-hatan di langit.

13Tagal itu hendaklah ka-mu menangkap kalangkapan sindjata Allah, sopaja kamu bawleh berdiri togoh pada hari jang djahat, dan manakala kamu sudah mengganapi se-gala sasawatu, kamu bawleh tinggal tatap djuga.

14Bagitupawn hendaklah kamu berdiri togoh, lalu meng-ikat pinggang kamu dengan kabenaran, dan berpakekan-lah badju rante adalet;

15Dan taperalaslah kaki-kaki kamu dengan kalangkap-an Indjil perdame; an;

16Dan dengan samowanja itu, hendaklah kamu menang-kap salawaku iman, dengan jang mana kamu akan baw-leh bunoh-padamkan segala anak-panah api-api; an deri jang kapista itu.

17Dan hendaklah kamu mengambil kapas/eti salamat dan pedang Roch, ija itu per-kata; an Allah.

18Dan hendaklah kamu ber-sombajang pada santijasa wak-tu di dalam Roch, dengan pe-mohonan dan perminta; an do; a banjak-banjak; dan tinggallah berdjaga-djaga dengan sapu-noh-punoh berkandjang dan pemohonan awleh karana se-gala awrang mutaki;

19Dan lagi awleh karana b/eta ini, sopaja deberikan ka-padaku satu perkata; an, sedang aku membuka mulutku, a-kan menjatakan rahasija Indjil dengan kaluwasan;

20Awleh karana jang ma-na aku ini ada sa; awrang su-rohan dengan rante, sopaja dalamnja aku berkata-kata, sabagimana saharosnja aku berkata.

21Tetapi sopaja lagi kamu ini bawleh tahu segala hal achwalku, dan apatah ku-bo wat, bagitu djuga Tichikos, sudara jang tjinta dan ham-ba jang satija itu, di dalam maha Tuhan, akan memba-wa chabar kapada kamu, akan segala sasawatu itu;

22Jang akan maktsud itu djuga, aku sudah suroh dija datang kapada kamu, sopaja kamu bawleh tahu ka; ada; an kami, dan sopaja ija menghi-borkan hati-hati kamu.

23Adalah kiranja dame pada sudara-sudara sakalijen, dan pengasehan dengan iman, deri pada Allah Bapa, dan deri pada maha Tuhan JESUS CHRISTOS.

24Adalah kiranja nimet dengan sakalijen awrang, jang tjinta Tuhan kami JESUS CHRISTOS dengan tijada bim-bang. Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran