Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 5 >> 

1Sabermula maka datanglah segala hulubangsa 'awrang Jisra`ejl menghadap Da`ud di-Hebrawn: maka meng`utjaplah marika 'itu, sombahnja; bahuwa sasonggohnja kamij 'inilah tulangmu dan dagingmu.

2Songgohpawn pada kalamarij, lagipawn pada kalamarij dihulu, sedang 'ada SJa`ul Radja di`atas kamij, 'angkaw 'ini 'adalah meng`aluwarkan dan memasokhkan 'awrang Jisra`ejl: sahingga Huwa sudah baferman padamu, 'angkaw 'ini 'akan menggombalakan Khawmku 'awrang Jisra`ejl, dan 'angkaw 'ini kalakh djadi 'akan pang`andjar 'atas 'awrang Jisra`ejl.

3Sabagej lagi datanglah segala Penatuwah 'awrang Jisra`ejl menghadap Sulthan di-Hebrawn; maka Sulthan Da`ud pawn mendirikan perdjandji`an serta marika 'itu di Hebrawn, dihadapan hadlret Huwa: sahingga 'awrang 'itu meng`urapij Da`ud mendjadi Sulthan di`atas 'awrang Jisra`ejl.

4Sa`awrang tiga puloh tahon tuwahnja 'adalah Da`ud, tatkala 'ija djadi Sulthan: 'ampat puloh tahon lamanja 'ija sudah memegang karadja`an.

5Di-Hebrawn 'ija sudah memegang karadja`an di`atas 'awrang Jehuda tudjoh tahon dan 'anam bulan lamanja: dan di-Jerusjalejm 'ija sudah memegang karadja`an tiga puloh tiga tahon lamanja, di`atas saganap 'awrang Jisra`ejl dan 'awrang Jehuda.

6Maka pergilah Sulthan dan segala lasjkarnja ka-Jerusjalejm menjarang 'awrang Jebusij, jang mendudokij tanah 'itu: maka katalah marika 'itu kapada Da`ud, 'udjarnja: tijada 'angkaw dapat masokh kamarij, melajinkan dihulu 'angkaw lalukan 'awrang buta-buta, dan 'awrang timpang-timpang, 'akan katanja; Da`ud tijada 'akan masokh kamarij.

7'Adapawn meng`alahkanlah Da`ud kawta TSijawn, 'ija 'itu negerij Da`ud.

8Maka bersabdalah Da`ud pada harij 'itu djuga; barang sijapa jang memarang 'alahkan 'awrang Jebusij 'itu, maka bejar 'ija merusakh; pada pantjuran 'itu, bajik segala 'awrang timpang, bajik segala 'awrang buta, kabintji`an hati Da`ud 'itu: sebab 'itu 'awrang bejasa kata-kata; 'awrang buta dan 'awrang timpang tijada 'akan masokh kadalam rumah.

9Maka dudokhlah Da`ud didalam kawta 'itu, dan panggillah 'ija 'akan dija negerij Da`ud: lalu per`usahlah Da`ud sawatu pagar deri pada Milaw sampej kadalam.

10Bermula djadilah Da`ud makin lama makin lebeh besar: karana Huwa 'Allah Tuhan serwa sakalijen szalam 'itu menjerta`ij dija.

11'Arkijen maka desurohlah Hiram Radja TSur 'itu barang 'utusan-utusan kapada Da`ud, membawa kajuw 'araz, dan babarapa tukang kajuw, dan babarapa tukang batu: maka per`usahlah marika 'itu sabowah 'istana 'akan Da`ud.

12Tatkala 'itu dekatahuwi Da`ud, bahuwa sudahlah Huwa menogohkan dija 'akan Sulthan di`atas 'awrang Jisra`ejl: dan bahuwa sudahlah 'ija meng`angkat karadja`annja 'awleh karana khawmnja Jisra`ejl.

13Maka 'ambillah Da`ud lagi babarapa gondikh-gondikh, dan 'isterij-isterij deri dalam Jerusjalejm, komedijen deri pada 'ija sudah datang deri pada Hebrawn: maka taper`anakhlah lagi bagi Da`ud babarapa 'anakh laki-laki, dan 'anakh-anakh parampuwan.

14'Adapawn 'inilah nama-nama segala 'awrang jang taper`anakh padanja di-Jerusjalejm: SJamuwasz, dan SJawbab, dan Natan, dan Solejman:

15Dan Jibhar, dan 'Elisjuwasz, dan Nefedj, dan Jafijasz:

16Dan 'Eliljamasz, dan 'Eljadasz, dan 'Elifeleth.

17Bermula manakala 'awrang Filistin 'itu dengar, bahuwa 'awrang sudahlah meng`urapij Da`ud 'akan Sulthan di`atas 'awrang Jisra`ejl, maka ber`angkatlah segala 'awrang Filistin 'akan melanggar Da`ud: 'adapawn serta Da`ud dengar 'itu, maka singgahlah 'ija kapada kawta.

18Maka 'awrang Filistin 'itu datang, dan mentjerej berejkan dirinja didalam lembah Refa`im.

19Maka bertanjakanlah Da`ud kapada Huwa, sombahnja; dapatkah patek ber`angkat melawan 'awrang Filistin? 'adalah 'angkaw sarahkan marika 'itu kadalam tanganku? maka bafermanlah Huwa kapada Da`ud; ber`angkatlah djuga, karana songgoh-songgoh 'aku hendakh sarahkan 'awrang Filistin 'itu kadalam tanganmu.

20Maka datanglah Da`ud di Baszal Peratsim; maka Da`ud pawn memarang pitjahkanlah marika 'itu disana lalu katalah; Huwa sudah menatas segala sataruku dimukaku, seperti penatasan 'ajer: sebab 'itu desebutnja nama tampat 'itu djuga Baszal Peratsim.

21Maka 'awrang 'itu meninggalkan disana Berhala-berhalanja: sahingga Da`ud dan segala lasjkarnja 'angkatlah bawa dija.

22Sudah 'itu maka kombali lagi 'awrang Filistin 'itu ber`angkat, dan mentjerej berejkan dirinja di dalam lembah Refa`im

23Maka bertanjakanlah Da`ud kapada Huwa, jang sudah baferman; djangan 'angkaw ber`angkat, 'idar djuga kapada balakang marika 'itu, sahingga kawdatang mendapatkan dija berbetulan dengan pohon-pohon tut.

24Maka 'akan djadi, manakala kawdengar bunji gamaratakh di`atas martjuw-martjuw segala pohon tut 'itu, tatkala 'itu berbangatlah 'angkaw: karana pada kotika 'itu Huwa 'akan memarang pitjahkan tantara 'awrang Filistin.

25Maka berbowatlah Da`ud demikijen, seperti Huwa sudah berpasan padanja: maka 'ija pawn memarang pitjahkan 'awrang Filistin deri pada DJebasz sahingga kawdatang kapada DJezer.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran