Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 2 >> 

1Iyanaro saba’na na harusu’ki pédé’ mattonget-tongeng makkatenning risining pappagguruwanna Allataala iya puraé riyéngkalinga, kuwammengngi aja’ tasalaiwi atepperetta.

2Sining paseng iya napalettu’é sining malaéka’é lao ri néné-nénéta manessani tongeng, na tau iya dé’é naturusiwi iyaré’ga napatoiwi tarimai pahukkungeng iya sicoco’é.

3Apalagi nasibawang asalamakeng iya lebbi héba’é naiya sining pasengngéro! Rékko dé’ tajampangiwi asalamakengngéro, tentuni dé’ taleppe matu polé ri pahukkungengngé. Saba’ Puwangngé muto ritu iya bunge’-bunge’é mappallebbangengngi asalamakengngéro, nasining tau iya bunge’-bunge’é méngkalingai purani napabutti atongengenna lao ri idi.

4Ri lainnaéro, turu’i Allataala péwatangiwi asabbiyanna iyaro sining tauwé ri laleng napakangkana maddupa-rupang anu makalallaing enrengngé gau’-gau’ iya dé’é padanna kuwaéttopa mabbagé-bagéyangngi sining pabbéré polé ri Rohna Allataala situru élo-Na muto.

5Sining malaéka’é dé’ nalolongeng akuwasang polé ri Allataala untu’ paréntai lino baru iya mangoloé, iyanaritu lino iya mattengngangngé ribicaraé.

6Sibalé’na, riséuwaé bagiyang ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Aga iyaro rupa tauwé, oh Allataala, angkanna maéloki méngngerangngi? Rupa tauwé banna rupa tau bawang, iyakiya mujampangiwi!

7Untu’ wettu iya cinna’é Mupancajiwi céddé lebbi ri yawa naiya malaéka’é. Tawéréngngi tudangeng iya malebbié sibawa marajaé,

8enrengngé pancajiwi makuwasa ri yasé’na sininna séuwa-séuwaé." Nah, rékko ripowadai Allataala pancajiwi rupa tauwé "makuwasaiwi sininna séuwa-séuwaé," iyaro bettuwanna makkedaé dé’gaga muwi séddi iya dé’é na ri yawana akuwasanna rupa tauwé. Namuni makuwasai rupa tauwé ri yasé’na sininna séuwa-séuwaé.

9Iyakiya idi purani riita Yésus makuwasaiwi! Ripancajiwi céddé lebbi ri yawa naiya malaéka’é untu’ wettu cinna’é, kuwammengngi ri laleng akessingeng atinna Allataala weddingngi maté untu’ sininna rupa tauwé. Riitani makkekkuwangngé riwéréng tudangeng iya malebbié sibawa marajaé nasaba purai manrasa-rasa gangka maté.

10Mémeng sipato’ni Allataala — iya pinruéngngi sininna séuwa-séuwaé untu’ akkatta-Na muto — mébbui Yésus pappassalama’ iya sukkué naolai anrasa-rasangngé. Nallalengiro naulléi Allataala mérai maéga tau untu’ maccowé ripakaraja silaong Yésus. Saba’ Aléna pattimpa laleng lao ri mennang untu’ weddingngi ripassalama’.

11Yésus pépaccingiwi rupa tauwé polé ri dosa-dosana mennang; na Aléna iya pépaccingiyéngngi, enrengngé mennang iya ripépaccingiyéro, pada-padai mappunnai séddi Ambo’. Iyanaro saba’na Yésus dé’ namasiri mangakuiwi mennanro selaku saudara-saudara-Na.

12Makkedai Yésus lao ri Allataala, "Maéloka mabbirittangngi lao ri saudara-saudara-Ku passalenna Iko. Maélo-Ka poji-Ko ri laleng addeppu-deppungenna mennang."

13Makkeda towi Yésus, "Maélo-Ka mamménasa lao ri Allataala." Sibawa makkeda towi, "Iyanaé Iyya, silaong ana’-ana’ iya puraé nabbéréyang Allataala lao ri Iyya."

14Nasaba sining tau iya nateppué iyaro ana’é, iyanaritu mahlu’ tolino iya weddingngé maté, na Yésus muto mancaji pada sibawa mennang enrengngé tuwo ri laleng keadaang tolinoé. Napogau’i makkuwaéro, kuwammengngi nasibawang amatén-Na naulléi mancuru’i Ibillisi’ iya makuwasaiyéngngi amaténgngé.

15Nasibawang caraéro napalettu’i sining tau iya sillampéé umuru’na ripowata nasaba métaui ri amaténgngé.

16Manessani makkedaé tenniya malaéka’ iya Natulungngé, sangadinna wijanna Abraham.

17Bettuwanna iyaé, makkedaé harusu’i mancaji pada-pada saudara-Na ri laleng sininna gau’é. Nanallalengiro weddingngi mancaji Imang Lompo iya matinulué sibawa maressé babuwaé. Nasaba pattumaninnaro, weddingngi riyaddampengeng dosa-dosana tolinoé.

18Sibawa nasaba aléna pura manrasa-rasa enrengngé ricobai, nanaulléi tulungngi sining tau iya nakennaé paccobang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran