Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 107 >> 

1"Sukkuru’no lao ri PUWANGNGE saba’ makessingngi, pammasé-Na mannennungengngi."

2Powadani iyaro makkolik-koling, éh iko iya puraé ripassalama polé ri asussangngé.

3Purano ripaddeppungeng polé ri wanuwa-wanuwa laingngé, polé ri alau sibawa yajang, manorang sibawa yattang.

4Engka sollé ri padang makkale-ale’é, sibawa dé’ naissengngi laleng laowé ri onrong riyonroiyé ri kotaé.

5Alupurengngi mennang sibawa adekkang sibawa ateddéngeng sininna amménasanna.

6Ri laleng asussang mangobbii mennang lao ri PUWANGNGE, sibawa paleppe’i mennang polé ri aperisengngé.

7Napimpingngi mennang molai laleng malempué lao ri onrong riyonroiyé ri kotaé.

8Sitinajai mennang sukkuru lao ri PUWANGNGE nasaba pammasé-Na, nasaba sining ébbu-Na iya mappabengngaé untu’ tolinoé.

9Saba’ Napassauwi tau iya madekkaé, sibawa bolloiwi tau malupué sibawa sininna iya makessingngé.

10Engka tappangkung ri laleng pettangngé, tau ritahang iya manrasa-rasaé ri laleng balenggu bessié,

11saba’ purai mennang maronta lao ri Allataala sibawa dé’ najampangiwi paréntana Iya Pommatanré.

12Nareppo’i atinna mennang sibawa jamang marejjing; sempé’i mennang na dé’gaga mattulung.

13Ri laleng asussang mangobbii mennang lao ri PUWANGNGE, sibawa paleppe’i mennang polé ri aperisengngé.

14Natiwii mennang massu polé ri pettangngé, sibawa poloi balenggunna mennang.

15Sitinajai mennang sukkuru lao ri PUWANGNGE nasaba pammasé-Na, nasaba sining ébbu-Na iya mappabengngaé untu’ tolinoé.

16Saba’ Naruttungngi sining tange tembagaé, sibawa reppo’i sining paccala bessié.

17Engka madongo sibawa manrasa-rasa nasaba dosa-dosana mennang, enrengngé risissa nasaba asalanna mennang.

18Maciddi’i mennang lao ri sininna inanré, macawé’ni ajjalenna mennang.

19Ri laleng asussang mangobbii mennang lao ri PUWANGNGE, nanapaleppe’i mennang polé ri aperisengngé.

20Napajjappai mennang sibawa parénta-Na, sibawa paleppe’i mennang polé ri kalebbonna kuburu’é.

21Sitinajai mennang sukkuru lao ri PUWANGNGE nasaba pammasé-Na, nasaba sining ébbu-Na iya mappabengngaé untu’ tolinoé.

22Leppessanni mennang sukkuru sibawa tiwi pakkasuwiyang, sibawa mabbirittangngi pangkauken-Na sibawa élok-kélong marennu.

23Engkato sompekiwi tasi’é sibawa kappala, untu’ sappa dallé ri tasi malowangngé.

24Naitai mennang sining pangkaukenna PUWANGNGE, winru-Na iya makalallaingngé ri tasi’é.

25Nasaba parénta-Na mangirii anginrajaé sibawa pasiyappo’-appo’éngngi bombangngé.

26Tarakka matanré sining kappala’é ri yelle’é, nainappa naggeppuwang ri borina dolangengngé. Teddéng abaraningenna sining tauwé moloiwi abala maloppo makkuwaéro.

27Malingngi mennang sibawa tassulus-sulung pada-pada tau mabo’é sibawa ateddéngeng akkaleng.

28Ri laleng asussang mangobbii mennang lao ri PUWANGNGE, sibawa paleppe’i mennang polé ri aperisengngé.

29Anginraja iya majjallo’é Nasuroi mammekko, mancaji tennang toni sining bombangngé.

30Masennanni mennang saba’ labe’ni anginrajaé; Natiwini mennang ri pelabuhang iya nattujuiyé.

31Sitinajai mennang sukkuru lao ri PUWANGNGE nasaba pammasé-Na, nasaba sining ébbu-Na iya mappabengngaé untu’ tolinoé.

32Napakalabbai mennang arajanna PUWANGNGE ri tengngana umma’-Na, sibawa pojiwi Aléna ri laleng addeppu-deppungenna tomacowa-cowaé.

33Napinrai sining saloé mancaji padang kessi mancajiwi mata uwai tana iya makarossaé.

34Tana commo’é Napancajiwi padang pejjé, nasaba jana sining tau iya monroiyéngngi.

35Padang kessi’é Napinrai mancaji kullang uwai, tana rakkoé mancaji mata uwai.

36Nataroi sining tau malupué kuwaro; patettongngi mennang kota untu’ naonroi mennang.

37Naamporiwi mennang sining dare’na sibawa mattaneng anggoro, nainappa paddeppungeng wassélé iya maonaé.

38PUWANGNGE mpéréngngi mennang maéga ana’, sibawa matterui mabbija-bija olokolo’na.

39Iyakiya ricaui mennang nacéddé mani monro nasaba anrasa-rasang sibawa attenrekeng iya mabecco’é.

40PUWANGNGE pakariyawai sining panguwasana, sibawa suroi mennang sollé ri padang makkale-ale iya dé’é gaga lalenna.

41Iyakiya tau kasiyasié Napaleppe’i polé ri asussanna mennang, tattambai kaluwargana pada-pada bimbala makkonrongngé.

42Riitai ri tau malempué sibawa marennu, iyakiya tau majaé ri pammekkoi.

43Tennapodo tau mapanré pikkiri’i sininna gau’éro sibawa mangakuiwi makkedaé tette’i PUWANGNGE mamaséiwi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 107 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran