Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 11 >> 

1Sabermula maka berhimponlah segala 'awrang Jisra`ejl menghadap Da`ud di-Hebrawn, sombahnja: bahuwa sasonggohnja kamij 'inilah tulangmu dan dagingmu.

2Songgohpawn pada kalamarij, lagipawn pada kalamarij dihulu, sedang 'ada SJa`ul Radja di`atas kamij, 'angkaw 'ini 'adalah meng`aluwarkan dan memasokhkan 'awrang Jisra`ejl: sahingga Huwa 'Ilahmu sudah baferman padamu 'angkaw 'ini 'akan menggombalakan khawmku 'awrang Jisra`ejl, dan 'angkaw 'ini kalakh djadi 'akan Pang`andjar 'atas khawmku 'awrang Jisra`ejl.

3Sabagej lagi datanglah segala Penatuwah 'awrang Jisra`ejl menghadap Sulthan di-Hebrawn, maka Da`ud pawn mendirikan perdjandji`an serta marika 'itu di-Hebrawn dihadapan hadlret Huwa: sahingga 'awrang 'itu meng`urapij Da`ud mendjadi Sulthan di`atas 'awrang Jisra`ejl, menurut titah Huwa 'awleh parentah SJemu`ejl.

4Maka pergilah Da`ud, dan segala 'awrang Jisra`ejl 'itu ka-Jerusjalejm, 'ija 'itu Jebus: karana disana 'adalah 'awrang Jebusij, jang mendudokij tanah 'itu.

5Maka katalah 'awrang jang mendudokij Jebus 'itu kapada Da`ud; tijada 'angkaw 'akan masokh kamarij: 'adapawn meng`alahkanlah Da`ud kawta TSijawn, 'ija 'itu negerij Da`ud.

6Maka bersabdalah Da`ud; barang sijapa jang pertama memarang 'alahkan 'awrang Jebusij, 'ijalah nanti djadi 'akan Kapala, dan 'akan Panghulu: maka pertama-tama memandjatlah Jaw`ab 'anakh laki-laki TSeruja, sebab 'itu djadilah 'ija 'akan Kapala.

7Maka dudokhlah Da`ud didalam kawta 'itu, sebab 'itu 'awrang panggillah 'akan dija negerij Da`ud.

8Lalu per`usahlah 'ija negerij 'itu kuliling-kuliling, deri pada Milaw, sampej habis pagar 'itu; maka Jaw`ab pawn perbajikilah jang peninggal negerij 'itu.

9Bermula djadilah Da`ud makin lama makin lebeh besar; karana Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam menjerta`ij dija.

10'Adapawn 'inilah kapala-kapala segala pahalawan, jang 'adalah pada Da`ud, jang sudah meng`araskan dirinja samanja didalam karadja`annja, serta dengan sakalijen 'awrang Jisra`ejl, 'akan meradjakan dija, menurut ferman Huwa 'atas 'awrang Jisra`ejl.

11Sabermula 'inilah bilangan segala pahalawan jang pada Da`ud: Jesjobszam 'anakh laki-laki Hakmawnij 'adalah kapala tiga puloh 'awrang, 'ijalah jang meng`ator pendahannja lawan tiga ratus 'awrang, jang tertjutjokh pada sakali djuga.

12Dan komedijen deri padanja 'Elszazar 'anakh laki-laki Dawdaw 'awrang 'Ahawhij 'itu: 'ijalah di`antara katiga pahalawan 'itu.

13'Ijapawn 'adalah serta Da`ud di-Pas Damim, tatkala 'awrang Filistin sudahlah terkompol disana 'akan berparang, dan sapanggal bendang 'adalah sarat dengan djagong, dan khawm 'itu larilah deri pada hadapan 'awrang-awrang Filistin.

14Maka berdirilah marika 'itu tatap pada sama tengah panggal 'itu, sambil memaliharakan 'itu, dan memarang pitjahkan 'awrang-awrang Filistin 'itu: maka Huwa pawn melepaskanlah marika 'itu besar kalepasannja.

15Lagipawn turonlah tiga 'awrang deri pada katiga puloh kapala 'itu kapada karang 'itu, kapada Da`ud, kadalam goha Xadulam: maka tantara 'awrang Filistin sudahlah bertantara didalam lembah Refa`im.

16Maka Da`ud pada tatkala 'itu 'adalah didalam sawatu kubuw: dan kawal lasjkar 'awrang Filistin 'itu pada tatkala 'itu 'adalah di-Bejt Lehem.

17'Antara 'itu 'inginlah Da`ud, dan katalah: sijapakah 'akan perminomkan 'aku 'ajer deri dalam parigij Bejt Lehem, jang 'ada di pintu gerbang?

18Maka katiga 'awrang 'itu menatasij petantara`an 'awrang Filistin dan menimba 'ajer deri dalam parigij Bejt Lehem, jang 'ada dipintu gerbang, lalu marika 'itu 'angkat bawa 'itu kapada Da`ud: tetapi tijadalah mawu Da`ud minom 'itu, hanja 'ija tjutjorlah 'itu dihadapan Huwa.

19Lalu 'ija katalah; palijaslah padaku, deri pada fihakh 'Allah, deri pada berbowat 'itu: masakan 'aku minom darah segala 'awrang laki-laki 'itu? dengan balandjakan njawanja, songgohpawn dengan balandjakan njawanja 'ija sudah mendatangkan 'itu: maka tijadalah 'ija mawu minom dija 'itu: 'inilah jang tiga 'awrang pahalawan 'itu sudah bowat.

20Bermula 'Abisjaj sudara Jaw`ab, 'ija sendirij 'adalah kapala tiga 'awrang, maka 'ija 'itu meng`atorlah pendahannja lawan tiga ratus 'awrang, jang tertjutjokh: maka djadi 'ija kanama`an di`antara katiga 'awrang 'itu.

21Deri 'antara katiga 'awrang 'itu 'ijalah termulija deri pada kaduwa 'awrang 'itu, sebab 'itu 'ija djadi bagi marika 'itu 'akan Panghulu: tetapi tijadalah 'ija sampej kapada katiga 'awrang jang pertama 'itu.

22Benaja 'anakh laki-laki Jehawjadasz, 'anakh sa`awrang baranij, 'adalah besar pahalanja, deripada KHabtse`ejl: 'ija djuga memaranglah bunohkan duwa 'ejkor singa Maw`ab: lagipawn 'ija djuga turonlah, dan memaranglah bunohkan sa`ejkor singa pada sama tengah parigij, pada masa tzaldju.

23Tambahan 'ija djuga memaranglah sa`awrang laki-laki Mitsrij, sa`awrang jang besar barang lembaganja, lima hasta 'itulah tingginja, maka pada tangan 'awrang Mitsrij 'itu 'adalah sawatu pendahan seperti pejsa 'awrang tanon; hanja 'ija singgahlah kapadanja dengan tongkat, lalu 'ija santakhlah pendahan 'itu deri pada tangan 'awrang Mitsrij 'itu, dan membunohlah dija dengan pendahan dirinja.

24'Inilah jang Benaja 'anakh laki-laki Jehawjadasz 'itu sudah bowat: sebab 'itu ber`awleh 'ija nama di`antara katiga pahalawan 'itu.

25Bahuwa sasonggohnja 'ijalah djuga termulija deri pada katiga puloh 'awrang 'itu, tetapi tijadalah 'ija sampej kapada katiga 'awrang jang pertama 'itu: maka Da`ud pawn menajikij dija 'akan kapala di`atas segala 'abantaranja.

26'Adapawn segala pahalawan tantara 'itulah 'Asa`ejl, sudara laki-laki Jaw`ab, 'Elhanan, 'anakh laki-laki Dawdaw, deri pada Bejt Lehem.

27SJamawt 'awrang Harawdij 'itu, Helets 'awrang Pelawnij 'itu.

28Xira 'anakh laki-laki Xikhejsj 'awrang Tekhawszij 'itu, 'Abiszezer 'awrang Xantawtij 'itu.

29Sibekaj 'awrang Husjatij 'itu, Xilaj 'awrang 'Ahawhij 'itu.

30Maharaj 'awrang Nethawfatij 'itu, Hejled 'anakh laki-laki Baszana 'awrang Nethawfatij 'itu.

31'Itaj 'anakh laki-laki Ribaj deri pada DJibsza benij Benjamin 'itu; Benaja 'awrang Pirszatawnij 'itu.

32Huraj deri pada sejrokan-sejrokan DJaszalj, 'Abi`ejl 'awrang Xarbatij 'itu.

33Xazmawet 'awrang Baharumij 'itu, 'Eljahba 'awrang SJaszalbawnij 'itu.

34Deri pada benij Hasjejm 'awrang DJizawnij 'itu, Jawnatan 'anakh laki-laki SJadjej 'awrang Hararij 'itu.

35'Ahi`am 'anakh laki-laki Sakar 'awrang Hararij 'itu, 'Elifal 'anakh laki-laki 'Ur.

36Hejfer 'awrang Mekejratij 'itu, 'Ahija 'awrang Pelawnij 'itu.

37Hetsraw 'awrang Karmelij 'itu, Naszaraj 'anakh laki-laki 'Ezbaj.

38Jaw`ejl sudara laki-laki Natan, Mibhar 'anakh laki-laki DJerij.

39TSelekh 'awrang Xamawnij 'itu, Nahraj 'awrang Bejrawtij 'itu, pendjawat sindjata Jaw`ab 'anakh laki-laki TSeruja.

40Xira 'awrang Jitrij 'itu, DJarejb 'awrang Jitrij 'itu.

41'Urija 'awrang Hitij 'itu, Zabad 'anakh laki-laki 'Ahlaj.

42Xadina 'anakh laki-laki SJiza, 'awrang Re`ubejnij 'itu, 'adalah kapala segala 'awrang Re`ubejnij, tetapi tiga puloh 'awrang 'itu terlaku deri padanja.

43Hanan 'anakh laki-laki Maszaka, dan Jawsjafath 'awrang Mitnij 'itu.

44Xuzija 'awrang Xasjteratij 'itu, SJamasz, dan Jeszi`ejl 'anakh laki-laki Hawtam, 'awrang Xarawszejrij 'itu.

45Jedisza`ejl 'anakh laki-laki SJimrij, dan Jawha sudaranja laki-laki, 'awrang Titsij 'itu.

46'Eli`ejl Hamahawim, dan Jeribaj, dan Jawsjawja 'anakh laki-laki 'Elnaszam: dan Jitma 'awrang Maw`abij 'itu.

47'Eli`ejl, dan Xawbejd, dan Jaszasi`ejl deri pada Metsawbaja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran