Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 18 >> 

1SAbermula maka bafermanlah Huwa kapada Harun; 'angkaw 'ini, dan 'anakh-anakh mu laki-laki, dan 'awrang 'isij rumah bapamu sertamu, hendakh menanggong kasalahan makhdis: dan 'angkaw 'ini, dan 'anakh-anakh mu laki-laki sertamu, hendakh menanggong kasalahan 'imamat kamu.

2Dan lagi 'angkaw hendakh menghampirkan sudara-sudaramu laki-laki hulubangsa Lejwij, pohon bangsa bapamu sertamu 'itu, sopaja marika 'itu desakutukan sertamu, dan menghawan padamu: tetapi 'angkaw 'ini, dan 'anakh-anakh mu laki-laki sertamu, 'akan 'ada dimuka taratakh ljahadat.

3Maka marika 'itu hendakh menongguwij tongguwanmu, dan tongguwan saganap taratakh 'itu: hanja kapada perkakasan tampat khudus, dan kapada medzbeh djangan 'awrang 'itu menghampir, sopaja djangan 'awrang mati, bajik marika 'itu, bajik segala kamu.

4Tetapi marika 'itu hendakh desakutukan sertamu, dan menongguwij kawal taratakh himpon-himponan, pada segala perdjaka`an taratakh 'itu: maka 'awrang kaluwaran tijada haros menghampir kapadamu.

5'Adapawn kamu hendakh menongguwij tongguwan tampat khudus, dan tongguwan medzbeh; maka bukan 'akan 'ada lagi barang garang 'atas benij Jisra`ejl.

6Karana 'aku 'ini, bahuwa sasonggohnja 'aku sudah meng`ambil sudara-sudaramu laki-laki, 'awrang Lejwij 'itu deri tengah-tengah benij Jisra`ejl; bagi kamu marika 'itu 'ada pemberi`an, jang telah kaberi`anlah bagi Huwa, 'akan berdjaka perjaka`an taratakh himpon-himponan.

7Tetapi 'angkaw 'ini, dan 'anakh-anakhmu laki-laki sertamu, hendakh memaliharakan 'imamat kamu, pada sakalijen hal medzbeh, dan pada barang jang didalam tirej dindingan, sopaja kamu mendjawat 'itu: bahuwa 'imamat kamu 'aku memberij pada kamu 'akan djawatan pemberi`an, maka 'awrang kaluwaran jang menghampir 'itu hendakh mati debunoh.

8Bermula bafermanlah Huwa kapada Harun: maka 'aku 'ini, bahuwa sasonggohnja 'aku sudah memberij padamu kawal segala persombahanku 'angkat-angkatan, dengan segala perkara khudus benij Jisra`ejl 'aku sudah memberij dija 'itu padamu, 'awleh karana peng`urapan, dan pada 'anakh-anakhmu laki-laki 'akan 'ondang-ondang salama-lamanja.

9'Inilah 'akan 'ada padamu deri pada kasutji`an segala kasutji`an, deri dalam 'apij 'itu: sakalijen persombahannja, dengan segala persombahannja santap-santapan, dan dengan segala persombahannja dawsa-dawsaan, dan dengan segala persombahannja hutang-hutangan, jang 'awrang 'akan kombalikan padamu, 'itu kasutji`an segala kasutji`an padamu 'adanja, dan pada 'anakh-anakhmu laki-laki.

10Pada kasutji`an segala kasutji`an kamu hendakh makan 'itu: segala laki-laki haros makan dija 'itu, bahuwa 'itu 'akan 'ada kasutji`an bagimu.

11Lagi 'inilah punja 'angkaw persombahan 'angkat-angkatan pemberi`an marika 'itu, dengan segala persombahan gontjang-gontjangan benij Jisra`ejl; 'aku sudah memberij dija 'itu padamu, dan pada 'anakh-anakhmu laki-laki, dan pada 'anakh-anakhmu parampuwan sertamu, 'akan 'ondang-ondang salama-lamanja: sakalijen 'awrang jang thahir dalam rumahmu bawleh makan dija 'itu.

12Segala jang ter`utama deri pada minjakh baharuw, dan segala jang ter`utama deri pada 'ajer 'angawr baharuw, dan deri pada gendom mula-mulanja, jang 'awrang nanti memberij pada Huwa, padamu sudah kuberij dija 'itu.

13Segala hulu deri pada segala sasawatu jang pada tanah kamu, jang 'awrang 'akan bawa bagi Huwa, 'itu punjamu 'akan 'ada: sakalijen 'awrang jang thahir dalam rumahmu bawleh makan dija 'itu.

14Segala harim 'antara 'awrang Jisra`ejl punjamu 'akan 'ada.

15Segala jang membuka papudju deri pada segala daging, jang; 'awrang hendakh persombahkan bagi Huwa, 'antara manusija, dan 'antara binatang, 'itu 'akan 'ada punjamu: tetapi songgoh-songgoh haros kamu tubus jang sulong 'antara manusija; dan jang sulong 'antara binatang jang nedjis 'itu hendakh ditubus 'awlehmu.

16'Adapawn segala tubusannja deri pada sabulan tuwahnja 'angkaw hendakh tubus 'atas nilejmu, dengan pejrakh lima tzikhal timbangnja, menurut tzikhal tampat khudus; jang duwa puloh djejra 'adanja.

17Tetapi 'anakh sulong sapij 'itu, 'ataw 'anakh sulong domba 'itu, 'ataw 'anakh sulong kambing 'itu djangan 'angkaw tubus; khudus 'adanja: darahnja hendakh 'angkaw pertjikh di`atas medzbeh, dan lemakhnja hendakh 'angkaw pasang, mendjadi persombahan 'apij-apijan 'akan bawu harum-haruman bagi Huwa.

18Dan dagingnja 'akan 'ada punjamu; seperti dada gontjang-gontjangan, dan seperti paha hadapan kanan, 'itu punjamu 'akan 'ada.

19Segala persombahan 'angkat-angkatan deri pada segala perkara jang khudus, jang benij Jisra`ejl 'angkat bawa pada Huwa, 'itu sudah kuberij padamu, dan pada 'anakh-anakh mu laki-laki, dan pada 'anakh-anakh mu parampuwan sertamu, mendjadi 'ondang-ondang salama-lamanja: bahuwa 'itu perdjandji`an garam salama-lamanja 'adanja, dihadapan hadlret Huwa, bagimu, dan bagi benehmu sertamu.

20Lagipawn bafermanlah Huwa kapada Harun; dalam tanah marika 'itu tijada 'angkaw 'akan ber`awleh pegangan, dan barang bahagi`an pawn bukan 'akan 'ada padamu ditengah-tengah marika 'itu: 'aku 'inilah bahagijanmu, dan peganganmu ditengah-tengah benij Jisra`ejl.

21Dan bahuwa sasonggohnja pada benij Lejwij 'aku sudah memberij segala perpulohan 'antara 'awrang Jisra`ejl 'akan pegangan; pada membalas perdjaka`an marika 'itu, jang 'awlehnja marika 'itu 'ada berdjaka perdjaka`an taratakh himpon-himponan.

22Maka djangan lagi benij Jisra`ejl 'itu menghampir kapada taratakh himpon-himponan; hendakh menanggong dawsa, 'akan mati.

23Hanja 'awrang Lejwij sendirinja hendakh berdjaka perdjaka`an taratakh himpon-himponan, dan marika 'itu hendakh menanggong kasalahannja: 'itulah 'ondang-ondang salama-lamanja pada segala bangsa kamu; dan ditengah-tengah benij Jisra`ejl tijada 'awrang 'itu 'akan memegang barang pegangan.

24Karana segala perpulohan benij Jisra`ejl, jang marika 'itu haros 'angkat bawa 'akan persombahan 'angkat-angkatan bagi Huwa, sudah kaberij pada segala 'awrang Lejwij 'itu 'akan pegangan: sebab 'itu 'aku sudah baferman pada marika 'itu; ditengah-tengah 'awrang Jisra`ejl marika 'itu tijada 'akan memegang barang pegangan.

25Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

26Hendakhlah lagi 'angkaw 'utjap pada segala 'awrang Lejwij, dan kata pada marika 'itu: manakala kamu sudah 'ambil deri pada benij Jisra`ejl segala perpulohan, jang 'aku sudah memberij pada kamu deri sabelah marika 'itu, 'akan pegangan kamu; maka hendakhlah kamu 'angkat bawa deri padanja 'itu, 'akan persombahan 'angkat-angkatan Huwa, segala perpulohan deri pada segala perpulohan 'itu.

27Maka 'itu 'akan dekira-kira pada kamu 'ada persombahanmu 'angkat-angkatan: seperti gendom deri pada palubor, dan seperti 'isij deri pada 'apitan 'angawr.

28Bagitu lagi kamu 'ini hendakh 'angkat bawa 'akan persombahan 'angkat-angkatan Huwa, deri pada segala perpulohanmu, jang kamu 'akan 'ambil deri pada benij Jisra`ejl: dan kamu haros memberij deri padanja persombahan 'angkat-angkatan Huwa pada Harun 'Imam 'itu.

29Deri pada segala pemberi`anmu hendakh kamu 'angkat bawa segala persombahan 'angkat-angkatan Huwa: deri pada segala ter`utamanja, bahagi`annja jang khudus deri padanja.

30Maka kalakh 'angkaw kata kapada marika 'itu: manakala kamu 'angkat bawa jang ter`utamanja deri padanja, maka 'itu 'akan dekira-kira pada 'awrang Lejwij 'itu, seperti hatsil palubor, dan seperti hatsil 'apitan 'angawr

31Dan kamu bawleh makan 'itu pada segala tampat, 'angkaw 'ini, dan 'isij rumahmu: karana 'adanja 'itu bagi kamu 'upah pada membalas perdjaka`anmu dalam taratakh himpon-himponan.

32Bagitu kamu tijada 'akan menanggong karananja 'itu dawsa, manakala kamu 'angkat bawa jang ter`utamanja deri padanja: maka kamu djangan menedjiskan barang; perkara-perkara khudus benij Jisra`ejl 'itu, sopaja djangan kamu mati.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran