Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ratapan 3 >> 

1Iyya ritu tau iya puraé péneddingi anrasa-rasang, nasaba nakennaka caina Allataala.

2Pédé mabéla Nassarénréngekka ri laleng onrong iya mapettang kape’é.

3Riyunruka makkolik-koling, temmamasé puppu esso.

4Naébbui watakkaléku malo senna, sibawa polo buku-bukukku.

5Nasalipurika sibawa sara nenniya anrasa-rasang.

6Napassaka monro ri laleng pettangngé pada-pada tau iya maté ri wettu labe’é.

7Nasibawang balenggu iya masse’é Nasiyoka, angkanna dé’gaga laleng massu ri aléku.

8Kelli’ka méllau pattulung, iyakiya dé’ namaélo Allataala maréngkalinga.

9Nalawa-lawaiwi lalekku sibawa témbo’-témbo’ batu.

10Pada-padai beruwangngé mattajeng, pada-padai singaé mangadang.

11Nalellukka narapi lésséka polé ri lalengngé, nainappa nasapé-sapé’ka sibawa nasalai.

12Napaggettengngi uso pana-Na, sibawa pancajika attujuwanna ana’ panana.

13Nabettui tubukku ana’ panana gangka natoddo lise lalekku.

14Puppu esso nacawa-cawaika sininna tauwé, sibawa ripancaji assindirikeng.

15Banna apaireng iya Nawéréngngékka untu’ inanré sibawa énungekku.

16Naggosokengngi rupakku ri tanaé, Naggappukengngi isikku ri batué angkanna mapolo.

17Maittani dé’ umarasa saléwangeng; uwallupaini pékkugiwi pappénedding asennangengngé.

18Dé’na uwappunnai ataromporeng, lennye’ni paddennuwakku ri PUWANGNGE.

19Pikkiri’i asollérekku sibawa acilakakku samanna manré racung iya mapaié.

20Matteru-terui upikkiri gau’éro, angkanna tattenre batékku.

21Namuni makkuwaro tokkongngi paimeng paddennuwakku, wettunna uwéngngerang gau’éwé:

22Pammaséna PUWANGNGE mannennungengngi, dé’ naengka nacappu pammasé-Na,

23tuli barui tungke esso tongeng, matinulu senna’i PUWANGNGE!

24PUWANGNGE iyanaritu waramparakku séddi-séddié. Rimakkuwannanaro, mamménasaka ri Aléna.

25Makessingngi PUWANGNGE lao ri tau iya maddennuwangngé ri Aléna, sibawa lao ri tau iya sappaéngngi.

26Jaji, makessinni mattajekki sibawa tennang narapi polé PUWANGNGE mabbéré pattulung;

27makessinni magguruki mancaji sabbara ri wettu malolota mupa.

28Wettunna PUWANGNGE mabbéré anrasa-rasang, sitinajaki tudang alé-alé sibawa mammekko.

29Leppessakki pakariyawai alé sibawa manyara, nasaba naullé engka mupa paddennuwang.

30Namuni rileppa’ki sibawa ripakatuna, sitinajai ritarima maneng iyaro.

31Saba’ dé’ nasampéyakki matu PUWANGNGE untu’ mannennungeng.

32Puranana mabbéré anrasa-rasang maressé babuwasi, nasaba tette’i Namaséiki sibawa pammasé iya dé’é paggangkanna.

33Dé’ nasibawangngi cenning ati leppessakki manrasa-rasa sibawa messé.

34Rékko tattenre’i nyawata ri laleng tahanangngé,

35rékko ateddéngekki ha’ iya nabbéréyangngé PUWANGNGE,

36nasaba ripasibalékengngi adélékengngé, pastini naisseng PUWANGNGE sibawa najampangi.

37Rékko dé’ napuwéloi PUWANGNGE séuwaé, pasti dé’ aga-aga naullé pogau’ tauwé untu’ iyaro.

38Makessing sibawa maja napajoppai banna nasaba paréntana PUWANGNGE.

39Magi naharusu tauwé maddaréké rékko rihukkungngi nasaba dosa-dosana?

40Makessikki salidikiwi atuwotta, sibawa lisu ri PUWANG Allataala ri surugaé. Laono mai tatimpa’i atitta sibawa massempajang,

41(3:40)

42"Madosaki sibawa maronta’ki lao ri Iko, oh PUWANG, na dé’ Muwabbéré paddampeng.

43Mulellukki sibawa Muwuno, tassubbui paressé babuwa-Mu ri laleng cai-Mu.

44Cai-Mu pada-padai ellung iya maumpe senna’é angkanna sempajatta dé’ naulléi bettui.

45Puraki Mupancaji pada-pada warowoé ri pakkitanna sininna linoé.

46Napakatunaki sininna balitta sibawa nacawa-cawai;

47nakennaki acilakang sibawa ancurukeng, enrengngé tuwo ri laleng bahayaé sibawa amétaurengngé.

48Massolo’i uwai matakku pada-pada saloé nasaba ancuru’ni bangsaku.

49Maéloka teri temmappésau,

50narapi Iko, oh PUWANG ri surugaé tajampangiki.

51Messéni atikku mitai totona sining makkunraié ri kotata.

52Pada-pada manu’-manu’é, nalellukka balié iya temmakkéalasangngé céccéka.

53Ri laleng bujung iya marakkoé nabuwakka tuwo-tuwo nainappa natébukka sibawa batu.

54Ménré’ni uwai lettu ri ulukku, naumappikkiri, — ‘Cappuni curitaku!’

55Oh PUWANG, mangobbika lao ri Iko, polé ri borina bujung iya maliyungngéro.

56Uwéllauwi sibawa masero aja’ Mutongkoi daucculim-Mu lao ri paréllaukku kuwammengngi Mutulukka. Na-Muwéngkalingai sempajakku, na-Mupolé maddeppé; makkeda-Ko, ‘Aja’ mumétau.’

57(3:56)

58Polé-Ko méwaiwi parakaraku, oh PUWANG, purani Mupassalama nyawaku.

59Muwitai ja iya napogau’é lao ri iyya, rancana majana balié iya céccéékka. Rimakkuwannanaro, oh PUWANG, éwaiwi parakaraku.

60(3:59)

61Iko, PUWANG, méngkalingaka ripakatuna; Muwisseng sininna rancanana mennang.

62Nabicaraka mennang puppu esso. Untu’ cilakaika, mébbui mennang rancana majaé.

63Polé ri éléé lettu ri wennié, ripancajika addicawang.

64Hukkungngi mennang situru pangkaukenna, oh PUWANG.

65Tanroiwi mennang, sibawa leppessangngi mennang monro ri laleng apettu-paddennuwangngé.

66Lellungngi sibawa paccappu manengngi mennang narapi mennang cappu risaring polé ri linoé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ratapan 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran