Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 44 >> 

1Makkedai PUWANGNGE, "Engkalingai, éh Yakub atak-Ku, éh Israélié, umma upilé-Ku!

2Iyya ritu PUWANG iya pancajiyékko, iya tappaékko mappammulai ri parémmanang, sibawa iya tulungngékko. Aja’ mumétau, iko ritu atak-Ku, umma ripilé-Ku iya Uwamaséiyé.

3Saba’ maélo-Ka tiri uwai ri tana iya marakkoé, sibawa passolo’i sining saloé ri tana iya makarossaé. Maélo-Ka mabbéréyangngi akuwasak-Ku lao ri wija-wijammu, sibawa barakkakiwi ana’ eppomu.

4Tuwoi matu sibawa macommo pada-pada wellaé ri seddéna uwai, pada-pada pong gandarusaé ri wiring saloé.

5Tasséddi-séddi tau mangakuiwi matu aléna appunnangek-Ku, sibawa polé siyempe sibawa wija-wijanna Yakub. Tungke-tungke mokii ri limanna: Appunnangenna PUWANGNGE, sibawa teppui aléna anggota umma’na Allataala."

6Iyanaé adanna PUWANG Iya Pommakuwasaé, Arung sibawa pallinrunna Israélié, "Iyya Allataala Iya Posséuwaé, iya pammulangngé sibawa paccappurengngé.

7Nigana pada-pada Iyya? Suroi mangaku! Leppessanni nappaissengeng sibawa pabuttiwi ri Iyya! Niga pura botoi wettu mangoloé mappammulai pammulanna lettu paccappurenna linoé?

8Bangsa-Ku, aja’ mumétau iyaré’ga tasséleng; dé’ga napolé ri yolo lettu makkekkuwangngé purani Uboto aga iya kajajiyangngé? Iko ritu sabbi-sabbik-Ku. Pallinrung iya laingngé dé’gaga sibawa dé’ Uwissengngi."

9Sining tau iya mébbué dato-dato barahalaro dé’ nakkéguna, sibawa déwata-déwata iya nasompaé mennanro dé’ akkégunana. Sining tau iya sompaéngngi dato-dato’éro butai sibawa dé’ aga-aga naisseng, rimakkuwannanaro masirii matu.

10Siya-siyai mébbu dato-dato ricuwang sibawa sompai selaku déwata!

11Tongeng, sininna tau iya sompaéngngi dato-dato’é masirii matu. Tau iya mébbuéngngi dato-dato’éro tolino biyasa. Suroi mennang malluru massibawa; pasti mennang métau sibawa masiri.

12Panré bessié malai sipolo bessi nainappa natappa ri laleng apié nenniya lanroi sibawa palu-palu. Najamai sibawa sininna awatangeng iya engkaé ri aléna. Ri wettu najamana, malupui, madekkai sibawa posoi.

13Panré ajué mukkuru’i ajué. Nagambara’i patta-pattana sibawa puwalé, nasobbi’i sibawa pakkakkasa’na sibawa pancajiwi dato-dato tolino iya mamelloé, nainappa nataro ri lalempolana.

14Naullé aju iya napaké assalenna poléi ri aju camaraé, aju érué iyaré’ga aju terpentin iya natubbangngé ri ale’é. Wedditto tanengngi aju salam nainappa natajeng narapi bosié patuwoi.

15Sibagiyang polé ri ajuéro napancajiwi aju tunung untu’ maddellang sibawa mattunu roti nenniya mappanggang juku, namasennanna. Maddellangngi sibawa makkeda, "Wah, manyameng tongeng sibawa mapella! Mappésennang tongeng iyaé apié!" Sésana iyaro ajué napakéi untu’ mébbu dato-dato. Cuku’i sompai sibawa makkeda, "Iko ritu déwataku, passalama’ka!"

16(44:15)

17(44:15)

18Madonggo tongeng sining tau pada-padaéro! Natongkoi matanna sibawa atinna mennang angkanna dé’ najeppuiwi aga-aga.

19Iyaro pakkébbu dato-dato’é dé’ narapii pikkiri’i, "Iyaro ajué sibagiyang utunu, na osinna upakéi untu’ mattunu roti sibawa mappanggang juku untu’ inanréku. Nainappa sésana iyaro ajué upancajiwi dato-dato. Jaji makkekuwangngé sompaka sipolo aju!"

20Iyaro pangkaukengngé pada muwi sibawa manré awu. Iyaro tauwé ripapusai ri pikkiranna iya madonggoé, angkanna dé’na naritulung. Dé’ naulléi mangakuiwi makkedaé dato-dato iya engkaé ri limannaro bellé simata.

21Makkedai PUWANGNGE, "Engngerang manengngi iyaé, éh Israélié, saba’ iko ritu atak-Ku. Iyya tappako, sibawa atak-Kuko, Israél, dé’ Uwallupaiko matu!

22Ulellungngi asalammu pada-pada ellungngé, Upaddésu’i dosamu pada-pada saléwué. Lisuno ri Iyya, saba’ purano Upaleppe!"

23Gorano marennu, éh langi, Gora-gorano, éh bagiyang lalenna linoé! Gorano marennu, éh sining bulu! makkuwatoro ale’é sibawa tungke ajué ri lalenna! Saba’ purani PUWANGNGE nappaitang arajan-Na ri laleng napaleppe’na Israélié umma’-Na.

24Mappakkuniyé adanna PUWANG Pappassalama’mu iya tappaékko sipongenna ri laleng parémmanang, "Iyya’na PUWANG iya pancajiyéngngi sini-sininnaé, iya alé-alénaé pallebba’i langié, sibawa tenriduwang napancajiwi linoé.

25Iyya ritu rusa’i botona tukang pabotoé, sibawa macculé-culéiwi tukang pappalakiyaé. Ubantai ada-adanna tau mapanré, apanrénna mennang Upancajiwi adonggong.

26Iyya ritu pakkasse’i ada-adanna atak-Ku, sibawa pogau’i rancana iya napannessaé suro-Ku, makkedaka makkedaé riyonroiwi matu paimeng Yérusalém, sibawa kota-kotana Yéhuda Upatettongngi matu paimeng; Upalisui matu sésa-sésana.

27Iyya ritu iya makkedaé lao ri borina tasi’é: Nonnono! Maélo-Ka rakkoiwi sining salomu.

28Iyya ritu iya makkedaé lao ri Korésy, ‘Iko ritu mapparéntangek-Ka matu, sibawa pogau’i sininna élo-Ku. Paréntangngi kuwammengngi naripatettong paimeng Yérusalém, sibawa Bolana PUWANGNGE ripalénne’i pallanggana.’"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 44 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran