Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 17 >> 

1Engka séddi nabi riyaseng Elia. Assalenna poléi ri Tisbe, séddiwi kota polé ri daéra Giléad. Riséuwaé esso laowi ri Arung Ahab sibawa makkeda, "Nasabbing PUWANG iya tuwoé, Allataala iya nasompaé tau Israélié sibawa iya utumaningiyé, upaissengiwi Puwang makkedaé ri lalenna duwa iyaré’ga telluttaung mangoloéwé dé’e gaga matu cinoddo iyaré’ga bosi muwi céddé, sangadinna rékko iyya powadai."

2Purairo makkedani PUWANGNGE lao ri Elia,

3"Salaini onrongngéwé. laono ri alau ri liwenna Salo Yordan sibawa assubbuno kuwaro ri seddéna ana’ Salo Kérit.

4Weddikko ménung polé ri ana’ saloéro, na kao-kaoé Usuro matu tiwirekko inanré."

5Naturusini Elia paréntana PUWANG-ngéro, nanalao ri ana’ Salo Kérit nanaonro kuwaro.

6Ménunni polé ri ana’ saloéro, sibawa manré roti nenniya juku iya natiwié kao-kao tungke élé sibawa arawéng.

7Labe’nana siyagangngaré wettu ittana, marakko toni iyaro ana’ saloé nasaba dé’gaga bosi.

8Nainappa makkeda PUWANGNGE lao ri Elia,

9"Makkekkuwangngé harusu’ko lao ri kota Sarfat, seddéna Sidon sibawa monro kuwaro. Purani usuro séddié janda kuwaro kuwammengngi nawérékko inanré."

10Nanalaona Elia ri Sarfat. Wettunna lettu ri sumpanna kotaéro, naitani séddié janda paddeppungeng aju tunung. Namakkeda Elia lao ri jandaéro, "Ibu, tulukka alangnga céddé uwai rinung."

11Wettunna iyaro jandaé joppa untu’ malai uwaiéro, makkedani Elia, "Ibu, tiwireng tokka céddé roti."

12Nappébali iyaro jandaé, "Nasabbing PUWANG iya tuwoé, Allataala iya nasompaé Bapa’, mattanroka makkedaé dé’ uwappunnai roti. Banna mappunnaika sikemmo labbu tarigu ri laleng mangko’é, sibawa céddé minnya zaitun ri laleng botolo’é. Paddeppungekka aju tunung untu’ nasui iyaro bahang céddé’é, kuwammengngi weddikka manré silaong ana’ku. Iyanaro inanréta paccappurengngé; purairo ritajeng mani bawang amatétta."

13Namakkeda Elia, "Aja’ mubata-bata, Ibu! Taébbuna inanré untu’ Ibu sibawa ana’na Ibu. Iyakiya riyolonaro ébbuno riyolo séddi roti baiccu polé ri labbu’éro sibawa minnya’éro, namutiwii mai.

14Saba’ PUWANGNGE, Allataala iya nasompaé tau Israélié, powadai makkedaé iyaro mangko’é tuli mallise’i matu labbu, sibawa iyaro botolo’é tuli mallise’i matu minnya narapi wettunna PUWANGNGE kiring bosi lao ri linoé."

15Nanalaona iyaro jandaé pogau’i aga iya napowadaé Elia. Nanappunnai telluna appassadiyangeng inanré iya genne’é untu’ siyagangngaré esso ittana.

16Na pada-pada iya puraé napowada PUWANGNGE naolai Elia, iyaro mangko’é tuli mallise’i labbu, sibawa iyaro botolo’é tuli mallise towi minnya.

17Siyagangngaré wettu ri munrinna iyaro ana’na jandaé nakennai lasa. Pédé maitta pédé maladde lasana angkanna maté.

18Namakkeda iyaro jandaé lao ri Elia, "Atanna Allataala, magi napogau’i Bapa’ gau’éwé lao ri iyya? Poléiga Bapa’ untu’ nassabariwi Allataala naéngngerangngi dosaku, angkanna harusu’i maté ana’ku?"

19Nappébali Elia, "Tiwii iyaro ana’é lao mai." Nainappa nala Elia iyaro ana’ worowané polé ri indo’na, nanatiwii ri bili’ langga yasé’é, ri bili’ iya naonroiyé Elia. Napaléwuni Elia iyaro ana’é ri yasé’na onrong atinrongngé.

20Nainappa massempajang sibawa sadda maloppo, "Oh PUWANG, Allataalaku, magi Mupapoléi acilakangngéwé ri yasé’na jandaéwé? Purana napappéruma na makkekkuwangngé Muwunoi ana’na!"

21Purairo wékkatellu Elia naoppangi iyaro ana’é, nanassempajatto, "Oh PUWANG, Allataalaku, tennapodo patuwoi iyaé ana’é!"

22Naéngkalingani PUWANGNGE sempajanna Elia; iyaro ana’é mammulani mannyawa sibawa tuwo paimeng.

23Nainappa nonno Elia polé ri bili’na nanatiwi towi iyaro ana’é lao ri indo’na sibawa makkeda, "Bu, engkaniyé ana’na Ibu! Tuwoni paimeng!"

24Nappébali iyaro jandaé, "Uwissenni makkekkuwangngé Bapa’ iyanaritu atanna Allataala sibawa ada-adanna Bapa’ mémeng tongeng poléi ri PUWANGNGE!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran