Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 30 >> 

1'Adapawn tatkala delihatlah Rahejl, bahuwa tijadalah dirinja ber`anakh bagi Jaszkhub, maka tjemburulah Rahejl 'akan sudaranja parampuwan: lalu katalah 'ija kapada Jaszkhub: kaseh 'apalah padaku 'anakh-anakh, dan djika tijada, bahuwa mati 'aku 'ini djuga.

2Maka hangatlah 'amarah Jaszkhub pada Rahejl, lalu 'udjarlah 'ija: 'adakah 'aku 'ini ganti 'Allah, jang sudah menahanij deri padamu bowah purut?

3Maka katalah 'ija: lihatlah 'ada sahajaku parampuwan Bilha 'itu, masokhlah kapadanja; sopaja 'ija ber`anakh di`atas lutut-lututku, dan 'aku lagi deperbajikij deri padanja.

4Maka 'ija memberilah padanja Bilha sahajanja parampuwan 'akan gondikh: maka Jaszkhub pawn masokhlah kapadanja.

5Maka meng`andonglah Bilha, lalu ber`anakhlah 'ija bagi Jaszkhub sawatu 'anakh laki-laki.

6Maka katalah Rahejl: 'Allah telah putus 'atjaraku, lagipawn 'ija telah berdengar sawaraku, dan telah memberij padaku sawatu 'anakh laki-laki: karana 'itu sebutlah 'ija namanja Dan.

7Maka Bilha sahaja Rahejl 'itu meng`andonglah pula, lalu ber`anakhlah 'anakh laki-laki jang kaduwa bagi Jaszkhub.

8Maka katalah Rahejl: 'aku sudah bagumol babarapa pagumolan 'Allah dengan sudaraku parampuwan, dan lagi 'aku sudah ghalib: maka 'ija sebutlah namanja Naftalij.

9Satelah delihat Lej`a, bahuwa dirinja berhenti deri pada ber`anakh, maka de`ambilnja Zilpa sahajanja parampuwan, lalu deberinja dija pada Jaszkhub 'akan gondikh.

10Maka ber`anakhlah Zilpa, sahaja Lej`a 'itu, bagi Jaszkhub sawatu 'anakh laki-laki.

11Maka katalah Lej`a: 'ada datang sawatu katombukan: maka 'ija sebutlah namanja DJad.

12Maka ber`anakhlah Zilpa, sahaja Lej`a 'itu, 'anakh laki-laki jang kaduwa bagi Jaszkhub.

13Maka katalah Lej`a: dengan 'ontongku; 'awleh karana segala 'anakh parampuwan hendakh baper`ontongkan 'aku: maka 'ija sebutlah namanja 'Asjejr.

14Bermula pergilah Re`ubejn pada harij-harij penuwijan gendom, maka dedapatnja barang duda`im dalam padang, lalu debawanja 'itu kapada Lej`a 'ibunja 'itu: maka katalah Rahejl kapada Lej`a; berij 'apalah pada bejta deri pada duda`im 'anakhmu laki-laki 'itu.

15Maka katalah 'ija padanja: 'adakah sedikit bahuwa sudah kaw`ambil lakiku, mawukah 'ambil lagi duda`im 'anakhku laki-laki 'itu? maka katalah Rahejl: 'awleh 'itu 'ija 'akan berbaring sertamu pada malam 'ini balas segala duda`im 'anakhmu laki-laki 'itu.

16'Adapawn tatkala datanglah Jaszkhub deri pada padang pada petang harij, maka kaluwarlah Lej`a bertemuw dengan dija, lalu katalah: haros 'angkaw masokh kapadaku; karana sasonggohnja 'aku sudah sejwa dikaw dengan 'upah segala duda`im 'anakhku laki-laki: sahingga maka 'ija berbaringlah dengan dija pada malam 'itu djuga.

17Maka 'Allah berdengarlah 'akan Lej`a, sahingga maka 'ija meng`andonglah, dan ber`anakhlah bagi Jaszkhub 'anakh laki-laki jang kalima.

18Maka katalah Lej`a: 'Allah sudah memberij 'upahku; komedijen deri pada 'aku sudah berij sahajaku parampuwan pada suwamiku: maka 'ija sebutlah namanja Jisaskar.

19Maka meng`andonglah Lej`a pula, lalu ber`anakhlah 'ija 'anakh laki-laki jang ka`anam bagi Jaszkhub.

20Maka katalah Lej`a: 'Allah telah 'anugarahkan bagi 'aku 'ini sawatu 'anugarah jang bajik; pada sakali 'ini suwamiku 'akan berkadijaman sertaku; 'awleh karana 'aku sudah ber`anakh baginja 'anam 'anakh laki-laki: maka 'ija sebutlah namanja Zebulun.

21Dan komedijennja ber`anakhlah 'ija sawatu 'anakh parampuwan: maka 'ija sebutlah namanja Dina.

22Bermula terkenanglah 'Allah 'akan Rahejl: lalu berdengarlah 'Allah 'akan dija, dan bukalah 'ija rahimnja.

23Maka meng`andonglah 'ija, lalu ber`anakhlah 'ija sawatu 'anakh laki-laki; dan katalah 'ija: bahuwa 'Allah telah putus katjela`anku.

24Maka 'ija sebutlah namanja Jusof, sambil 'udjarnja: bajik kiranja Huwa tambahij bagiku sawatu 'anakh laki-laki jang lajin.

25Bermula djadi, tatkala Rahejl telah habis ber`anakh 'akan Jusof, bahuwa katalah Jaszkhub kapada Laban; lepaskanlah kiranja 'aku, sopaja kupergi kapada tampatku, dan kapada tanahku.

26Berilah bini-biniku, dan 'anakh-anakhku, jang karananja 'aku sudah diperhamba kabawahmu, sopaja 'aku berdjalan; 'awleh sebab 'angkaw 'ini sudah meng`atahuwij perhamba`anku, jang 'aku sudah diperhamba padamu.

27Maka katalah Laban padanja: djika kiranja 'aku sudah mendapat peng`asijan pada mata-matamu: 'aku sudah rasa, bahuwa telah Huwa memberkatij 'aku deri karanamu.

28Sahingga maka katalah 'ija: sebut 'apalah turus tarang 'upahmu 'atasku, sopaja kuberikan.

29Tatkala 'itu katalah 'ija padanja: 'angkaw 'ini sudah tahu butapa 'aku sudah diperhamba padamu, dan 'apa sudah 'ada per`awlehan binatangmu sertaku.

30Karana sedikit 'itu jang 'adalah padamu dimukaku, 'itu sudah bertambah kapada kabanjakan; dan Huwa telah memberkatij dikaw 'atas djadjakh kakiku: sakarang pawn, 'apakah garangan 'aku hendakh kardjakan lagi kardja rumahku?

31Maka katalah 'ija: 'apakah kalakh kuberikan padamu? maka katalah Jaszkhub: tijada 'akan kawberikan padaku barang sawatu djuga pawn, djika 'angkaw hendakh berbowat padaku perkara 'ini djuga, karana 'aku mawu kombali menggombalakan kawan kambing dombamu, serta tongguku.

32'Aku nanti berdjalan turus ditengah-tengah sakalijen kawan kambing dombamu pada harij 'ini, menjakukan deri situ tijap-tijap binatang berintikh dan balang; maka tijap-tijap binatang pejrang di`antara 'anakh-anakh domba, lagi balang dan berintikh di 'antara kambing-kambing, 'itu djadi 'upahku.

33Maka kalakh hakhku bersjaksi padaku pada harij 'ejsokhnja, tatkala sudah datang pada 'upahku dihadapanmu: segala sasawatu jang tijada 'ada berintikh dan balang di`antara kambing-kambing, lagi pejrang di`antara 'anakh-anakh domba, tertjurilah 'itu djuga sertaku.

34Maka katalah Laban: sabajik-bajik, hej kiranja djadi seperti katamu.

35Maka delalukannja pada harij 'itu djuga kambing-kambing djantan jang tapertjikh dan berintikh, dan segala kambing-kambing jang berintikh dan balang, sakalijen jang 'adalah warna putih padanja, dan sakalijen jang pejrang di`antara segala 'anakh-anakh domba: maka deberikannjalah samowanja pada tangan 'anakh-anakhnja laki-laki.

36Dan deperhinggakannja sawatu djalan tiga harij djawohnja 'antara dirinja, dan 'antara Jaszkhub: maka Jaszkhub menggombalakanlah kambing domba-domba Laban jang sisa 'itu.

37Tatkala 'itu maka 'ambillah Jaszkhub bagi dirinja babarapa batang dahan-dahan hidjuw deri pada pohon hawar, dan pohon bondokh, dan pohon khasthal: dan kupaslah 'ija dalamnja babarapa tjura-tjura putih, detalilejkannja putih 'itu, jang 'adalah pada segala batang dahan-dahan 'itu.

38Dan latakhlah 'ija segala batang dahan-dahan 'ini, jang telah sudah dekupasnja 'itu, kadalam saluran-saluran, dan bakas-bakas minom 'ajer, dimana kambing domba-domba datanglah minom, disabarang kawan binatang 'itu: maka bakakhlah 'ija, tatkala datangnja minom 'ajer.

39'Adapawn tatkala bakakhlah kawan binatang 'itu hampir dibatang-batang dahan-dahan 'itu, maka ber`anakhlah kawan binatang 'itu 'anakh-anakh tapertjikh, berintikh, dan balang.

40Satelah 'itu maka desakukanlah Jaszkhub segala 'anakh-anakh domba, lalu depalingkannjalah muka kawan binatang 'itu kapada jang tapertjikh, dan segala jang pejrang 'antara kawan binatang Laban, dan detarohkannjalah kawan-kawannja bagi dirij sa`awrangnja, dan tijada delatakhkannjalah 'itu sama dengan kawan binatang Laban.

41Maka djadilah pada sasakali, tatkala kawan binatang jang tagap togoh 'itu bakakhlah, bahuwa detarohkanlah Jaszkhub segala batang dahan-dahan 'itu dihadapan mata-mata kawan binatang 'itu kadalam saluran-saluran, sopaja bakakhlah 'ija hampir dibatang-batang dahan-dahan 'itu.

42Tetapi, tatkala kawan binatang jang lemah lombot 'itu bakakhlah, tijada detarohkannja 'itu: kalakijen maka segala jang bakakh lemah lombot 'itu djadi bahagijan Laban, dan segala jang bakakh tagap togoh 'itu djadi bahagijan Jaszkhub.

43Maka laki-laki 'itu bertambah-tambahlah hartanja terlalu sakali 'amat, sahingga maka 'adalah padanja babarapa kawan binatang, dan babarapa sahaja parampuwan, dan sahaja laki-laki, dan babarapa 'onta dan kalidej.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 30 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran