Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 9 : 4 >> 

Bali: Irika wenten tigang atak sangang dasa kulawarga saking suku Yehuda sane magenah ring Yerusalem. Katurunan Dane Peres putran Dane Yehuda ngadegang Dane Utai, putran Dane Amihud, putun Dane Omri makadados pamimpinnyane. Leluur danene sane tiosan, inggih punika Dane Imri miwah Dane Bani. Katurunan Dane Sela, okan Dane Yehuda, ngadegang Dane Asaya makadados pamimpinnyane. Katurunan Dane Serah, putran Dane Yehuda, ngadegang Dane Yeuel makadados pamimpinnyane.


AYT: Utai, anak Amihud, anak Omri, anak Imri, anak Bani, anak Peres, anak Yehuda.

TB: Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda.

TL: Otai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari pada bani Paris bin Yehuda.

MILT: Utai anak Amihud, anak Omri, anak Imri, anak Bani, keturunan Peres, anak Yehuda.

Shellabear 2010: Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yuda.

KS (Revisi Shellabear 2011): Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yuda.

KSKK: Utai putra Amihud, putra Omri, putra Imri, putra Bani, salah seorang dari putra Peres putra Yehuda.

VMD: Utai anak Amihud, Amihud anak Omri, Omri anak Imri, Imri anak Bani, Bani ialah keturunan Peres. Peres anak Yehuda.

BIS: Ada 690 keluarga dari suku Yehuda yang tinggal di Yerusalem, termasuk keturunan anak-anak Yehuda yang bernama Peres, Syela dan Zerah. Keturunan Peres dipimpin oleh Utai. Garis keturunan Utai dari bawah ke atas ialah Utai, Amihud, Omri, Imri dan Bani. Keturunan Syela dipimpin oleh Asaya. Ia adalah kepala keluarga. Keturunan Zerah dipimpin oleh Yeuel.

TMV: Keseluruhannya ada 690 keluarga daripada suku Yehuda yang tinggal di Yerusalem, termasuk keturunan anak-anak Yehuda yang bernama Peres, Syela, dan Zerah. Keturunan Peres dipimpin oleh Utai. Jurai keturunan Utai yang disusur sampai ke pangkal ialah Utai, Amihud, Omri, Imri, dan Bani. Keturunan Syela dipimpin oleh Asaya. Dia ketua keluarga. Keturunan Zerah dipimpin oleh Yeuel.

FAYH: Salah satu keluarga itu ialah keluarga Utai putra Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari kaum Peres putra Yehuda.

ENDE: 'Utai bin 'Amihut bin 'Omri bin Imri bin Bani, seorang dari anak-anak Peres bin Juda.

Shellabear 1912: Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari pada bani Peres bin Yehuda.

Leydekker Draft: Xutaj 'anakh laki-laki Xamihud, 'anakh laki-laki Xomrij, 'anakh laki-laki 'Imrij, 'anakh laki-laki Banij, deri pada benij Perets 'anakh laki-laki Jehuda.

AVB: Utai anak Amihud anak Omri anak Imri anak Bani, daripada keturunan Peres anak Yehuda.


TB ITL: Utai <05793> bin <01121> Amihud <05989> bin <01121> Omri <06018> bin <01121> Imri <0566> bin <01121> Bani <01137>, dari keturunan Peres <06557> bin <01121> Yehuda <03063>. [<01144>]


Jawa: Rama Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, saka turune Rama Peres bin Yehuda.

Jawa 1994: (9:4-6) Saka taler Yéhuda ana wong 690 sing manggon ing Yérusalèm, klebu ing kono turuné Yéhuda sing katelu, yakuwi: Pèrès, Syéla lan Zérah. Anak-turuné Pèrès dipimpin Utai. Sarasilahé Utai yèn saka ngisor mengkéné: Utai, Amihud, Omri, Imri, lan Bani. Anak-turuné Syéba dipimpin Asaya. Asaya kuwi penggedhéné kulawarga. Anak-turuné Zérah dipimpin Yeuèl.

Sunda: (9:4-6) Ti kaom Yuda anu maratuhna di Yerusalem teh aya 690 kulawarga. Turunan anu mencarna ti Peres bin Yuda dikapalaanana ku Utai bin Amihud bin Omri. Imri jeung Bani oge karuhun Utai keneh. Turunan anu mencarna ti Selah bin Yuda di kapalaan ku Asaya. Asaya jadi kapala kulawargana. Turunan anu mencarna ti Serah bin Yuda dikapalaanana ku Yehuel.

Madura: Badha nem atos sangang polo kalowarga dhari suku Yehuda se enneng e Yerusalim, tamaso’ toronanna tra-pottrana Yehuda se anyama Peres, Syela ban Zerah. Toronanna Peres epimpin Utai. Garis toronanna Utai dhari baba ka attas iya areya Utai, Amihud, Omri, Imri ban Bani. Toronanna Syela epimpin Asaya, se daddi kapala kalowarga. Toronanna Zerah epimpin Yeuwel.

Bugis: Engka 690 kaluwarga polé ri suku Yéhuda iya monroé ri Yérusalém, muttama’ni wija-wijanna ana’-ana’na Yéhuda iya riyasengngé Pérés, Syéla sibawa Zérah. Wija-wijanna Pérés ripimpingngi ri Utai. Jori wija-wijanna Utai polé ri yawa liyasé iyanaritu Utai, Amihud, Omri, Imri sibawa Bani. Wija-wijanna Syéla ripimpingngi ri Asaya. Aléna ritu kapala kaluwarga. Wija-wijanna Zérah ripimpingngi ri Yéuél.

Makasar: Nia’ 690 kaluarga battu ri suku Yehuda ammantang ri Yerusalem, antama’ tommi turungang battua ri Yehuda niarenga Peres, Syela, siagang Zerah. Turungang battua ri Peres nipimpingi ri Utai. Garisi’ turungang battua ri Utai, battu rawa sa’genna nai’, iamintu: Utai, Amihud, Omri, Imri, siagang Bani. Turungang battua ri Syela nipimpingi ri Asaya. Iami a’jari kapala kaluarga. Turungang battua ri Zerah nipimpingi ri Yeuel.

Toraja: Utai, anakna muane Amihud, anakna muane Omri, anakna muane Imri, anakna muane Bani, dio mai bati’na Peres, anakna muane Yehuda;

Karo: Lit 690 keluarga i bas suku Juda nari si ringan i Jerusalem. Si jadi peminpin kesusuren Peres, anak Juda eme: Utai anak Amihut, kempu Omri. Nini-ninina si deban eme Imri ras Bani. Si jadi peminpin kesusuren Sela anak Juda, eme Asaya; ia me peminpin keluargana. Si jadi peminpin kesusuren Sera anak Juda, eme Jewel.

Simalungun: Humbani halak Juda: si Utai anak ni si Amihud, anak ni si Omri, anak ni si Imri, anak ni si Bani, na humbani anak ni si Peres, anak ni si Juda.

Toba: Si Utai, i ma anak ni si Amihud, i ma anak ni si Omri, i ma anak ni si Imri, i ma anak ni si Bani, sian pinompar ni si Peres anak ni si Juda.


NETBible: The settlers included: Uthai son of Ammihud, son of Omri, son of Imri, son of Bani, who was a descendant of Perez son of Judah.

NASB: Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, from the sons of Perez the son of Judah.

HCSB: Uthai son of Ammihud, son of Omri,son of Imri, son of Bani,a descendant of Perez son of Judah;

LEB: From the descendants of Perez, son of Judah, was Uthai, who was the son of Ammihud, grandson of Omri, and great–grandson of Imri. (Imri’s father was Bani.)

NIV: Uthai son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, a descendant of Perez son of Judah.

ESV: Uthai the son of Ammihud, son of Omri, son of Imri, son of Bani, from the sons of Perez the son of Judah.

NRSV: Uthai son of Ammihud, son of Omri, son of Imri, son of Bani, from the sons of Perez son of Judah.

REB: Judahites: Uthai son of Ammihud, son of Omri, son of Imri, son of Bani, a descendant of Perez son of Judah.

NKJV: Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the descendants of Perez, the son of Judah.

KJV: Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.

AMP: Uthai son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the sons of Pharez son of Judah.

NLT: One family that returned was that of Uthai son of Ammihud, son of Omri, son of Imri, son of Bani, a descendant of Perez son of Judah.

GNB: There were 690 families of the tribe of Judah who lived in Jerusalem. The descendants of Judah's son Perez had as their leader Uthai, the son of Ammihud and grandson of Omri. His other ancestors included Imri and Bani. The descendants of Judah's son Shelah had as their leader Asaiah, who was the head of his family. The descendants of Judah's son Zerah had Jeuel as their leader.

ERV: Uthai was Ammihud’s son. Ammihud was Omri’s son. Omri was Imri’s son. Imri was Bani’s son. Bani was a descendant of Perez. Perez was Judah’s son.

BBE: Uthai, the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the sons of Perez, the son of Judah.

MSG: Uthai son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, from the line of Perez son of Judah;

CEV: There were six hundred ninety people from the Judah tribe who settled in Jerusalem. They were all descendants of Judah's three sons: Perez, Shelah, and Zerah. Their leaders were Uthai, Asaiah, and Jeuel. Uthai was the son of Ammihud and a descendant of Omri, Imri, Bani, and Perez. Asaiah was a descendant of Shelah; Jeuel was a descendant of Zerah.

CEVUK: There were six hundred and ninety people from the Judah tribe who settled in Jerusalem. They were all descendants of Judah's three sons: Perez, Shelah, and Zerah. Their leaders were Uthai, Asaiah, and Jeuel. Uthai was the son of Ammihud and a descendant of Omri, Imri, Bani, and Perez. Asaiah was a descendant of Shelah; Jeuel was a descendant of Zerah.

GWV: From the descendants of Perez, son of Judah, was Uthai, who was the son of Ammihud, grandson of Omri, and great–grandson of Imri. (Imri’s father was Bani.)


NET [draft] ITL: The settlers included: Uthai <05793> son <01121> of Ammihud <05989>, son <01121> of Omri <06018>, son <01121> of Imri <0566>, son <01121> of Bani <01137>, who was a descendant of Perez <06557> son <01121> of Judah <03063>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 9 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran