Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA2006]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 3 >> 

1Sumurupa, yèn ing dina-dina pungkasan bakal ana mangsa kang rekasa.

2Wong bakal padha mung mikir awaké dhéwé lan karem bandha. Bakal padha umuk lan gumunggung, bakal dadi tukang mitenah, bakal wani karo wong tuwa sarta ora ngerti ngaturaké panuwun, ora mreduli marang agama,

3ora ngerti olah-tresna, ora gelem rukun, seneng ngala-ala wong, ora bisa ngendhalèni dhiri, galak, ora seneng kang becik,

4seneng cidra, ora mulur nalaré, kumenthus, luwih seneng nuruti hawa-napsuné katimbang nurut marang Allah.

5Anggoné padha nindakaké pangibadah mung cara lair baé, nanging sajatiné padha nyélaki sawabé, wong-wong iku dohana!

6Sabab ing antarané wong-wong iku ana kang padha nylimpet lumebu ing omahé wong liya lan mbebujuk wong-wong wadon kang ringkih kang kabotan dosa sarta kawengku déning hawa-napsu rupa-rupa,

7kang sanadyan kepéngin tansah kawulang, nanging ora tau bisa sumurup marang kayektèn.

8Padha kaya Yanès lan Yambrès anggoné padha nglawan Musa, mangkono uga wong-wong mau padha nglawan kayektèn. Pikirané bobrok lan pracayané ora sembada.

9Nanging wong-wong iku wis mesthi ora bakal luwih maju, amarga kayadéné Yanès lan Yambrès, bodhoné iku bakal konangan déning wong kabèh.

10Nanging kowé wis nampa lan nindakaké piwulangku, caraku urip, panemuku, pracayaku, kasabaranku, katresnanku lan katemenanku.

11Kowé wis mèlu tampa panganiaya lan nandhang sangsara kaya kang wis dakrasakaké ing Antiokhia lan ing Ikonium sarta ing Listra. Sakèhing panganiaya iku daklakoni lan Gusti wis ngluwari aku saka iku kabèh.

12Pancèn saben wong kang nedya urip kalawan nindakaké pangibadah ing sajroné Kristus Yésus, iku bakal tampa panganiaya.

13Déné wong ala lan culika iku alané bakal saya ndadra, padha nasaraké lan disasaraké.

14Nanging kowé ngantepana kayektèn kang wis koktampa lan kokyakini, kalawan tansah éling marang wong kang wis mulangaké iku marang kowé.

15Élinga uga, yèn wiwit cilik kowé wis wanuh Kitab Suci, kang bisa ngolèhaké kawicaksanan marang kowé lan nuntun kowé marang karahayon marga saka pracaya marang Kristus Yésus.

16Sakèhing tulisan ing Kitab Suci iku kawangsitaké déning Allah lan migunani kanggo memulang, kanggo melèhaké kaluputan, kanggo mbangun kelakuan tuwin kanggo nggulawenthah wong sajroning kayektèn.

17Marga saka mangkono saben wong kagungané Allah iku disamektani kanggo nindakaké sakèhing panggawé becik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran