Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 4 >> 

1Tatkala 'itu maka terhentarlah Xisaj 'awleh Rohh kapada sawatu guron 'akan detjawba`ij 'awleh 'Iblis.

2Maka berpowasalah 'ija 'ampat puloh harij, dan 'ampat puloh malam lamanja, dan berlaparlah 'ija 'achirnja.

3Maka pentjawba 'itu pawn berdatanglah padanja, katanja; djikalaw 'angkaw 'ada 'Anakh 'Allah, surohlah 'akan batu 2 'ini mendjadi rawtij 2.

4Tetapi sahutlah 'ija, sabdanja: sudah tersurat, tijada 'awleh rawtij sadja manusija hidop, hanja 'awleh sasawatu ferman, jang terbit deri pada bunji penjuroh 'Allah.

5Sudah 'itu maka 'Iblis pawn meng`ambillah dija bawa kadalam bejtu-'lmukhadas, lalu berdirikanlah dija di`atas ringkit Kaxbah.

6Dan berkatalah padanja: djikalaw 'angkaw 'ada 'Anakh 'Allah, terdjunkanlah dirimu kabawah: karana sudah tersurat, bahuwa pada segala Mela`ikatnja 'ija hendakh berpasan 'akan 'angkaw, maka di`atas tangan 2 marika 'itu 'akan menating 'angkaw, sopaja djangan penah 'angkaw sontohkan kakimu pada batu.

7Katalah Xisaj padanja, pula sudah tersurat, djangan 'angkaw mentjawba`ij maha besar Tuhan 'Ilahmu.

8Pula 'Iblis pawn meng`ambillah dija bawa ka`atas sawatu bukit jang 'amat tinggij, lalu menondjokhlah padanja samowa karadja`an dunja, dan kamulija`annja.

9Dan berkatalah padanja: sakalijen 'ini 'aku 'akan memberij padamu, djikalaw 'angkaw menijarap dengan sombah sudjud padaku.

10Tatkala 'itu katalah Xisaj padanja: njahlah, hej SJejthan; karana sudah tersurat, hendakhlah 'angkaw sudjud menjombah maha besar Tuhan 'Ilahmu, dan berbowat xibadet padanja sendirij djuga.

11Sudah 'itu maka 'Iblis pawn membejarkan dija, maka bahuwa sasonggohnja babarapa Mela`ikat sudah berdatang, dan berchidmet padanja.

12Sabermula satelah sudah dedengar Xisaj, bahuwa tersarahlah Jahhja, maka sudah 'ondor 'ija pulang kapada DJalila.

13Maka 'ija pawn sudah meninggalkan Natsirat, lalu datang berdudokh di-Kafernahhum negerij jang bersisij pantej tasik, pada tepij 2 tanah Zebulun dan Naftalij.

14Sopaja ganaplah barang jang telah dekatakan 'awleh Jesjaxja Nabij 'itu, 'udjarnja:

15Tanah Zebulun, dan tanah Naftalij disabelah djalan katasik disabarang Jardejn, 'ija 'itu DJalila CHalajikh.

16KHawm 'itu jang dudokh pada kalam, sudah melihat sawatu tarang jang besar: dan bagi segala 'awrang jang dudokh pada tanah dan bajang mawt 'itu, tarang pawn sudah terbit baginja.

17Deri pada tatkala 'itu maka baharuw Xisaj memula`ij berchothbat, dan bersabda: tawbatlah kamu, karana karadja`an sawrga 'itu sudah damping.

18Sabermula maka berdjalanlah Xisaj pada pantej tasik DJalila; maka delihatnja duwa 'awrang bersudara, 'ija 'itu, SJimawn jang tersebut Petrus, dan 'Andarija sudaranja laki 2, jang 'adalah bowang djala kadalam tasik: karana 'adalah marika 'itu nalajan.

19Maka sabdalah 'ija pada marika 'itu, marilah meng`ikot 'aku, maka 'aku hendakh djadikan kamu nalajan 2 manusija 2.

20Maka sabantar djuga marika 'itu sudah meninggalkan djala 2 nja, lalu meng`ikot dija.

21Maka demi ber`angkat 'ija deri sana, delihatnja duwa 'awrang bersudara jang lajin, 'ija 'itu, Jaxkhub 'anakh laki 2 Zebedaj, dan Jahhja sudaranja laki 2 'itu didalam parahu serta dengan bapanja Zebedaj 'itu membubol djala 2 nja, lalu depanggilnja marika 'itu.

22Maka sabantar djuga marika 'itu sudah meninggalkan parahu dan bapanja 'itu, lalu meng`ikot dija.

23Sabermula maka Xisaj pawn meng`idarij saluroh tanah DJalila, sambil meng`adjar didalam Kanisah 2 nja, dan menchothbat 'Indjil karadja`an 'itu, saraja 'ija menjombohkan segala djenis penjakit, dan segala djenis dlaxafat didalam khawm 'itu.

24Maka masjhurlah wartanja kaluwar kapada saluroh benowa Surija: maka dehadapkan 'awranglah kapada samowa 'awrang jang kena sakit, jang terkena dengan bagej 2 penjakit dan sangsara, dan segala 'awrang madjnun, dan 'awrang sakit bulan, dan 'awrang tejpokh lasa: maka desombohkannjalah marika 'itu.

25'Arkijen maka banjakh raxijet meng`ikot dija deri pada tanah DJalila, dan deri pada benowa jang bernama Negerij sapuloh, dan deri pada Jerusjalejm, dan deri pada tanah Jehuda, dan deri pada benowa disabarang Jardejn.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran