Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 38 >> 

1Maka djadilah pada masa 'itu djuga, bahuwa hilirlah Jehuda deri sisij sudara-sudaranja laki-laki, dan singgahlah kapada sawatu laki-laki 'awrang Xadulamij; dan namanja 'itu Hira.

2Maka Jehuda melihatlah disana 'anakh parampuwan sa`awrang laki-laki Kanszanij, jang namanja 'itu SJuwasz; dan 'ija meng`ambillah dija, lalu masokhlah kapadanja.

3Maka 'ija djadilah bonting, dan ber`anakhlah sa`awrang 'anakh laki-laki: dan sebutlah namanja Xejr.

4Dan 'ija djadilah bonting pula, dan ber`anakhlah sa`awrang 'anakh laki-laki: dan sebutlah namanja 'Awnan.

5Dan 'ija lagi meng`ulanglah, dan ber`anakhlah sa`awrang 'anakh laki-laki; dan sebutlah namanja SJejla: tetapi laki-laki 'itu 'adalah di-Kezib, tatkala 'ija ber`anakhlah dija.

6'Adapawn Jehuda 'ambillah sawatu bini bagi Xejr 'anakhnja laki-laki jang sulong: dan nama parampuwan 'itu Tamar.

7Tetapi Xejr 'anakh laki-laki Jehuda jang sulong 'itulah djahat pada mata-mata Huwa: karana 'itu Huwa mematikanlah dija.

8Tatkala 'itu bersabdalah Jehuda pada 'Awnan; masokhlah kapada bini kakamu laki-laki, dan kawinlah dija pangkat sama 'ipar; dan bangonkanlah beneh pada kakamu.

9Tetapi tahulah 'Awnan, bahuwa bagi dirinja tijada 'akan 'ada beneh 'itu, serta 'ija masokhlah kapada bini kakanja laki-laki, maka telah derusakhkannja kabumi, sopaja tijadalah deberinja beneh pada kakanja 'itu.

10Maka 'adalah djahat pada mata-mata Huwa, barang jang debowatnja: sebab 'itu 'ija membunohlah dija lagi.

11Tatkala 'itu katalah Jehuda kapada Tamar menantunja parampuwan; tinggallah baluw didalam rumah bapamu, sampej 'anakhku laki-laki SJejla 'itu 'ada besar: karana katalah 'ija; sopaja djangan garang 'ija 'ini lagi mati, seperti kaduwa sudaranja laki-laki 'itu: maka pergilah Tamar, dan tinggallah didalam rumah bapanja.

12'Adapawn satelah lalu babarapa harij 'antaranja, maka matilah 'anakh parampuwan SJuwasz bini Jehuda 'itu: komedijennja maka Jehuda pawn menghiborkanlah dirinja, dan pergilah mudikh kapada 'awrang penggonting buluw kawan domba-dombanja, 'ija djuga, dan Hira tamannja, 'awrang Xadulamij 'itu ka-Timna.

13Maka 'awrang memberitalah pada Tamar, 'udjarnja: katahuwij 'awlehmu, bahuwa mintuwakhmu laki-laki 'ada pergi mudikh ka-Timna, hendakh menggonting buluw kawan domba-dombanja.

14Tatkala 'itu 'ija tanggalkanlah segala pakajin kabaluwannja deri 'atasnja; dan tutopkanlah dirinja dengan sawatu kukudong, dan samarkanlah dirinja, lalu tinggallah dudokh dipintu kaduwa mata 'ajer, jang bersisij djalan ka-Timna 'itu: 'awleh karana telah delihatnja, bahuwa SJejla sudahlah djadi besar; dan dirinja tijadalah deberikan padanja 'akan bini.

15Tatkala Jehuda melihat dija, maka debilangnja dija 'akan sondal: deri karana telah sudahlah detutopkannja mukanja.

16Dan desinggahnja kapadanja kapada djalan 'itu, sambil 'udjarnja: marilah kiranja, bejarlah 'aku masokh kapadamu; karana tijadalah dekatahuwinja, bahuwa menantunja 'adanja: maka katalah 'ija; 'apakah 'akan kawberij padaku, sopaja kawmasokh kapadaku?

17Dan katalah 'ija; 'aku 'ini nanti kirim sawatu kambing djantan deri pada kawan: dan katalah 'ija; djika kawhendakh memberij barang sandara, sampej kawkirim 'itu.

18Tatkala 'itu katalah 'ija; 'apakah sandara 'itu, jang haros kuberij padamu? dan katalah 'ija; tjintjin materimu, dan tjindimu, dan tongkatmu, jang pada tanganmu: maka 'ija memberilah 'itu padanja, lalu masokhlah kapadanja; maka 'ija djadi bonting dengan dija.

19Maka bangonlah 'ija lalu pergilah, dan menanggalkanlah kukudongnja deri padanja: dan meng`enakanlah 'ija segala pakajin kabaluwannja.

20Maka Jehuda pawn kirimlah kambing djantan 'itu ditangan tamannja 'awrang Xadulamij 'itu, hendakh meng`ambil sandara 'itu deri dalam tangan parampuwan 'itu: tetapi tijadalah dedapatnja dija.

21Maka 'ija bertanjalah barang 'awrang 'akan tampat parampuwan 'itu, 'udjarnja: dimanakah sondal 'itu, jang 'adalah dekat kaduwa mata 'ajer bersisij djalan? dan marika 'itu katalah; desini bukan sudah 'ada barang sondal.

22Dan 'ija sudah pulang kapada Jehuda, dan kata; bejta sudah tijada mendapat dija: lagipawn 'awrang-awrang 'isij tampat 'itu katalah; desini bukan sudah 'ada barang sondal.

23Tatkala 'itu katalah Jehuda; bejarlah djuga 'ija meng`ambil 'itu 'akan dirinja, sopaja djangan garangan kamij 'ada 'akan katjela`an: bahuwa sasonggohnja sudah kukirim kambing djantan 'ini; hanja sudah tijada kawdapat dija.

24Bermula djadilah sakira-kira lepas tiga bulan, bahuwa 'awrang memberitalah pada Jehuda, katanja: Tamar menantumu sudah berkandakh, dan lagi bahuwa sasonggohnja 'ada 'ija bonting deri perkandakannja: tatkala 'itu katalah Jehuda; bawalah dija dimuka, sopaja 'ija mati dibakar.

25Tatkala terbawalah 'ija dimuka, maka surohlah 'ija barang 'awrang kapada mintuwakhnja laki-laki 'akan meng`atakan; dengan laki-laki jang punja samowanja 'ini bejta 'ini 'ada bonting: dan katalah 'ija; meng`akawlah kiranja, sijapakah 'ampunja tjintjin materij 'ini, dan tjindij 'ini, dan tongkat 'ini.

26Maka meng`akawlah Jehuda, dan katalah; terszadillah 'adanja deri padaku, deri karana sebab sudah tijada kuberij dija pada SJejla 'anakhku laki-laki 'itu: maka tijada kombali 'ija berkenalij dija.

27Bermula djadilah pada masa 'ija 'akan ber`anakh, maka bahuwa sasonggohnja 'adalah 'anakh kambar dalam purutnja.

28Maka djadilah tatkala 'ija ber`anakhlah, bahuwa saleh sawatu meng`aluwarkanlah tangannja: maka bidan memeganglah 'itu, dan 'ikatlah padanja sawatu benang khirmizij, katanja: 'inilah kaluwar dihulu.

29Tetapi djadilah, tatkala 'ija kombalikanlah tangannja, maka bahuwa sasonggohnja kaluwarlah sudaranja laki-laki: dan katalah 'ija; bagimana 'angkaw sudah bertatasan? 'atasmu tatasan: maka 'awrang panggillah namanja Perets.

30Dan komedijennja kaluwarlah sudaranja laki-laki, jang di`atas tangannja 'adalah benang khirmizij 'itu: maka 'awrang panggillah namanja Zerah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 38 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran