Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Rut 2 >> 

1Mappunnaiwi Naomi séddi anggota kaluwarga polé ri lakkainna iya matéénna, Elimélékh. Iyaro tauwé sugi sibawa riyakkitangi. Asenna Boas.

2Riséuwaé esso makkedai Rut lao ri Naomi, "Indo’, mapparamisika maélo lao ri dare’é untu’ mitté gandong iya sempé’é polé ri limanna sining paréngngalaé. Upérasai tentu engka tau iya leppessangngékka matu pogau’i gau’éro." Nappébali Naomi, "Makessinni na’, laono!"

3Nalaona Rut ri dare’é sibawa mitté gandong maccowériwi sining paréngngalaé. Nasitujuwangngi laowi ri dare appunnangenna Boas.

4Dé’ namaitta rimunrinna engkani Boas polé ri Bétléhém sibawa mabbéré selleng lao risining paréngngalaé, adanna, "Tennapodo PUWANGNGE sibawakko." Nappébali sining paréngngalaé, "Tennapodo PUWANGNGE barakkakiwi Bapa’."

5Nanakkutana Boas ri mandoro’na, "Niga iyaro makkunraié?"

6Nappébali iyaro mandoro’é, "Makkunrai bangsa Moab iya nappa polé silaong Naomi polé ri wanuwa Moab.

7Méllau paramisiwi ri iyya kuwammenngi naripalalo maccowé ri munrinna sining paréngngalaé untu’ mitté gandong iya sempé-sempé’é. Sipongenna élé najjama matteru, na makkekkuwangngé mappésau untu’ passauwi tekkona cinampe ri kalampangngé."

8Nanakkeda Boas lao ri Rut, "Coba méngkalingai riyolo. Aja’na mulao mitté gandong ri dare’na tau laingngé. Itté bawanno kuwaé silaong sining pajjamaku iya makkunraié. Pénessaiwi mennang kégai lao méngngala. Tuli accowériwi mennang sibawa aja’ mumabéla polé ri mennang. Rékko madekkako, ala bawanno uwai polé risining bémpa iya puraénna naliseki sining pajjama worowané. Purani uwapparéntang kuwammengngi aja’ mennang nagangguko."

9(2:8)

10Naéngkalinganaro, suju’ni Rut ri yolona Boas sibawa makkeda, "Pa’, dé’ usitinaja tarima aggaukeng iya makessing makkuwaéro polé ri Bapa’. Iyya’é tau laikka sibawa dé’ nasitinaja lolongeng pajjampana Bapa’!"

11Nappébali Boas, "Purani uwéngkalinga passalenna sininna séuwa-séuwaé iya mupogau’é lao ri matuwammu sipongenna maté lakkaimmu. Uwisseng makkedaé musalaini tomatowammu sibawa kampong assalemmu untu’ lao sibawa monro kuwaé silaong sining tau iya dé’éppa muwissengngi.

12Tennapodo PUWANGNGE wale’i sininna akessingemmu. Tennapodo mutarimai aga iya sitinajaé nawérékko PUWANGNGE, Allataalana Israélié, nasaba poléno untu’ mallinrung ri Aléna!"

13Nappébali Rut, "Makessing senna Bapa’ lao ri iyya, namuni iyya dé’ upada-pada sibawa pajjamana Bapa’. Abessangenna Bapa’ nasaléwori senna’i atikku."

14Narapinana wettunna untu’ manré, makkedani Boas lao ri Rut, "Laono mai taanré. Iyaé pakkanriyanna." Namanréna Rut silaong sining paréngngalaé. Mabbéré towi Boas gandong ripanggang, namanréna Rut gangka messo. Puranana manré, engka mupa sésana.

15Nainappa laosi Rut mangitté gandong. Laonana, makkedani Boas lao risining paréngngalana, "Rékko naittéi gandong iya pura risiyoénna, leppessang bawanni. Aja’ mupakasirii iyaré’ga macairiwi. Makessingengngi muwattungkaiwi reddu’i taccéddé-céddé iya puraé risiyoro, namupasempékengngi kuwammengngi naittéi."

16(2:15)

17Matteru bawanni Rut mangitté gandong ri dare’é narapi arawéng. Puranana nakkunrureng daramé-daramé gandongngéro untu’ paddunui lise’na polé ri batanna, annessana napaddeppungenni kira-kira seppulo kilo.

18Nainappa lisu ri kotaé sibawa tiwi wassélé itténaro nanappaitangngi lao ri matuwannaro siyaga égana pura naitté. Sibawa nawéréng toni iyaro matuwanna inanré iya dé’é naulléi paccappui wettunna manré.

19Namakkedana Naomi lao ri aléna, "Kégako lolongeng iya manennaé? Ridare’na nigako majjama iya essoéwé? Tennapodo Allataala barakkakiwi tau iya kédo makessingngé lao ri ikoro!" Nanacuritani Rut lao ri Naomi makkedaé dare onronna mangitté gandonro iyanaritu appunnangenna séddi worowané riyaseng Boas.

20Nakkeda Naomi, "Iyaro tauwé kaluwarga macawé’ta. Aléna ritu harusu mattanggung jawa lao ri idi. Tennapodo PUWANGNGE barakkakiwi. Tuli narupaiwi PUWANGNGE jancin-Na, muwi lao ri tau iya tuwoé mupa iyaré’ga lao ri mennang iya matéénna."

21Nainappa makkedasi Rut, "Indo’, iyaro tauwé makkeda towi makkedaé weddikka matteru mangitté gandong silaong sining pajjamana narapi pura maneng riyéngngala sininna wassélé dare’na."

22Nappébali Naomi lao ri Rut, "Ya, na’, mémeng lebbi kessikko majjama silaong sining pajjama makkunraié ri dare’na Boas. Saba’, rékko laoko ri dare’na tau laingngé, weddikko naganggu tauwé kuwaro!"

23Rimakkuwannanaro, tette’ni Rut maccowériwi sining pajjama makkunraié ri dare’na Boas. Mangitté gandonni kuwaro narapi pura maneng éngngalangngé — muwi éngngalang mammulangngé iyaré’ga éngngalang paccappurengngé. Na ri lalennaro monroi Rut silaong matuwa makkunrainna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Rut 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran