Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 3 >> 

1Itani pékkugi Allataala mamaséiki angkanna nangakuiki selaku ana’-ana’-Na. Mémeng idi iyanaritu Ana’-ana’na Allataala. Iyanaro saba’na lino iya majaéwé dé’ naissekki, saba’ linoéwé dé’ naissengngi Allataala.

2Saudara-saudara iya upojiyé! Idi makkekkuwangngé iyanaritu Ana’-ana’na Allataala, iyakiya keadaatta matti dé’pa namanessa. Iyakiya riissengngi makkedaé rékko poléi Kristus, mancajiki matu pada-pada Aléna, saba’ taitai matu ri laleng keadaan-Na iya sitongennaé.

3Sininna tauwé iya mappunnangiyéngngi iyaé paddennuwangngé lao ri Kristus, najagaiwi aléna kuwammengngi natonget-tongeng mapaccing, mapaccing polé ri dosaé pada-padato Kristus mapaccing.

4Tau iya pogau’é dosa, najjalékkaiwi hukkunna Allataala, saba’ dosaé iyanaritu pelanggarang lao ri hukkunna Allataala.

5Muwisseng makkedaé poléi Kristus untu’ leddai dosa-dosana tolinoé, sibawa makkedaé dé’gaga dosa ri laleng aléna.

6Sininna tau iya tuwoé masséddi sibawa Kristus, dé’ natteru-teru pogau’ dosa. Tau iya matteru-terué pogau’ dosa, dé’ naengka naitai Kristus iyaré’ga naissengngi Aléna.

7Ana’-ana’ku, aja’ muleppessangngi muwi niga papusako. Tau iya pogau’éngngi élona Allataala, iyanaritu ana’-ana’na Allataala pada-pada muto Kristus iyanaritu Ana’na Allataala.

8Iyakiya tau iya matteru-terué pogau’ dosa, ana’nai iyanaritu Ibillisi’, saba’ Ibillisi’ pammulanna mupa namadosa. Untu’ iyanaé napolé Ana’na Allataala, iyanaritu untu’ mancuru’i jama-jamanna Ibillisi’.

9Tau iya mancajiyénna Ana’na Allataala, dé’ natteru-teru pogau’ dosa, saba’ sipa’na muto Allataala engka ri aléna. Sibawa nasaba iyaro Allataala Ambo’na, nadé’ naulléi matteru-teru pogau’ dosa.

10Iyanaé assisalanna ana’-ana’na Allataala sibawa ana’-ana’na Ibillisi’: nigi-nigi dé’ napogau’i élona Allataala, iyaré’ga dé’ namaséiwi saudarana, tenniyai ana’na Allataala.

11Pammulanna mupa naripalettu iyaé birittaé lao ri iko: Harusu’ki mamaséiwi séddié lao ri laingngé.

12Aja’ tapada-pada Kaing, iya mancaji ana’ Ibillisi’é sibawa mpunoi padaorowanéna muto. Aga saba’na Kaing naunoi padaorowanéna? Saba’ gau’-gau’ iya napogau’é salai, iyakiya gau’-gau’ iya napogau’é padaorowanéna iyanaritu tongengngi.

13Rimakkuwannanaro, Saudara-saudaraku, aja’ muhérang rékko sining taunna linoé nabenciko.

14Taissenni makkedaé massuni’ polé ri amaténgngé, sibawa létté lao ri atuwongngé. Taissengngi iyaro, saba’ tamaséiwi pada-padanna saudarata. Tau iya dé’é namamasé, bettuwanna rikuwasai mupi ri amaténgngé.

15Tau iya benciyéngngi saudarana iyanaritu pabbunoi, na muwisseng makkedaé séddié tau pabbuno dé’ nappunnai atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé.

16Nallalengi iyaé nataissengngi carana mamaséiwi pada-padatta: Purani nabbéréyang Kristus atuwon-Na untu’ idi. Rimakkuwannanaro, harusu’ tokki mabbéréyangngi atuwotta untu’ Saudara-saudarata!

17Séddié tau iya agennekengngé mitai saudarana akurangeng, iyakiya dé’ namaélo tulungngi saudaranaro, pékkugi iyaro tauwé mulléi makkeda makkedaé namaséiwi Allataala?

18Ana’-ana’ku! Aja’ tamaséiwi banna ri témué iyaré’ga banna ada-ada bawang. Sitinajaki makkamasé sibawa pammasé iya tongengngé, iya ripabuttiyé sibawa pangkauketta.

19Pékkugiwi carata missengngi makkedaé muttama’ki ana’-ana’na Allataala iya tongengngé, naweddingngi tennang atitta ri yolona Allataala.

20Taissenni makkedaé rékko ripasalaki ri atitta, pangissengenna Allataala lebbi battowai naiya pangissengenna ati marilaletta, enrengngé makkedaé naissengngi iya manem-manenna.

21Jaji, Saudara-saudaraku iya upojiyé, rékko ati marilaletta dé’ napasalaki, weddikki mangolo ri Allataala sibawa abaraningeng.

22Na aga riyéllau polé ri Aléna, talolongengngi, nasaba matinuluki ri parénta-parénta-Na sibawa pogau’i aga iya pésennangiyéngngi atin-Na.

23Iya napparéntangngé lao ri idi iyanaritu: Harusu’ki mateppe’ lao ri Ana’-Na, iyanaritu Yésus Kristus, sibawa harusu’ki sisullé siyamaséi, pada-pada iya puraé napparéntang Kristus lao ri idi.

24Sininna tau iya matinulué lao ri parénta-paréntana Allataala, tuwoi masséddi sibawa Allataala, enrengngé Allataala tuwoi masséddi sibawa mennang. Sibawa taissengngi makkedaé Allataala tuwoi masséddi sibawa idi, nasaba purai nawérékki Roh-Na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran