Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 36 >> 

1Iyanaé wija-wijanna Esau iya riyasengngétto Edom.

2Kawingngi Esau sibawa tellu makkunrai Kanaan, iyanaritu: Ada, ana’ Elon tau Hét; Oholibama, ana’ Ana sibawa eppona Zibéon tau Héwi;

3Basmat, ana’ Ismaél sibawa anrinna Nébayot.

4Ada jajiyangngi Elifas, Basmat jajiyangngi Réhuél,

5sibawa Oholibama jajiyangngi Yéus, Yaélam sibawa Korah. Sininna ana’éro jajiwi ri wanuwa Kanaan.

6Nainappa Esau nasalai Yakub nalao ri wanuwa laingngé tiwii sininna bainéna, ana’na sibawa sininna tau iya engkaé ri bolana, silaong sininna olokolo’na enrengngé waramparanna iya nalolongengngé ri Kanaan.

7Massarangngi Esau polé ri Yakub nasaba maéga senna waramparanna mennang angkanna dé’ naulléi mennang sionrong. Nappani paimeng wanuwa iya naonroiyé mennang dé’ nagenne untu’ akkinanréng olokolo’na mennang iya maéga senna’éro.

8Na Esau iya riyasengngétto Edom, mattette’i ri daéra buluna Séir.

9Iyanaé wija-wijanna Esau, néné-nénéna tau Edongngé.

10Bainéna Esau iya riyasengngé Ada jajiyangngi séddi ana’ worowané, asenna Elifas. Na Elifas mappunnaiwi lima ana’ worowané, iyanaritu: Téman, Omar, Zéfo, Gaétam sibawa Kénas. Elifas mappunnaiwi gundi, asenna Timna. Jajiyangngi ana’ worowané iya riyasengngé Amalé’. Bainéna Esau iya riyasengngé Basmat jajiyangngi séddi ana’ worowané iya riyasengngé Réhuél. Na Réhuél mappunnaiwi eppa ana’ worowané, iyanaritu: Nahat, Zérah, Syama sibawa Miza.

11(36:10)

12(36:10)

13(36:10)

14Bainéna Esau iya riyasengngé Oholibama, iyanaritu ana’na Ana sibawa eppona Zibéon, jajiyangngi tellu ana’ worowané, iyanaritu: Yéus, Yaélam sibawa Korah.

15Iyanaé kapalana suku-suku wija-wijanna Esau: Elifas, ana’ macowana Esau, iyanaritu toriyolona suku-suku mangoloéwé: Téman, Omar, Zéfo, Kénas,

16Korah, Gaétam sibawa Amalé’. Iya maneng mennang wija-wijanna Ada, bainéna Esau.

17Réhuél, ana’na Esau, iyanaritu toriyolona suku-suku mangoloéwé: Nahat, Zérah, Syama sibawa Miza. Iya manenna mennang wija-wijanna Basmat, bainéna Esau.

18Suku-suku mangoloéwé iyanaritu wija-wijanna Esau polé ri bainéna iya riyasengngé Oholibama ana’na Ana, iyanaritu: Yéus, Yaélam sibawa Korah.

19Iya manenna sukuéro wija-wijanna Esau.

20Pabbanuwa aslinna tana Edom ribagéi iyanaritu suku-suku wija-wijanna Séir, tau Horié. Iyaro suku-sukué iyanaritu: Lotan, Syobal, Zibéon, Ana, Disyon, Ezer sibawa Disyan.

21(36:20)

22Lotan iyanaritu toriyolona appanna Hori sibawa Héman. (Lotan mappunnaiwi ana’dara, iyanaritu Timna.)

23Syobal iyanaritu toriyolona appang: Alwan, Manahat, Ebal, Syéfo sibawa Onam.

24Zibéon mappunnaiwi duwa ana’ worowané, iyanaritu Aya sibawa Ana. (Ana iyanaé iya lolongengngéngngi mata-mata uwai pellaé ri padang kessi’é, wettunna nampi kaleddé-kaleddé’na ambo’na.)

25Ana iyanaritu ambo’na Disyon, na Disyon toriyolona sining appang: Hémdan, Esyban, Yitran sibawa Kéran. Ana mappunnai towi séddi ana’ makkunrai, asenna Oholibama.

26(36:25)

27Ezer toriyolona appang: Bilhan, Zaawan, sibawa Akan.

28Disyan toriyolona appang: Us sibawa Aran.

29Iyanaé suku-suku Hori ri wanuwa Edom: Lotan, Syobal, Zibéon, Ana, Disyon, Ezer sibawa Disyan.

30(36:29)

31Ri wettu dé’napa naengka arung mapparénta ri Israélié, sining mangoloéwé mapparéntai ri tana Edom matturu-turuseng: Béla ana’ Béor polé ri Dinhaba. Yobab ana’ Zéra polé ri Bozra. Husyam polé ri daéra Téman. Hadad ana’ Bédad polé ri Awit (aléna ritu iya cauéngngi tau Midiangngé ri laleng musué ri daéra Moab). Samla polé ri Masréka. Saul polé ri Réhobot ri wiring saloé. Baal-Hanan ana’ Akhbor. Hadar polé ri Pahu (bainéna riyaseng Méhétabeel, ana’ Matréd sibawa eppona Mazahab).

32(36:31)

33(36:31)

34(36:31)

35(36:31)

36(36:31)

37(36:31)

38(36:31)

39(36:31)

40Esau iyanaritu toriyolona suku-suku Edom iya mangoloéwé: Timna, Alwa, Yétet, Oholibama, Ela, Pinon, Kénas, Téman, Mibzar, Magdiél sibawa Iram. Tungke suku mabbéréyangngi asenna lao ri daéra iya naonroiyé.

41(36:40)

42(36:40)

43(36:40)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 36 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran