Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 7 >> 

1Mabbicarai PUWANGNGE lao ri iyya,

2"Eh tolino dé’é namannennungeng, Iyya, PUWANG Iya Pommatanré, maélo powadai iyaé lao ri tana Israélié: Iyanaé paccappurenna curitana sininna wanuwaéwé!"

3Makkedai PUWANGNGE, "Eh Israélié, narapini makkekkuwangngé accappuremmu. Mupérasai matu cai-Ku. Uwadélékiko matu situru sibawa pangkaukemmu iya matunaé.

4Dé’ uwamaséiwi matu iyaré’ga mabbéré paddampeng lao ri iko. Uhukkukko matu sibawa sininna atunang iya puraé mupogau’. Namuwissengngi matu makkedaé Iyya ritu PUWANG."

5Iyanaé iya napowadaé PUWANG Iya Pommatanré lao ri bangsa Israélié, "Nakennako matu abala.

6Makkekkuwangngé maccappa manenni. Iyanaé accappuremmu. Dé’na gaga paddennuwanna ri alému.

7Maccappa manenni untu’ alému, éh bangsa iya monroé ri tanaéwé. Makkekkuwangngé dé’na pésta-pésta risining mézbamu ri bulué, iya engkaé banna akacaungeng bawang.

8Dé’na namaitta namupéneddingiwi matu cai-Ku iya maseroé. Uwadélékiko situru sibawa pangkaukemmu. Uwale’i matu lao ri iko sininna pangkaukemmu iya matunaé.

9Dé’ Uwamaséiwi matu iyaré’ga Uwaddampengekko. Uhukkukko matu situru sibawa sininna atunang iya puraé mupogau’. Namuwissengngi matu makkedaé Iyya ritu PUWANG sibawa Iyya ritu hukkukko."

10Narapini esso abalaé untu’ bangsa Israélié. Sassai ajapparusengngé. Narapini coppo’na atempongngé.

11Abeccokengngé nassabariwi lebbi maéga ja. Sininna asugirengngé, arajangngé sibawa akalabbarenna mennang cappui matu dé’ nabbaté.

12Masitta’i polé wettunna, macawé’ni essona! Pangellié sibawa pabbalu’é dé’ aga-aga saro nalolongeng, saba’ pahukkungenna Allataala nakennai sininna tauwé.

13Dé’gaga padangkang iya dé’é narapii lolongengngi paimeng aga iya puraé nabalu, saba’ caina Allataala nakennai nigi-nigi. Tau majaé dé’ nasalama matu.

14Moniwi tarompé’é na sininna tauwé sadiya-sadiyai. Iyakiya dé’ muwi séddi tau joppa lao ri ammusurengngé, saba’ caina Allataala kennai sininna tauwé.

15Risining lalenna kotaé engka musu, risining bolaé engka sai sibawa akkadéreng. Nigi-nigi engka ri saliweng kota matéi matu ri laleng musué, sibawa iya monroé ri kotaé nakennai matu lasa sibawa akkadéreng.

16Leppe’i matu sibagiyang nanalari lao ri bulué. Kuwaro pada-padai matu mennang jangang-jangang iya rirukkaé polé ri lompo-lompo’é; maddaréké manengngi matu nasaba dosa-dosana mennang.

17Tungke tauwé mancaji malemmai matu limanna sibawa kédo uttuna.

18Pakéi matu mennang kaing karung sibawa ténré sibatangngi matu tubunna. Rikellui matu ulunna mennang sibawa ripakasiri.

19Nabuwangngi matu ulawengngé sibawa péra’é ri lalengngé pada-pada warowoé, saba’ ri esso napallessuna caina PUWANGNGE, iyaro ulawengngé sibawa péra’é dé’ naulléi passalama’i mennang, mala purai napatassolla mennang ri laleng dosaé. Dé’ naulléi mennang makkégunangngi untu’ pajinnaiwi napessunna iyaré’ga untu’ lisekiwi babuwana.

20Riyolo mabangka’i ri paramatana mennang iya magelloé, iyakiya nasaba napakéi mennang untu’ mébbu barahala-barahala iya mappakaciddi-ciddi’é, naébbui PUWANGNGE waramparanna mennanro mancaji séuwa iya mappakatau-taué.

21Makkedai PUWANGNGE lao ri bangsa Israélié, "Uleppessangngi matu sining tau laingngé rampo’ko. Narampasa’i matu sining tau majaé waramparammu sibawa napanajisi’i.

22Dé’ matu utinda rékko nasolangiwi Bola-Ku sibawa nacarépaiwi sining parampo’é.

23Mancaji kacauni sininna wanuwaé; kégi-kégi engka abbunowang sibawa abeccokeng.

24Upapoléi matu bangsa-bangsa iya kaminang majapperué untu’ tudangiwi sining bolamu. Métaui matu sining tau porému iya baranié narékko Uleppessangngi iyaro bangsa-bangsaé mancuru’i onrong-ngonrong assompammu.

25Nakennai matu mennang amesséng sibawa apettu-paddennuwangeng, nainappa sappa adaméngeng, iyakiya dé’ naruntu’i mennang.

26Abalaé sibawa karéba majaé poléi matu matteru-teru. Muwéllauwi matu kuwammengngi sining nabié maéloi mabboto, iyakiya dé’ nawedding mennang. Makkuwatoro sining imangngé dé’ nappunnai aga-aga untu’ riyappagguruwang lao ri umma’é, sibawa sining pamimpingngé acappurenni pangaja.

27Mpatingngi matu arungngé, pettu paddennuwangngi ana’ pattolaé sibawa ténréi matu ra’ya’é nataro tau. Uhukkukko matu situru sibawa sininna pangkaukemmu sibawa madélékiko pada-pada iko madélékiwi tau laingngé. Namuwissengngi matu makkedaé Iyya ritu PUWANG."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran