Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

PERUMPAMAAN BENDAHARA TJURANG JANG TJERDIK

1Dan bersabdalah Jesus kepada murid-muridNja pula: Ada seorang hartawan mempunjai seorang bendahara jang didakwa padanja, bahwa ia memboroskan harta tuannja.

2Lalu dipanggilnja bendahara itu dan berkata kepadanja: Apa jang kudengar tentangmu? Berilah perhitungan atas segala urusanmu. Tak boleh engkau mendjabat bendahara lagi!

3Berpikirlah bendahara itu serta berkata dalam hatinja: Apakah jang hendaknja kuperbuat, sebab kini tuanku memetjatkan saja dari djabatan? Untuk mentjangkul saja tidak kuat, untuk mengemis saja malu.

4Ha, saja tahu apa jang hendak kuperbuat, supaja setelah dipetjat saja diterima orang dalam rumah mereka.

5Dan dipanggilnja sekalian orang jang berutang pada tuannja. Ia berkata kepada jang pertama: Berapa utangmu pada tuanku?

6Sahut orang itu: Seratus bat minjak. Kata bendahara itu: Inilah surat utangmu, duduklah lekas dan tulislah: limapuluh!

7Kepada seorang lain ia berkata: Engkau ini, berapa utangmu? Sahut orang itu: seratus kor terigu. Kata bendahara: Inilah surat utangmu, tulislah: delapanpuluh!

8Lalu tuan memudji bendahara itu sebab dia bertindak dengan tjerdik, karena memang putera-putera dunia ini lebih tjerdik dalam pergaulan dengan sesamanja dari pada putera-putera tjahaja.

9Karena itu Aku bersabda kepadamu: Berusahalah mempergunakan mamon jang tak sah itu untuk mendapat sahabat-sahabat bagimu, supaja apabila habis mamon itu, mereka menjambut kamu kedalam perkemahan abadi.

MURID-MURID HARUS MENDJADI BENDAHARA-BENDAHARA JANG BAIK

10Barang siapa setia dalam perkara ketjil, dia djuga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak djudjur dalam perkara ketjil, dia djuga tidak djudjur dalam perkara-perkara besar.

11Djadi, kalau kamu terdapat tidak setia dalam mengurus mamon jang tak sah, siapakah jang akan mempertjajakan kepadamu harta-harta sedjati?

12Dan kalau kamu tidak setia terhadap kepunjaan orang lain, siapakah jang menjerahkan hartamu sendiri kepadamu?

13Tak mungkin seorang hamba bertuankan dua orang. Ia akan membentji jang seorang dan mengasihi jang lain, ataupun ia setia kepada jang seorang dan mengabaikan jang lain. Tak mungkin kamu bertuankan Allah dan si mamon serentak.

DJIWA KEBENDAAN KAUM PARISI

14Semuanja itu terdengar oleh orang-orang parisi, dan sebab lobanja akan uang mereka mentjemoohkan Jesus.

15Tetapi Ia bersabda kepada mereka: Kamu itu pura-pura saleh didepan mata orang, tetapi Allah tahu akan hatimu. Apa jang megah dalam pandangan manusia, adalah djidjik dalam pandangan Allah.

TENTANG HUKUM TAURAT

16Hukum Taurat beserta Nabi-nabi berlaku sampai kedatangan Joanes, tetapi kemudian dari itu Keradjaan Allah dimaklumkan, dan setiap orang akan merebutnja dengan berdjuang.

17Tetapi lebih mudah langit dan bumi ini lenjap daripada satu noktah dari hukum Taurat hilang.

18Barang siapa mentjeraikan isterinja, lalu mengawini seorang lain, dia berbuat zinah; dan siapa jang mengawini wanita jang ditjeraikan oleh lakinja, diapun berbuat zinah.

PERUMPAMAAN SEORANG KAJA DAN LASARUS JANG MISKIN

19Ada seorang hartawan jang biasa berpakaian beledu merah dan kain halus, lagi sehari-hari berpesta dengan kemewahan.

20Dan ada pula seorang pengemis bernama Lasarus jang berbaring pada pintu rumah orang kaja itu: badannja berpekung seluruhnja.

21Ia ingin menghilangkan laparnja dengan remah-remah jang djatuh dari medja tuan jang kaja itu, dan andjing-andjing datang mendjilat luka-lukanja.

22Pada suatu hari pengemis itu meninggal, lalu dibawa oleh Malaekat-malaekat kedalam pangkuan Abraham. Djuga orang kaja itu meninggal, lalu dikuburkan.

23Dan dalam sengsaranja dialam maut ia menengadah dan tampak kepadanja Abraham dengan Lasarus dipangkuannja.

24Iapun berseru: Hai bapaku Abraham, kasihanilah aku: kirimlah Lasarus, supaja ia mentjelupkan udjung djarinja dalam air, lalu datang menjegarkan lidahku, sebab terlalu hebat penderitaanku dalam njala api ini.

25Kata Abraham kepadanja: Hai anakku, ingatlah engkau sudah memperoleh kesenanganmu sepandjang hidupmu, sedangkan Lasarus bersengsara; sekarang ia dihiburkan dan engkau dalam sengsara.

26Tambah pula, antara kamu dan kami ada djurang jang dalam, sehingga orang jang hendak menjeberang dari sini kepadamu, tidak dapat. Tidak mungkin pula seorang dari sana menjeberang kepada kami.

27Kata orang itu: Kalau demikian, saja minta hendaknja bapa kirim dia kerumah bapaku,

28sebab ada lima saudaraku lagi; hendaknja ia menasehati mereka, supaja djangan sampai merekapun masuk kedalam tempat penderitaan ini kelak.

29Kata Abraham kepadanja: Moses dan Nabi-nabi ada pada mereka; hendaklah mereka mendengarkan dia.

30Kata orang itu: Betul, bapaku Abraham, tetapi kalau seorang dari antara orang mati datang kepada mereka, tentu mereka bertobat.

31Tetapi Abraham mendjawab: Kalau mereka tidak mau mendengarkan Moses dan Nabi-nabi, tentu sadja mereka tidak djuga dijakinkan oleh seorang mati jang bangkit.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran