Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 33 >> 

1Naitani Yakub Esau polé sibawa eppa datu taunna. Rimakkuwannanaro nabagéni ana’-ana’na ri Léa, Rahél sibawa iya duwa gundi’na.

2Nataroni iya duwa gundi’na silaong ana’-ana’na mennang ri yolo, nainappa Léa silaong ana’-ana’na, nainappa Rahél sibawa Yusuf ri munri senna.

3Joppani Yakub ri munrinna maneng mennang, nanaddeppériwi kakana, nanasuju’ narapi wékkapitu.

4Iyakiya lariwi Esau duppaiwi Yakub, nainappa nakaddao sibawa bauwi. Nasiteri-terinna iya duwa tauwéro.

5Wettunna naita Esau sininna iyaro makkunraié sibawa ana’-ana’é, makkutanani, "Niga mennang iya engkaé sibawakkoé?" Nappébali Yakub, "Ana’-ana’ku mennang, Allataala pura mabbéréyangngi iyaro ana’-ana’é lao ri iyya."

6Purairo malluruni sining gundi’é sibawa ana’-ana’na mennang, nainappa suju’.

7Nainappa poléni Léa sibawa ana’-ana’na, na iya paccappurengngé maddeppé iyanaritu Yusuf sibawa Rahél nainappa suju’ maneng mennang.

8Nakkutana Esau, "Aga akkattamu sibawa kalompo-kalompo iya uwéwaé siruntu dénré?" Nappébali Yakub, "Untu’ pésennangiwi atinna Kaka."

9Iyakiya makkedai Esau, "Genne’ni waramparakku, dé’ naparelluna muwérékka hadiya."

10Nakkeda Yakub, "Aja’! Rékko purana’ pésennangiwi atinna Kaka, tarimani pakkasuwiyakkué. Untu’ aléku, rékko uwitai rupanna Kaka, padani rékko uwitai rupanna Allataala, nasaba makkumani bessana Kaka lao ri iyya.

11Uwéllauwi, tarimani pakkasuwiyang iya utiwiéwé. Allataala pura mamaséika sibawa mabbéréyangngi sini-sininnaé iya uwapparelluwangngé." Matteruni Yakub maddessa angkanna natarima Esau iyaro pabbéréna.

12Nainappa makkeda Esau, "Laono mai tasadiya-sadiya untu’ joppa, maéloka joppa poddiyoloiko."

13Nappébali Yakub, "Naisseng Kaka makkedaé iyaé ana’-ana’é malemmai, na iyya harusu’ka matutu lao ri sininna olokolo iya mappasusué. Rékko ririmpai mapperi-peri, namuni banna siesso bawang, matéi matu iyaro sininna olokolo’é.

14Joppano lebbi riyolo, maccinrolapa sibawa madoddo. Uwakkulléyappi matu joppa masitta sibawa olokolo’ku enrengngé ana’-ana’kué angkanna udapii Kaka ri Edom."

15Nakkeda Esau, "Rékko makkuwaitu, makessinni utarongekko siyagangngaré ana’ buwaku." Iyakiya mappébaliwi Yakub, "Aja’na, mumassussa-sussa, maéloma bawang sennangiwi atinna Kaka."

16Makkuwaniro iyaro essoé joppani Esau lisu ri Edom.

17Iyakiya Yakub laowi ri Sukot, nainappa patettong bola untu’ aléna sibawa onrong accinaungeng untu’ olokolo’na. Iyanaro saba’na nariyaseng iyaro onrongngé Sukot.

18Ri laleng allalengengngé polé ri Mésopotamia, lettu’ni Yakub sibawa salama ri kota Sikhem ri tana Kanaan, nainappa napatettong kémana riséddié padang ri seddéna kotaé.

19Iyaro padang onrong akkémanna naelliwi polé ri tau wija-wijanna Hémor, ambo’na Sikhem, ellinna sératu dowi péra’.

20Nainappa patettong mézba kuwaro sibawa masengngi "El, Allataala Israélié".


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 33 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran