Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1Dan kapada Mal`ak djamaxat jang 'ada di-Sardejs hendakhlah 'angkaw menjurat: segala 'ini dekatakan 'awleh Tuhan jang memegang katudjoh 'Arwahh 'Allah, dan katudjoh bintang 'itu: 'aku meng`atahuwij segala perbowatanmu, bahuwa 'angkaw sudah ber`awleh nama, bahuwa 'angkaw hidop, maka 'angkaw 'ada mati djuga.

2DJadilah 'angkaw berdjaga, dan pertatapkanlah segala lajin 2 'itu jang nanti mati: karana sudah tijada 'aku mendapat perbowatan 2 mu 'itu ganap dihadapan 'Allah.

3Terkenanglah kalakh bagimana 'angkaw sudah menarima dan menengar 'itu, dan paliharakanlah 'itu, lalu tawbatlah. DJikalaw kalakh tijada 'angkaw berdjaga, maka 'aku 'akan mendatangij dikaw seperti sa`awrang pentjurij, dan tijada 'angkaw 'akan tahu pada djam jang mana 'aku 'akan mendatangij dikaw.

4Tetapi 'ada sertamu barang sedikit 'awrang lagi di-Sardejs, jang sudah tijada berlumorkan pakajin 2 nja, maka marika 'itu 'akan berdjalan sertaku, sambil berpakej pakajin 2 putih: sedang marika 'itu 'ada mustahhakh.

5Sijapa jang menang, 'ija djuga 'akan terkena dengan pakajin 2 putih: dan tijada 'aku 'akan menghapuskan namanja deri pada kitab hhajat, dan 'aku 'akan meng`akaw namanja dihadapan Bapaku, dan dihadapan segala Mela`ikatnja.

6Sijapa jang bertelinga 2, hendakhlah 'ija menengar 'apa Rohh 'itu baferman pada segala djamaxat.

7Dan kapada Mal`ak djamaxat jang 'ada di-Filadelfija hendakhlah 'angkaw menjurat: segala 'ini dekatakan 'awleh 'Elkhudus, 'Elhhakh, jang memegang 'anakh kontjij Da`ud: jang bukakan, dan barang sa`awrang tijada kontjikan: dan jang kontjikan, dan barang sa`awrang tijada bukakan:

8'Aku meng`atahuwij segala perbowatanmu: bahuwa sasonggohnja 'aku sudah karunjakan dihadapanmu sawatu pintu jang terbuka, dan barang sa`awrang tijada sampat kontjikan dija 'itu: karana 'angkaw memegang kawasa kitjil, dan sudah memaliharakan fermanku, dan sudah tijada menjangkal namaku.

9Bahuwa sasonggohnja 'aku karunjakan padamu barang 'awrang deri pada Kanisah SJejthan, jang meng`atakan dirinja 'ada 'awrang Jehudij, dan bukan 'adanja demikijen, tetapi 'ija berdusta: bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan djadikan marika 'itu, sopaja 'ija datang, dan sombah sudjud dihadapan kaki 2 mu, dan meng`akaw bahuwa 'aku 'ini meng`asehij dikaw.

10Sebab bahuwa 'angkaw sudah memaliharakan kalam tahhamulku, maka lagi 'aku 'ini 'akan memaliharakan dikaw deri pada djam pertjawba`an, jang nanti berlaku ka`atas saluroh tanah maxmur, 'akan mentjawba`ij segala 'awrang jang dudokh di`atas bumi.

11Bahuwa sasonggohnja 'aku datang segarah: berpeganglah pada barang 'itu jang 'ada padamu, sopaja djangan sa`awrang meng`ambil makotamu.

12Sijapa jang menang 'aku hendakh djadikan dija 'itu 'akan sawatu tijang didalam Kaxbah 'Ilahku, maka tijada lagi 'akan pergi kaluwar deri dalamnja: dan 'aku 'akan menjurat di`atasnja 'itu nama 'Ilahku, dan nama negerij 'Ilahku, jaxnij Jerusjalejm baharuw 'itu, jang turon deri dalam sawrga deri pada fihakh 'Ilahku, lagi namaku baharuw.

13Sijapa jang bertelinga 2, hendakhlah 'ija menengar 'apa Rohh 'itu baferman pada segala djamaxat.

14Dan kapada Mal`ak djamaxat 'awrang Ladokija hendakhlah 'angkaw menjurat: segala 'ini dekatakan 'awleh 'Elmesehh, sjahid jang satijawan dan benar 'itu, permula`an kadjadi`an 'Allah:

15'Aku meng`atahuwij segala perbowatanmu, bahuwa 'angkaw bukan 'ada dingin, dan bukan hangat hej kiranja 'angkaw 'ada dingin 'ataw hangat!

16HHataj maka sebab bahuwa 'angkaw 'ada suwam, dan bukan 'ataw dingin 'ataw hangat, 'aku nanti montahkan dikaw deri dalam mulutku.

17Karana 'angkaw berkata: bahuwa 'aku 'ada kaja, dan sudah dekajakan, dan tijada 'aku berkakurangan barang sawatu pawn: maka tijada kawtahu, bahuwa 'angkaw 'ini 'ada tjelaka, dan kasijan, dan papa, dan buta, dan talandjang.

18'Aku membitjarakan padamu 'akan bilij deri padaku 'amas jang tersudi 'awleh 'apij, sopaja 'angkaw djadi kaja: lagi pakajin 2 putih, sopaja 'angkaw terkena dengan dija, dan djangan kalihatan kamaluwan katalandjanganmu: maka sapukanlah mata 2 mu dengan tjalakh, sopaja 'angkaw melihat.

19Barapa 2 'awrang 'aku meng`asehij garang, 'aku 'ini sijasetkan dan ta`adibkan dija 'itu: hendakhlah kalakh ber`usahakan dirimu, lalu membawa tawbat.

20Bahuwa sasonggohnja 'aku berdirij dimuka pintu, dan tapokh: djikalaw barang sa`awrang 'akan menengar sawaraku, dan 'akan membuka pintu, maka 'aku 'akan masokh datang kapadanja, dan santap xasja sertanja, dan 'ija 'itu sertaku.

21Sijapa jang menang, 'aku 'akan karunjakan padanja dudokh sertaku di`atas xarsjku, seperti lagi 'aku 'ini sudah menang, dan sudah dudokh serta dengan Bapaku di`atas xarsjnja.

22Sijapa jang bertelinga 2, hendakhlah 'ija menengar 'apa Rohh 'itu baferman pada segala djamaxat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran