Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 13 >> 

1Sudah satahon SJa`ul dalam karadja`annja, maka pada tahon jang kaduwa karadja`anlah 'ija 'atas 'awrang Jisra`ejl:

2Tatkala 'itu maka depileh 'awleh SJa`ul baginja tiga ribu 'awrang deri 'antara 'awrang Jisra`ejl; maka 'adalah duwa ribu 'awrang dengan SJa`ul di-Mikmasj, dan digunong Bejt 'Ejl, dan saribu 'awrang 'adalah dengan Jawnatan di-DJibsza Benjamin: maka peninggal khawm 'itu desurohnja pergi masing-masing sa`awrang kapada pasanggarahan-pasanggarahannja.

3Maka Jawnatan pawn memarang pitjahkan kawal lasjkar 'awrang Filistin 'itu jang 'ada di-DJebasz, barang jang terdengar kapada 'awrang Filistin: sebab 'itu SJa`ul surohlah menijop nafirij pada saluroh tanah 'itu, sabdanja; bajik djuga 'awrang Xibranij dengar 'itu.

4Tatkala 'itu dengarlah sakalijen 'awrang Jisra`ejl 'awrang kata-kata; SJa`ul sudah memarang pitjahkan kawal lasjkar 'awrang Filistin, dan lagi 'awrang Jisra`ejl sudah djadi busokh di`antara 'awrang Filistin tatkala 'itu teruwahlah khawm 'itu meng`ikot SJa`ul ka-DJildjal.

5Maka terhimponlah segala 'awrang Filistin hendakh berparang dengan 'awrang Jisra`ejl, tiga puloh ribu pedatij, dan 'anam ribu 'awrang berkuda; dan bala seperti pasir jang pada pantej lawut 'itu banjakhnja: maka ber`angkatlah marika 'itu, dan bertantaralah di-Mikmasj, 'arah katimor deri pada Bejt 'Awen.

6'Apabila segala laki-laki 'awrang Jisra`ejl melihat, bahuwa kasukaran 'ada baginja; (karana ter`apitlah khawm 'itu,) maka berlindonglah dirinja khawm 'itu didalam goha-goha, dan didalam hutan-hutan durij, dan didalam batu-batu karang, dan didalam binting-binting, dan didalam parigij-parigij.

7'Adapawn 'awrang Xibranij menjabaranglah Jardejn masokh tanah DJad, dan DJilszad: tatkala SJa`ul 'ada lagi di-DJildjal, maka saganap khawm 'itu gantarlah meng`ikot dija.

8Maka 'ijapawn nantilah tudjoh harij, sampej kapada kotika terdjandjij 'awleh SJemu`ejl: hanja tijada djuga datang SJemu`ejl ka-DJildjal, kalakijen maka tertjerej berejlah khawm 'itu deri padanja.

9Tatkala 'itu bersabdalah SJa`ul; sampejkan 'awleh kamu kapadaku persombahan tunu-tunuan, dan persombahan-persombahan damej-damejan: maka 'ijapawn persombahkanlah persombahan tunu-tunuan.

10'Adapawn djadi, tatkala 'ija sudah habis persombahkan persombahan tunu-tunuan 'itu, bahuwa dengan sasonggohnja datanglah SJemu`ejl; maka SJa`ul pawn kaluwarlah bertemuw dengan dija 'akan memberkatij dija.

11Tatkala 'itu katalah SJemu`ejl; 'apatah sudah kawbowat? maka sahutlah SJa`ul; sedang 'aku melihat, bahuwa khawm 'itu tjerej berejlah deri padaku, dan 'angkaw 'ini tijadalah datang pada kotika harij-harij jang terdjandjij 'itu, dan 'awrang Filistin 'itu sudahlah terhimpon di-Mikmasj:

12Maka katalah 'aku; sakarang djuga tadapat tijada 'awrang Filistin 'itu turon kapadaku ka-DJildjal; maka hadlret Huwa bulom 'aku menjombah budjokh-budjokh: sebab 'itu 'aku meng`arasij diriku, dan 'aku persombahkan persombahan tunu-tunuan.

13Sudah 'itu maka katalah SJemu`ejl kapada SJa`ul; gila djuga barang kardjamu, tijada 'angkaw memaliharakan pasan Huwa 'Ilahmu, jang telah depasannja padamu, karana sadija Huwa menatapkan karadja`anmu di`atas 'awrang Jisra`ejl sampej salama-lamanja.

14Tetapi sakarang 'ini karadja`anmu tijada 'akan berdirij tatap Huwa sudah mentjaharij pada dirinja sa`awrang laki-laki jang berkenan pada hatinja, dan Huwa sudah berpasan padanja mendjadi Pang`andjar 'atas khawmnja, sebab tijada 'angkaw memaliharakan barang jang Huwa sudah berpasan padamu.

15'Arkijen maka bangkitlah SJemu`ejl, dan mudikhlah deri pada DJildjal kapada DJibsza Benjamin: maka SJa`ul pawn 'itonglah khawm, jang kadapatan sertanja, sakira-kira 'anam ratus 'awrang laki-laki 'itu banjakhnja.

16Maka SJa`ul dan Jawnatan 'anakhnja laki-laki 'itu, dan khawm jang kadapatan serta kaduwanja 'itu, tinggallah di-DJebasz Benjamin: tetapi 'awrang Filistin 'itu bertantaralah di-Mikmasj.

17Maka kaluwarlah 'awrang baranij perbinasa deri dalam patantara`an 'awrang Filistin dengan tiga katombukan: sawatu katombukan berpaling menudjuw djalan ka-Xofra, kapada tanah SJuszal.

18Dan sawatu katombukan berpaling menudjuw Bejt Hawrawn: dan sawatu katombukan berpaling menudjuw djalan paminggir 'itu, jang berpandangan dengan lembah TSebawszim 'arah kaguron.

19Bermula sa`awrang tukang besij pawn tijada kadapatan didalam saluroh tanah 'awrang Jisra`ejl: karana katalah 'awrang Filistin; kaluw-kaluw 'awrang Xibranij 'akan berbowat garang pedang 'ataw tombakh.

20Sebab 'itu wadjiblah tijap-tijap 'awrang Jisra`ejl singgah kapada 'awrang Filistin, 'akan suroh menghasa sasa`awrang najamnja, dan panggalinja, dan kapakhnja, dan tjangkolnja.

21Tetapi bagi marika 'itu 'adalah kikiran jang bergigij pada tjangkol-tjangkol, dan pada panggali-panggali, dan pada sarampang-sarampang jang bertarang tiga, dan pada kapakh-kapakh, dan pada salangkap tjatjakh 'itu.

22Bermula djadilah pada harij paparangan, bahuwa tijadalah kadapatan barang sabilah pedang dan tombakh dalam tangan saganap khawm 'itu, jang 'ada dengan SJa`ul, dan dengan Jawnatan: melajinkan djuga kadapatan 'itu pada SJa`ul, dan pada Jawnatan 'anakhnja laki-laki 'itu.

23Maka terlapanglah kawal lasjkar 'awrang Filistin 'itu sampej kapada perlintasan Mikmasj.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran